!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  1-14 Gunluk maas Katsayi Farki
 

1-14 GÜNLÜK KATSAYI MAAŞ FARKLARI HESAPLANMASI

14 GÜNLÜK FARK MAAŞ İŞLEMLERİ
A.2- 14 GÜNLÜK FARK MAAş ĠġLEMLERi
A.2.1- Katsayı artıĢından kaynaklanan 14 günlük fark maaş hesaplama iĢlemi Ocak ayının 15’ i itibarıyla muhasebe birimlerinin kullanımına açılacaktır.
Ayrıca, katsayı artıĢından kaynaklanan 14 Günlük Fark Maaş Hesaplaması, 01 Ocak 2015 - 14 Ocak 2015 maaĢ dönemine ait maaĢ hesaplaması eski katsayı üzerinden hesaplanan personel için yapılmaktadır.
Bu nedenle, 01.01.2015 tarihinden sonra iĢe başlayan ve Ocak-2015 dönemi tam maaĢı ile birlikte (varsa) 01-14 Ocak 2015 dönemi kıst maaĢı yeni katsayı üzerinden hesaplanarak ödenen personele, fazladan tekrar 14 günlük fark maaşı hesaplaması yapılmaması gerekmektedir.
Ancak, 15.12.2014 - 14.01.2015 maaĢ döneminde eski katsayı üzerinden maaĢını alan personel, çeĢitli nedenlerle (nakil vb) 14 Günlük Fark MaaĢ Hesaplama Formuna aktarılmamıĢ ise bu gibi durumda olan personelin 14 Günlük Fark MaaĢ Hesaplama Formuna aktarılması için Fark MaaĢ ĠĢlemleri menüsüne “14 GÜNLÜK FARK TABLOSUNA AKTAR” formu eklenmiĢ ve yetki seviyesi 500, 505 olan personelin kullanımına açılmıştır.
Katsayı artıĢından kaynaklanan 14 günlük fark maaş ödemesi yapılması gerektiği halde 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi Formunda kaydı bulunmayan personel için; 14 GÜNLÜK FARK TABLOSUNA AKTAR Formunda Sorgu Gir butonuna tıklanarak personelin numarası girildikten sonra sırası ile Sorgu Çalıştır butonuna ve AKTAR butonuna basılarak ilgili personelin 14 Günlük Fark Maaş Bilgi Girişi formuna aktarımının yapılması gerekmektedir.
A.2.2- Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formundan “27-Fark Tazminatı” ve “29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı” Koduyla Giriş Yapılan Personelin 14 Günlük Fark Maaşları
Özelleştirme nedeniyle başka kamu kurum ve kuruluşlarından gelen ve sistemde Diğer Tazminat Bilgi Girişi Formunda Tazminat kodu 27- Özelleştirme Fark Tazminatı veya 29- Devir ve Özelleştirme Fark Tazminatı girilen personele fark maaş hesaplaması yapılmamaktadır. Ancak, bu kodlar hatalı olarak girilmiş veya kurumda çalışan emsali personelinin maaşıyla karşılaştırılmak suretiyle (fark tazminatı hesabında 4046 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin beĢinci ve altıncı fıkralarında sayılan ödemeler dikkate alınmalıdır) fark ödenmesi gerekiyorsa, 14 Günlük Fark Maaş Bilgi GiriĢi Formunda Diğer Tazminat Bilgi GiriĢi Tablosundan 27- ÖzelleĢtirme Fark Tazminatı ya da 29- Devir ve ÖzelleĢtirme Fark Tazminatı kodunun silinip, fark maaşların yeniden hesaplatılması gerekmektedir.
Ayrıca, 14 günlük fark maaş banka listelerinin ilgili banka şubelerine elektronik ortamda gönderilmesi çalıĢmaları henüz tamamlanmamış olup, bu nedenle,14 günlük fark maaş banka listelerinin önceden olduğu gibi disket,cd, e-posta vb. yöntemlerle ilgili banka Ģubelerine ulaştırılması gerekmektedir.

"5510 sonrası  ücretsiz izinli olan personellerde sadece G.S.S priminin 14 günlük katsayı farkı hesaplanır 
"5434 Sayılı Kanuna tabi memurlar için fark emekli kesenekleri yapılmamaktadır.
"5510 Sayılı Kanuna tabi memurlar için fark emekli kesenekleri yapılacaktır.

ZAM VE TAZMİNATLAR=YANÖDEME +ÖZEL HİZMET TAZM
TEMEL MAAŞLAR= AYLIK TUTAR + EK GÖSTERGE + TABAN AYLIĞI + KIDEM AYLIĞI
SOSYAL HAKLAR= AİLE+ÇOÇUK+
ÖDENEKLER= Toplu sözleşme primi

1-14 maaş Katsayı farklarında 
kesenekler gönderilirken 1 önceki ay seçilir  kat sayı fark bildiriminden gönderilir.
OCAK 2015  1-14 günlükse  Aralık 2014
Temmuz 2015 1-14 günlükse Haziran 2015 seçilir

Prim gün sayısı 14 gün yazılır
 (ÖNCE GÜN SAYISI 14E ÇEKİLİR SONRA VERİLERİ KONTROL ET DENİLİR)
Emekli keseneklerinde
1-14 verileri kontrol et dedikten sonra  Hata verirse
hatalar  aylık toplam  ve p.e.k 
sistemde gösterilen doğrusuna göre girilir 
bodrodaki kesenekler sistem üzerinde düzenlenir (kesenekler değişmez)
Örnek
HATA KODU
ALAN ADI
AÇIKLAMA (Tutarlar TL cinsindendir)
Y1910
AYLIK TOPLAMI
Yanlış tutar. Gelen : 80.36 ; Gelmesi Gereken : 83.04
Y1720
P.E.K.GENEL TOPLAMI
Yanlış tutar. Gelen : 81.14 ; Gelmesi Gereken : 83.82


Kesenekte hak edilen toplamlara dahil veriler

TAZMİNATLAR: Özel hizmet tazminatı
AYLIK: Aylık Tutar +Taban Aylığı+ Ekgösterge +kıdem aylığı
P.E.K GENEL= Tazminatlar +Aylık
    İNDİRME LİNKLERİ

5510 sonrası 1-14 günlük katsayı farkı hesaplama çalışması indirmek için tıklayınız......
5510 ve 5434 tabi personelin 1-14 günlük maaş katsayı farkı hesaplama proğramı indirmek için tıklayınız..
1-14 günlük katsayı farkı sayfasını indirmek için tıklayınız...
D.S.S (döner sermayeden maaş alan  personel) 1-14 günlük maaş farklarının ödeme emrini indirrr


 MAAŞLARIN  HYS SİSTEMİNE GİRİLMESİ NAKİT OLUŞTURULMASIÖRNEK


D.S.S (döner sermayeden maaş alan  personel) 1-14 günlük maaş farklarının ödeme emrini indirrr

5510 ÖNCESİ PERSONELDE KIST MAAŞLARDA KESENEK OLMAZ
5510 SONRASI (15.10.2008 DEN SONRA MEMUR OLANLAR) İÇİN EMEKLİ KESENEĞİ
YATIRILIRKEN
EK MAHİYETTE (sadece bir dönem) seçilir...
15.07.2012 TARİHİ SEÇİYORUZ .
DÖNEMİNE DE HAZİRAN AYINI SEÇİYORUZ.
5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (C) BENDİ KAPSAMINDA İLK DEFA GÖREVE BAŞLAYAN SİGORTALILARIN 01 TEMMUZ 2009 TARİHİNDEN GEÇERLİ KATSAYI VE TABAN AYLIK RAKAMLARINA GÖRE 1/7/2009-14/7/2009 TARİHLERİ ARASINDAKİ MAAŞ FARKLARINA AİT BİLDİRİMLERİN EK MAHİYETTE AYLIK PRİM VE HİZMET BELGELERİ İLE SÖZ KONUSU MAAŞ FARKLARINA AİT ÖDEMENİN YAPILDIĞI TARİHİ TAKİP EDEN GÜNDEN BAŞLAMAK ÜZERE 15 GÜN İÇİNDE İNTERNET ORTAMINDA GÖNDERİLMESİ VE TAHAKKUK ETTİRİLECEK PRİM TUTARLARININ AYNI SÜREDE ÖDENMESİ GEREKMEKTEDİR.BUNA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE VERİ GİRİŞLERİ İLE İLGİLİ YARDIM DOSYASI OTURUM AÇ BÖLÜMÜNDEN KULLANICI ADI VE ŞİFRELERİ İLE GİRİLEREK ULAŞILACAK KESENEK BİLGİ SİSTEMİ ANA SAYFASI EKRANININ YARDIM LİNKİNDEDİR
tek 1-14 kesenek gönderimlerinde
ZAM VE TAZMİNATLAR=YANÖDEME +ÖZEL HİZMET TAZM
TEMEL MAAŞLAR= AYLIK TUTAR + EK GÖSTERGE + TABAN AYLIĞI + KIDEM AYLIĞI
SOSYAL HAKLAR= AİLE+ÇOÇUK+
GELİR VERGİSİ
DAMGA VERGİSİ

not:döner sermaye dssö sabit kesenekleri (katsayı fark  bildirimden)  gönderilirken 
tutarlarda problem oluşursa hata verirse
katsayı farkı bildirimi kamu görevlileri hakem kurulunun kararı gereği) kısmı seçilerek gönderilir5510 sonrası 1-14 günlük katsayı farkı hesaplama çalışması indirmek için tıklayınız......
5510 ve 5434 tabi personelin 1-14 günlük maaş katsayı farkı hesaplama proğramı indirmek için tıklayınız..
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1-14 GÜNLÜK  DÖNER SERMAYE SABİT ÖDEMESİ (DSSÖ) KATSAYI FARKI KESENEK BİLDİRİMİ

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1)1-14 günlük DSSÖ katsayı farkı kesenekleri gönderilirken Prim gün sayısı 14 gün yazılır hangi ayın içindeysek bir önceki ay olarak  gönderilir OCAK 2015  1-14 günlükse  Aralık 2014
Temmuz 2015 1-14 günlükse Haziran 2015 seçilir
2)1-14 günlük DSSÖ katsayı farkı kesenekleri 5510 S.K./Ek-3 İlave Prim
Ek Mahiyette (Sadece Bir Dönem) olarak gönderilir
3)1-14 günlük döner sermaye dssö sabit kesenekleri (katsayı fark  bildirimden)  gönderilir 
Tutarlarda problem oluşursa hata verirse (katsayı farkı bildirimi kamu görevlileri hakem kurulunun kararı gereği) kısmı seçilerek gönderilir(burda hata vermez)
4)Sayıyı tutururken başlayan ayrılan ve istifa eden personele dikkat edin
5)verileri kontrol et sonuçlar doğru ise gönderBu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: LEVENT( levent.24hotmail.com ), 20.01.2015, 14:02 (UTC):
sayfanız için çok teşekkürler cok işimize yarıyor ama birşey sormak istiyorum doktorlara yapılan sabit ödemeler için 14 günlük fark yapılıyor mu yapılıyorsa emekli keseneğini nasıl gönderiyoruz ??

Yorumu gönderen: ABDULLAH KILIÇ( abdullah.66hotmail.com ), 30.01.2014, 07:34 (UTC):
Merhaba siz değerli kardeşlerime bir şey danışmak isterim. 15.01.2014 maaşını almadan nakil gelen personelin 14 günlük farkı yani 01 ocak-14 ocak arası farkı hangi kurum öder. naklen atandığı kurummu.yoksa geldiği kurummu. bu arada personel 09.01.2014 tarihinde yarılış yapmış eski kurumundan. saygılar

Yorumu gönderen: fuat( fuatckgmail.com ), 25.07.2013, 13:53 (UTC):
peki ücretsiz izinlilerin 5510 sonrası personelin genel sağlık sigortası 14 günlük farkları nasıl onaylanıyor??

Yorumu gönderen: aydına( ), 19.07.2013, 13:40 (UTC):
aydın kbs den değil onları hys den elden yapacaksın kbs de fiili hizmet modülü açılmadan önce yaptığımız gibi;)))

Yorumu gönderen: aydına( ), 19.07.2013, 13:23 (UTC):
aydın kbs den değil onları hys den elden yapacaksın kbs de fiili hizmet modülü açılmadan önce yaptığımız gibi;)))

Yorumu gönderen: AYDIN( aydinkocabasgmail.com ), 19.07.2013, 12:40 (UTC):
bizdede 3 personel var 5510 a tabi ayrıca bu kişiler için nasıl 14 günlük fiili hizmet yapılacak emniyet personeli kbsden yapılamıyor yardımcı olurmusunuz

Yorumu gönderen: emre( ), 18.07.2013, 17:23 (UTC):
admin sağol yarın 3 personelim var 1 i 5510 tabi burdan takit edip yapacamBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
KBS GİRİŞ
         
 
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica