!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  112 Acil Ekders Odemesi hesaplama
 

2014Yılı Ek Ders Ücretleri

      1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmış olan 29/5/2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarına ilişkin bazı kararlar alınmıştır. Buna göre;

1/1/2012-30/6/2012 döneminde geçerli olmak üzere;

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 4 üncü maddesinin birinci fıkrasıyla; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,068835) dır.

1/7/2012-31/12/2012 döneminde geçerli olmak üzere;

14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,076998), olup, buna göre kurs ve seminerlerde 1 (bir) saatlik brüt Ek Ders Ücreti tutarını gösteren cetveldir.

ÜNVANI

Gösterge x Maaş Katsayısı

TUTARI

Profesör

300 x (0,076998)
23,10

Doçent

250 x (0,076998)
19,25

Yardımcı Doçent

200 x (0,076998)
15,40

Öğretim Görevlisi ve Okutman

160 x (0,076998)
12,32

M.E. B.Öğretmen Diğer Eğitim Görevlisi(112 ATT)

140 x(0,076998)
10,780

Yarıyıl ve yaz tatili ile, Cumartesi-Pazar ve hafta içi saat 18.00 den sonra başlayan faaliyetlerde

150 x(0,076998)
11,55

Damga ve Gelir vergisi kesilir

AÇIKLAMA
: Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararına göre;

Hizmetiçi Eğitim Faaliyetleri:
Madde 7- (1) Bakanlık veya verilen yetki uyarınca valilikler tarafından açılan hizmet içi eğitim, kurs ve seminerlerde, aday memurların temel ve hazırlayıcı eğitimlerinde ders vermekle görevlendirilenlere, fiilen derse girmeleri kaydıyla haftada 30 saate kadar ek ders görevi verilebilir. Bu faaliyetler için alınacak onayda ek ders görevi verilen personelin adı, unvanı, girecekleri dersler ile saat sayısı gibi hususlar belirtilir.

NOT:
EKDERS ÖDEMESİ YAPILIRKEN

Ekders veren personel sadece bu işi yapıyorsa(EĞİTMEN) haftalık 40 aylık 160 saati geçmesi halinde ek ders ÜCRETİ VERİLİR
Ek ders ücreti haftalık 8 Aylık 32 saati geçmeyecek şekilde ödenir

 

Başka bir görevi var ve aylık mesaisini orda tamamlayıp üzerine ekders veriyorsa ekders ücreti verilir

Ek ders veren personelin çalışma çizelgeside istenir

 İNDİRME LİNKLERİ

112 ek ders hesaplama excel tablosu indirmek için tıklayınız
Ekders  hesaplama excel tablosu indirmek için tıklayınız (aliNAKKAŞ)
Ekders Çizelgesi Kadrolu indirmek için tıklayınız(aliNAKKAŞ)
Ekders Çizelgesi Ücretli indirmek için tıklayınız(aliNAKKAŞ)
Ek Ücret Huzur Hakkı hesaplama indirmek için tıklayınız(B.YAYIKÇI)
Kişisel Ek ders hesaplama programı indirmek için tıklayınız(B.YAYIKÇI)

112 ek ders hesaplama Sayfasını indirmek için tıklayınız
Ders görevinin yapılmış sayılacağı haller:

Madde 16-(1) (1) Bir öğretim yılında 90 günü geçmemek üzere, bu Karar kapsamında bulunan personelden; 
a) Bakanlıkça veya verilen yetki uyarınca valiliklerce yurt içinde düzenlenen her türlü eğitsel gezi, konferans, kurs ve seminerlerde görevlendirilenler; fiilen yerine getirdikleri bu görevleri süresince, görevlendirildikleri tarihte kendilerine verilmiş ek ders görevleri varsa bu görevlerini yapmış sayılırlar ve buna ilişkin ek ders ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca öden
ir.

112 EK DERS HESAPLAMA EXCEL PROĞRAMI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ....

KBS EK DERS GİRİŞİ


 

RAPOR ALMA


HYS  MANUEL  EK DERS GİRİŞİPerşembe, 04 Ekim 2012

  *** Daha önce girmiş olduğunuz bir günün sayısını silmeye çalışıyorsunuz ama silemiyorsunuz. O sayının yerine 0 (Sıfır) yazdığınızda o günün ekdersi silinmiş olacaktır.

  *** Ekdersleri girdiniz ve birine egzersiz girmeyi unuttunuz. Hemen ilgili kişinin isminin üstüne mouse ile sağ tık yapınca açılan ekrandan Egzersiz i seçerek ekders veri girişini gerçekleştirebiliriz.

*** Mutumet Yetkilileri için. Örneğin Temel eğitim okullarını açtık gerekli kontrolleri yaptık ve Teknik okulları kontrol ediyoruz ama Temel Öğretimin okulları görünüyor. Bu durumda hesaplama seç deyip dönemi seçerek düzenleyi tıkladığımızda tekrar onay ekranına dönersek ilgili okulların açılmış olduğunuz göreceğiz.

*** Mutemet Yardımcıları Onay İşlemi _ Bütün girişler yapıldı onay işlemi yapılmadı tekrar sisteme onay işlemi için girdiğimizde onay dügmesi pasif durumda görünüyorsa Bordro Hesapla basınız ve onay dügmesinin o an akkifleşeceğini göreceksiniz.

Son Güncelleme ( Cuma, 05 Ekim 2012 )

KBS Duyurusu (Yeni)

Perşembe, 04 Ekim 2012

   

HARCAMA BİRİMLERİNCE;

Sitemizdeki Güncellemelerden Haberdar olmak için E-Mail Listesine Abone  olunuz...Abone OL

1.1- Mernis' te soyadı değişmiş olmasına rağmen Ek Ders Bilgi Girişi Formunda önceki soyadı gelenler için Ek Ders Bilgi Girişi formunda ilgili personelin üzerindeyken farenin sağ tuşuna basıldığında ekrana gelen ara yüzden "Personel Bilgisi Yenile" seçeneği seçilmek suretiyle personel bilgilerinin güncelleme işleminin yapılması gerekmektedir.


1.2- Ek Ders Bordro İcmali, Eylül ayı ek ders ödemelerine münhasır olmak üzere Ödeme Emri Belgesine eklenmeyecek olup, takip eden aylarda sistemden alınabilecek ve ÖEB' ne eklenebilecektir.


1.3- Mutemet yardımcıları, sadece kendi okuluna ait bordroyu hesaplayarak görebilmekte olup, üst kurumun mutemedi tarafından hesaplanan bordroyu göremeyecektir.


2. MUHASEBE BİRİMLERİNCE;


2.1- Muhasebe birimlerince, say2000i Ek Ders İşlemleri Formundan Milli Eğitime Bakanlığına bağlı okulların ek dersleri muhasebeleştirilirken de birim kodu alanına birim kodu yazılacaktır (İlçelerde 285, illerde 290)


2.2- KBS Ek Ders Modülü V.2 Mutemet ve Mutemet Yardımcısı rollerine sahip personelin kullanımına açılmış olup, daha önce maaş uygulamasında Genel kullanıcı olarak yetkilendirilmiş personelden ek ders modülünü kullanacak olanların "EK DERS UYGULAMASINDA" MUTEMET veya MUTEMET YARDIMCISI rolüyle yetkilendirilmesi gerekmektedir.


2.3- KBS Ek Ders Modülü V.2 Uygulama Kılavuzunda da belirtildiği üzere, ek ders güncelleme işlemleri (matrah birleştirme) merkezden her ayın 6' sında yapılmakta olup, yeni versiyonda ayın 6' sından sonra da ek ders modülü açık olacaktır. Ayın 6' sından sonra ödenen ek ders ücretlerine ilişkin vergi matrahları her günün akşamı merkezden güncellenecektir. Bu nedenle, ayın 6' sından sonra hesaplanan ek ders ücretinden doğan vergi matrahının maaş vergi matrahına dahil edilebilmesi için ek ders hesaplandıktan sonra maaşın da yeniden hesaplanması ve kontrollerinin yapılması gerekmektedir.


Son Güncelleme ( Perşembe, 04 Ekim 2012 )
 KBS Ek ders ödemeleri uygulama klavuzu

YENİ SİSTEME GÖRE KBS EK DERS

1- HESAPLAMA SEÇ BUTONU
Milli Eğitim Bakanlığı bağlı okullar dışındaki Kamu Kurumlarında Ek Ders 
Hesaplama işlemi yapılacak kurum için MUTEMET (Maaş İşlemlerinde Genel 
Kullanıcı) rolüne sahip bir personel yetkilendirilmelidir. Yetkilendirme işlemi 
yapıldıktan sonra KBS EK Ders Modülü V-2 altında bulunan  HESAPLAMA SEÇ
sayfası ek ders hesaplamada tüm işlemlerimizi yapacağımız bölümdür.
Hesaplama Seç sayfasından ilgili dönem seçildikten sonra  Yeni 
Hesaplamaya Başla butonuna basılmalıdır. Açılacak ara yüzden ek ders 
hesaplaması yapılacak tarih aralığı,  Başlangıç Tarihi ve  Bitiş Tarihi 
belirlenmelidir. Sonra seçilen dönemde mutemedin yetkili olduğu kurumda 
ödenecek ek ders ödeme tipinin ağırlık durumuna göre ödeme tipleri 
işaretlenerek TAMAM butonuna basılmalıdır.
Bu ara yüzde, Sabit oluşturulacak veri tipleri alanına o dönem için sayıca 
en çok ödenecek tip belirlenirse veri girişi sayfasında, veri kalabalığı 
engellenmiş olacaktır. Veri tipleri seçilip tamam butonuna basıldığında sistem 
otomatik olarak veri girişi sayfasına yönlendirecektir.

Daha önce oluşturulmuş açık bir bordro var ise sadece  DÜZENLE
butonuna basılacaktır. Silmek istediğiniz bir bordro var ise  SİL butonuna 
basacaksınız.

Veri Girişi sayfasında görüldüğü gibi tüm işlemler tek bir sayfadan 
yapılmaktadır. Bu sayfa üzerinden  Dosya Yükleme,  Kurum Dışı Personel 
Tanımlama, Personel Bilgileri, Kesinti, Personel Listesi Yenileme işlemlerinin 
hepsi yukarıda Milli Eğitim Bakanlığı ek ders işlemleri bölümünde detaylı 
anlatılmıştır. Lütfen inceleyiniz. 

Ayrıca herhangi bir personele farklı tipte bir ödeme yapılması 
gerektiğinde mause ile  sağ tıklanarak açılacak ekranda farklı çalışma tipleri yer 
almaktadır buradan seçilecek tip veya tipler adedince ilgili kişiye satır 
eklenecektir. Eklenen bu satırlara gün gün veri girişi yapılıp KAYDET butonuna 
basılmalıdır.

Bilgi Girişi tamamlandıktan sonra aynı ekranın alt tarafında görülen 
BORDRO HESAPLA,  ÖDEME EMRİ AL ve  MUHASEBE BİRİMİNE GÖNDER
İşlemleri sırasıyla yapılması gerekmektedir. Bu işlemlerde sıra çok önemlidir sıra 
atlaması yapılmamalıdır. Muhasebe Birimine gönderilen bir bordro kullanıcıya 
kapatılmaktadır ve bu butona basıldığında işlemlerin kullanıma kapatılacağı 
kullanıcıya ekranda uyarı olarak gösterilmektedir.

Mutemet muhasebe birimine gönderdiği bordro ve eklerini  RAPORLAR
bölümünden istediği zaman tekrar alabilmektedir. Bu ekran üzerinde dönem 
seçildiğinde oluşturulan tüm bordrolar ekranda sıralanmaktadır. İstenilen 
bordro seçilip ekranın altında bulunan BORDRO AL, ÖDEME EMRİ AL, BANKA 
LİSTESİ AL ve KESİNTİ LİSTESİ AL butonları ile tüm raporlar alınabilmektedir. 

Kurum Dışı Personel: 

Harcama Birimine, say2000i sisteminde (Ülke genelinde) 
kayıtlı olmayan  bir personelin ders vermesi durumunda; bu butona basıldığında 
açılan ara yüzde, T.C. Kimlik Numarası yazıldığında ilgili kişinin Ad ve Soyadı 
ekrana otomatik getirilir. Ancak, bu kişinin unvanı, Toplam Vergi Matrahı , IBAN 
Numarası, Tipi (Sözleşmeli veya Emekli), Eğitim Durumu mutemet tarafından 
girilir. Burada dikkat edilmesi gereken önemli nokta, personel tipi alanında
sözleşmeli veya  emekli personlin belirlenip belirlenmediğidir. Çünkü, SGK 
kesinti oranları bu tiplere göre kesilmektedir.

 

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA BAĞLI OKULLAR DIŞINDAKİ KAMU 

KURUMLARI VE ÜNİVERSİTELERDE EK DERS İŞLEYİŞİ

İŞLEM 

ADIMLARI

İŞLEM SORUMLUSU YAPILAN İŞLEM 
1. ADIM MUTEMET EK DERS HESAPLANACAK DÖNEMİN 
BELİRLENMESİ
Örneğin: Eylül ayı için 
Başlangıç Tarihi : 01.09.2012
Bitiş Tarihi : 30.09.2012
2. ADIM MUTEMET  EK DERS PUANTAJLARININ SİSTEME 
GİRİLMESİ
3.ADIM MUTEMET  BORDRO HESAPLANMASI, ÖDEME EMRİ 
ALINMASI VE MUHASEBE BİRİMİNE 
GÖNDER İŞLEMİNİN YAPILMASI
4.ADIM MUHASEBE BİRİMİ BORDRO VE EKLERİ İNCELENİP 
MUHASEBELEŞTİRME İŞLEMİNİN 
YAPILMASI
MEMURİYET MAHALLİ-HK.

HER TÜRLÜ SORU ÖNERİ VE YORUMLARINIZI BİZE YAZINIZ.... 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica