!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Asgari Gecim indirimi nedir
 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ)

 

  Asgari Geçim İndirimi 

 

01.01.2008 tarihinde uygulamaya konan Asgari Geçim İndirimi; senelerdir  devam eden ve en son 2006 yılında uygulandıktan sonra  yürürlükten kaldırılan, vergi iadesi sisteminin  yerine konmuştur. 1985 yılından beri uygulanan ve kayıtdışılığı azaltma amacı güden vergi iade sisteminde ücretliler sağlık, eğitim, gıda, giyim, kira giderlerine ilişkin harcamalarını gösteren belgeleri  biriktirip yıl sonunda işverenlerine verirler ve harcamaların belirli bir kısmının gelecek sene ödenecek gelir vergisinden mahsup edilmesini ya da tahakkuk eden gelir vergisini aşan kısmını iade alınmasını sağlarlardı.  Vergi iadesi uygulamasından faydalanan ücretlilerin, sahte ya da kendilerine ait olmayan belgeleri kullanması, vergi dairelerinin harcama belgelerini etkin denetlememesi gibi sorunlar sonucunda 2008 yılında itibaren Asgari Geçim İndirimi uygulamasına geçilmiştir.


2017 Asgari Geçim İndirimi - 2017 AGİ Tutarları

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2017 - AGİ 2017 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

MEDENİ DURUM

AYLIK TUTAR

Bekar

133,31 TL

Evli eşi çalışmayan

159,98 TL

Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu

179,97 TL

Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu

199,97 TL

Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu

226,63 TL

Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu

226,63 TL

Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu

226,63 TL

Evli eşi çalışan

133,31 TL

Evli eşi çalışan 1 çocuklu

153,31 TL

Evli eşi çalışan 2 çocuklu

173,31 TL

Evli eşi çalışan 3 çocuklu

199,97 TL

Evli eşi çalışan 4 çocuklu

213,30 TL

Evli eşi çalışan 5 çocuklu

226,63 TL

 

Kaynak: www.MuhasebeTR.com


01.01.2016 tarihinden itibaren uygulanacak asgari geçim indirimi tablosu 
aşağıda hazırlanmıştır.
 

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 2016 HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO

(2016 yılı içerisinde uygulanacak rakamlar aşağıda hazırlanmıştır.)

ÜCRETLİNİN MEDENİ

DURUMU

AYLIK TUTAR

BEKAR

123,53 TL

 

 

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN

148,23 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU

166,76 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU

185,29 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU

209,99 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU

209,99 TL

- EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 5 ÇOCUKLU

209,99 TL

   

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN

123,53 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        1 ÇOCUKLU

142,05 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        2 ÇOCUKLU

160,58 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        3 ÇOCUKLU

185,29 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        4 ÇOCUKLU

197,64 TL

EVLİ EŞİ ÇALIŞAN        5 ÇOCUKLU

209,99 TL


1 MAYIS 2015 TARİHİNDEN İTİBAREN ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ HESAPLAMALAR
DEĞİŞTİ!

  

23 Nisan 2015 Tarihli ve 29335 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6645 Sayılı Kanunun 8. maddesi ile 193 Sayılı Gelir vergisi kanunun  32 nci maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ilk iki çocuk için  %7,5” ibaresinden sonra gelmek üzere  “, üçüncü çocuk için %10,”  ibaresi eklenmiştir.  Eklenen hükme göre 01 Mayıs 2015 Tarihinden itibaren uygulanacak Asgari geçim indirimi hesaplamaları  yeniden hazırlanmıştır.

 

Asgari Geçim İndirimi, ücretin elde edildiği takvim yılı başında belirlenen asgari ücretin yıllık brüt tutarına; (2015 Yılı İçin 1.201,50 TL)

 

- Mükellefin kendisi için % 50 si

 

- Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10 u

 

- Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 u

 

- Üçüncü Çocuk İçin % 10 (6645 Sayılı Kanunla eklendi) ve diğer çocuklar için % 5 i uygulanmak suretiyle hesaplanmaktadır. (1)

 

- Eşi Çalışmayan 3 çocuğu olan personelin alabileceği en fazla AGİ 153,19 TL.dir.

- Eşi Çalışmayan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 3 çocuktur.

 

- Eşi Çalışan 5 çocuğu olan personelin alabileceği en fazla AGİ 153,19 TL.dir.

- Eşi Çalışan personelin AGİ çocuk sayısı tavanı 5 çocuktur.

 

Excel AGİ Hesaplama Tablosu

 

EŞİ ÇALIŞMAYAN

(01 Mayıs 2015 - 31 Aralık 2015)

 

MEDENİ DURUM

HAKETTİĞİ

AGİ

MAHSUP EDİLECEK

AGİ

 BEKAR

90,11 TL

90,11 TL

 EVLİ

108,14 TL

108,14 TL

 BİR ÇOCUK

121,65 TL

121,65 TL

 İKİ ÇOCUK

135,17 TL

135,17 TL

 ÜÇ ÇOCUK (Eşi Çalışmayan Tavan)

153,19 TL

153,19 TL

 DÖRT ÇOÇUK

162,20 TL

153,19 TL

 BEŞ ÇOCUK

171,21 TL

153,19 TL

 ALTI ÇOCUK

180,23 TL

153,19 TL

  

EŞİ ÇALIŞAN

(01 Mayıs 2015 - 31 Aralık 2015)

 

MEDENİ DURUM

HAKETTİĞİ

AGİ

MAHSUP EDİLECEK

AGİ

 BEKAR   

90,11 TL

90,11 TL

 EVLİ 

90,11 TL

90,11 TL

 BİR ÇOCUK

103,63 TL

103,63 TL

 İKİ ÇOCUK

117,15 TL

117,15 TL

 ÜÇ ÇOCUK

135,17 TL

135,17 TL

 DÖRT ÇOCUK

144,18 TL

144,18 TL

 BEŞ ÇOCUK (Eşi Çalışan Tavan)

153,19 TL

153,19 TL

 ALTI ÇOCUK

162,20 TL

153,19 TL

  https://www.alomaliye.com/


ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ Sıkça Sorulan Sorular


> SORU 1: 2014 Asgari geçim indirimi maaşıma kaç TL uygulanacaktır?

 • ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
  (Asgari ücret, 2014 yılı için aylık 1071 TL yıllık 12.852 TL olarak dikkate alınmıştır)
  ÜCRETLİNİN MEDENİ 
  DURUMU
  (1)
  ORAN
  (%)
  (2)
  MATRAH
  (Yıllık Brüt Asgari Ücret X AGİ Oranı)
  (3)
  İNDİRİM TUTARI
  [(3) X %15]
  (4)
  AYLIK TUTAR
  [(4)/12]
  (5)
           
  BEKAR 0,50 6.426,00 963,90 80,33
  EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 0,60 7.711,20 1.156,68 96,39
  EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 1 ÇOCUKLU 0,675 8.675,10 1.301,27 108,44
  EVLİ EŞİ Ç ALIŞMAYAN 2 ÇOCUKLU 0,75 9.639,00 1.445,85 120,49
  EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 3 ÇOCUKLU 0,80 10.281,60 1.542,24 128,52
  EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN 4 ÇOCUKLU (*) 0,85 10.924,20 1.638,63 136,55
  EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 0,50 6.426,00 963,90 80,33
  EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 1 ÇOCUKLU 0,575 7.389,90 1.108,49 92,37
  EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 2 ÇOCUKLU 0,65 8.353,80 1.253,07 104,42
  EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 3 ÇOCUKLU 0,70 8.996,40 1.349,46 112,46
  EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 4 ÇOCUKLU 0,75 9.639,00 1.445,85 120,49
  EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 5 ÇOCUKLU 0,80 10.281,60 1.542,24 128,52
  EVLİ EŞİ ÇALIŞAN 6 ÇOCUKLU (*) 0,85 10.924,20 1.638,63 136,55
  * Asgari ücretin 2014 yılı ilk 6 aylık dönemi için hesaplanan Gelir Vergisi tutarı 136,55 TL. olduğundan Asgari Geçim İndirimi 2014 yılında 136,55 TL.nı aşamayacaktır.
   
> SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır?

 • Asgari geçim indiriminden;

  • Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler),
  • Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler, 
  • Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.

> SORU 3: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz?

 • Asgari geçim indiriminden;

  • Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı (Bunlar;
  a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar;
  b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler; 
  c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri; 
  d) Gayri menkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar; 
  e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkan olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar)
  • Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler,
  • Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler (İkametgahı Türkiye'de olmayan ve Bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye'de ikamet edenler)
  • Başka bir kanun hükmü (3218 Serbest Bölgeler Kanunu., 4490 Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu., 4691 Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu v.b.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

 • > SORU 4: Asgari geçim indirimi uygulamasında çocuk tabirinden ne anlamamız gerekiyor?

  • İndirimin uygulamasında çocuk tabiri, mükellefle birlikte oturan veya mükellef tarafından bakılan (nafaka verilenler, evlat edinilenler ile ana veya babasını kaybetmiş torunlardan mükellefle birlikte oturanlar dâhil) 18 yaşını veya tahsilde olup 25 yaşını doldurmamış çocukları ifade etmektedir.

  • > SORU 5: Eşlerin her ikisinin de ücretli olması durumunda asgari geçim indirimi uygulamasında çocukları hangi eş bildirecektir?

   • Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir.

   • > SORU 6: Asgari geçim indiriminde; aile fertlerinin, emekli maaşı olanların ve boşanmış ücretlinin çocukları asgari geçim indiriminden nasıl yararlanmaktadır?

    • - Ücret geliri elde eden aile fertlerinden her biri için ayrı ayrı,
     - Emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecek,
     - Eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecek,
     - Çocuklar için asgari geçim indiriminden boşanan eşlerden her ikisinin de çalışması durumunda nafakaya hükmedilen eşin, 
     - Çocuklar için nafaka ödenmesine karar verilmesine rağmen boşandığı eşi tarafından bu yükümlülüğün yerine getirilmemesinin belgelendirilmesi durumunda, çalışanın bu çocukları için 
     asgari geçim indiriminden yararlanması mümkündür.
     - Nafakaya hükmedilen ve bu yükümlülüğünü yerine getiren eşin çalışmaması veya emekli olması durumunda, diğer çalışan eşin çocukları için asgari geçim indiriminden yararlanması söz konusu değildir.

    • > SORU 7: Kimler çalışmayan eş statüsündedir?

     • Sadece aktif ücretli olarak çalışan eş, çalışan eş statüsündedir. Örneğin eşiniz serbest avukat ya da serbest doktor olarak çalışıyorsa bu eş, asgari geçim indirimin hesabında çalışmayan eş olarak dikkate alınacaktır. Örneğin eşiniz ücretli olarak devlet hastanesinde çalışıyorsa bu çalışan eş statüsünde dikkate alınacaktır.
     • > SORU 8: Asgari geçim indirimi tutarı nasıl hesaplanır?

      • Asgarî geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarına;

       • Mükellefin kendisi için % 50'si, 
       • Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10'u, 
       • Çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5’i
       • Diğer çocuklar için % 5'i 
       olmak üzere ücretlinin şahsi ve medeni durumu dikkate alınarak hesaplanan indirim oranlarının uygulanması sonucu bulunacak matrahın, gelir vergisi tarifesinin birinci gelir dilimine karşılık gelen %15'lik oranla çarpımı suretiyle bulunan tutarın 12’ye bölünmesi sonucu her aya isabet eden tutar hesaplanır. Hesaplanan bu tutar ise ödenecek vergiden mahsup edilir. Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.

      • > SORU 9: Ay içinde kıst dönem çalışan ücretlinin asgari geçim indirimi nasıl hesaplanır?
> SORU 23: Sadece emekli maaşı alanların ücret geliri dışında diğer gelir unsurlarını da elde etmesi sistemden yararlanmasına engel midir?

 • Genel Tebliğde yer alan, “…münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.” ifadesi yer almaktadır. Emekli aylığı elde edenlerin, bu gelirlerinin dışında diğer gelir unsurlarını (gerçek usulde elde edilen ücret geliri hariç) elde etmeleri durumunda da asgari geçim indirimi uygulamasında dikkate alınmalarına engel bir durum yoktur. 
  Örneğin; ücretli Bay (A) özel sektörde çalışmakta olup, eşi Bayan (B) ise bir kamu kurumundan emekli olmuş ve emekli aylığı almaktadır. Bu durumda, ücretli Bay (A)’nın emekli aylığı geliri olan eşi, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek ve asgari geçim indirimi oranının tespitinde %10 olarak dikkate alınacaktır.
 • > SORU 24: Her ikisi de ücretli olan eşlerden birinin ücretsiz izne ayrılması durumunda asgari geçim indirimi nasıl uygulanacaktır?

  • Asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanmaya başladıktan sonra çeşitli sebeplerle ücretsiz izne (aylıksız izin) ayrılan bir ücretlinin, ücretsiz izne ayrıldıktan sonra artık ücret geliri elde etmesi söz konusu olmadığından, asgari geçim indirimi uygulanması mümkün değildir. Ancak, ücretsiz izne ayrılan çalışanın ücret geliri elde eden bir eşinin olması durumunda, bu eşin ücretsiz izinde olan eşini işverenine bildirmesi durumunda, asgari geçim indirimi oranının hesabında ücretsiz izindeki çalışmayan eşi için %10 oranını dikkate alması mümkün bulunmaktadır.
  • > SORU 25: Bir şirketi olan veya şirkette ortak olan bir kişi aynı zamanda ücret geliri de elde etmesi durumunda asgari geçim indiriminden yararlanabilir mi?

   • Ücretli olarak çalışıp gerçek usulde ücret geliri elde eden bir kişinin, bir şirketinin olması veya bir şirkete ya da ücret geliri elde ettiği şirkette ortak olması halinde genel hükümlere uymak kaydıyla asgari geçim indiriminden yararlanmasına engel değildir. Önemli olan, gerçek usulde ücret gelirinin elde edilmiş olmasıdır.


Asgari Geçim İndirimi  sayfasını indirmek için tıklayınız..........

192 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 32 nolu maddesinde; “ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgarî ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50′si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10′u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5 diğer çocuklar için % 5′idir” ifadesi ile asgari geçim indiriminin nasıl hesaplanacağı gösterilmiştir.  Kanunda, geliri ne olursa olsun GVK 61. Maddesinde ücret geliri elde eden çalışanlar, tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler ve ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişilerin  eşlerinin  çalışıp çalışmaması ve çocuk sayısına bağlı olarak değişen oranlarda  asgari geçim indiriminden faydalanabileceği öngörülmüştür.

Asgari geçim indirim oranları:

 

Asgari geçim indiriminden yararlanan

İndirim oranı

Çalışanın kendisi %50
Çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş %10
1. çocuk %7,5
2. çocuk %7,5
3. çocuk %5
4. çocuk %5

2013 yeni asgari geçim indirimleri 2013 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları:

Medeni Hali Aylık Medeni Hali Aylık
Bekar 73,40    
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 89,07 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 73,40
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 99,08 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 84,40
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 110,09 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 95,41
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 117,43 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 102,75
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 124,77 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 110,09
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır 124,77 Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 117,43
 

*2013 yılı ilk 6 ayı için hesaplanan aylık Gelir Vergisi 124,77 TL olduğundan, bu oranı aşan Asgari Geçim İndirimi tutarları dikkate alınmaz, ücretliye ödenecek en yüksek asgari geçim indirimi tutarı aylık 124,77 TL’dir.


Aylık asgari geçim indirimi hesaplanırken; ilk adım olarak bir yıllık brüt asgari ücret bulunur, yıllık brüt asgari ücret ile çalışan için hesaplanan AGİ tutarı çarpılır böylece indirimin yapılacağı matrah  bulunmuş olur.  İndirim matrahı da GVK 103 nolu maddede belirtilen Gelir Vergisi tarifesinin birinci gelir dilimi için  uygulanan oranla çarpılarak yıllık indirim tutarı bulunur, bu tutar 12’ye bölünerek aylık AGİ’ye ulaşılır ve gelir vergisinden mahsup edilir.

 

AGİ hesaplamasında sahip olunan çocuk sayısı indirim yapılırken dikkate alınacağından, çocuk kavramından ne anlaşılacağı da önemlidir.  Mükellef tarafından bakılan (bu kavrama evlatlık alınanlar, nafaka ödenenler ve torunlarının anne – babalarının ölümü sonucu bakmak zorunda olan mükellefler) 18 yaşını doldurmamış, eğer eğitimi devam ediyorsa 25 yaşını doldurmamış bireyler çocuk olarak kabul edilir.

 

Asgari Geçim İndirimi’nden faydalanmak için ücretliler işe başlarken “Aile Durum Bildirim” formunu doldurup işverene vermeleri gerekmektedir.  Formda ücretlinin medeni durumunu beyan etmesi ve bakmakla yükümlü olduğu çocukları bildirmesi önem taşımaktadır. Asgari geçim indirimi hesaplanırken bu form esas alınacaktır, medeni durum ya da çocuk sayısı değiştiğinde form tekrar doldurularak verilmelidir. Değiştirilmiş Aile Bildirim Formu’nun işverene bildirildiği tarihten itibaren Asgari Geçim İndirimi revize edilmiş olarak bordroda görülür.

 

Kanunda çalışmayan eş için %10 oranında Asgari Geçim İndirimi hesaplanacağı öngörülmüştür. Çalışmayan eşten kasıt  GVK 61. Maddesine ücret geliri elde eden çalışanlar, tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler ve ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler dışında kalanlardır. Eğer ücretlinin eşi serbest meslek faaliyeti ile uğraşıyorsa, yine de çalışmayan eş sayılmaktadır. Bu yüzden ücretlinin eşi avukat ya da mali müşavir olarak çalışıyorsa , eş çalışmayan eş olarak değerlendirilecek ve asgari geçim indirimi hesaplanırken bu durum dikkate alınacaktır.

 

Asgari geçim indirimi uygulamasında eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir. Diğer çalışan eşe, sadece kendisi için hesaplanan Agi(%50) uygulanacaktır. Eşler boşandığı takdirde ise, nafaka ödemesine karar verilen eşin bordrosunda çocukların için de AGİ hesaplanacaktır.

 

Gelirin kısmî döneme ait olması halinde, ay kesirleri tam ay sayılmak suretiyle bu süreye isabet eden indirim tutarları esas alınacağından hesaplanan yıllık tutarın o aya isabet eden tutarından kıst döneme ait gelir vergisi tutarı mahsup edilecektir. Yani, bekar ve çocuksuz bir ücretli bir ay içinde 20 gün çalıştığında Gelir Vergisinden indirilmesi gereken aylık 66,49 TL’lik tutarın  20 güne isabet eden tutarı  indirilebilecektir.

 

Ücretli, ücretsiz izin aldığında izin nedeniyle ücret almadığından asgari geçim indiriminden faydalanamaz fakat raporlu ya da izin aldığı dönemde ücret almaya devam ediyorsa bu durumda Asgari Geçim İndirimi hesaplanacaktır.  Ücretli birden fazla işveren için çalışıyorsa, asgari geçim indiriminden en yüksek ücreti için faydalanacaktır.

 

Sakatlık İndiriminden faydalanan ücretliler, sakatlık derecesine göre gelir vergisi matrahından sakatlık indirimlerini düşebileceklerdir. Sakatlık indirimini düştükten sonra ödenecek gelir vergisi var ise bu tutar üzerinden de asgari geçim indirimi düşülür. Eğer asgari geçim indirimi, ödenecek gelir vergisinden fazla ise fazlalık ücretlinin maaşına eklenmez.

 

 

 

 Asgari Geçim İndirimi, asgari ücret üzerinden hesaplanan aylık gelir vergisi tutarını aşamaz, aşan kısım dikkate alınmaz, Asgari ücret Temmuz ayında arttığında bu artış Asgari Geçim İndirimini etkilemeyecektir.

 

Her bir ücretlinin yararlanacağı asgari geçim indirimi ayrı ayrı hesaplanarak  bordroda ilgili aya ait sütunda gösterilecektir.
 

SORU: Gelir Vergisi Kanunu Genel tebliğ eki, asgari geçim indirimi beyannamesinde, Eşi Bağ-Kurlu olan bir memur eşini çalışıyor mu gösterecek, yoksa çalışmıyor mu gösterecek, yani eşi Bağ-Kurlu olan bir memur eşinden dolayı asgari geçim indiriminden faydalanabilecek midir?

CEVAP: 5615 sayılı Kanunla 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda yapılan değişiklikler sonucu vergi sistemimize giren gerçek ücretlerin vergilendirilmesinde asgarî geçim indirimi uygulaması ile ilgili açıklama ve düzenlemeler, 04.12.2007 tarih ve 26720 sayılı Remzi Gazetede yayımlanan 265 Seri Nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde düzenlenmiştir. Anılan Tebliğin “Medeni Durum ve Eşin Gelirinin Olmadığının Tespiti” başlıklı 6 ncı maddesinde;”Ücretliler, medeni durumları ve çocuk sayıları ile eşinin iş ve gelir durumu hakkında Tebliğ ekinde yer alan  “Aile Durumu Bildirimi” (EK:1) ile işverenlerine bildirimde bulunacaklardır. Durumlarında herhangi bir değişiklik olması halinde (evlenme, boşanma, ölüm, doğum vb.) bu değişiklikleri işverene bir ay içerisinde bildireceklerdir. Asgari geçim indirimi oranını etkileyen değişiklikler, söz konusu değişikliğin işverene bildirildiği tarih itibariyle uygulanacak olup, eşlerin her ikisinin de ücretli olması halinde çocuklar yalnızca sosyal güvenlik yönünden tabi oldukları eşin bildirimine dahil edilecektir. 
Bu uygulamada eşin çalışmadığı ve herhangi bir gelirinin olmadığına ilişkin olarak (aksi tespit edilmediği sürece) ücretlinin beyanı yeterli olacaktır.
Sadece ücret geliri elde eden eş, “çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş” kapsamında değerlendirilmeyecektir. Bunlar dışındakiler ise çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş kapsamında değerlendirilecek olup, münhasıran emekli maaşı alanlar da çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eş olarak kabul edilecektir.” denilmektedir.
Sorunuzun cevabına gelince; öncelikli olarak asgari geçim indirimi uygulamasında, eşin çalışmadığı ve herhangi bir gelirinin olmadığına ilişkin olarak (aksi ispat edilinceye kadar) memurun beyanı esas alınmalıdır. Öte yandan, Bağ-Kurlu olan eşin çalışmadığının kabul edilerek işlem tesis edilmesi gerekir. Çünkü, Bağ-Kurlu bir kişi ücret geliri elde etmemektedir.
Not: Olayın doğru tespit edilmesinde; ücret gelirinin tespiti için Gelir Vergisi Kanununa, kimlerin Bağ-Kurlu olabileceğinin tespiti için Bağ-Kur Mevzuatına bakmak gerektiğini unutmamak gerekir.  Kaynak:mustafainal.net

2012 Yılı Asgari geçim indirimi tutarları:

Medeni Hali Aylık Medeni Hali Aylık
Bekar 66,49    
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 79,79 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 66,49
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 89,76 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 76,46
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 99,73 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 86,43
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 106,38 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 93,08
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 113,03 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 99,73
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır 113,03 Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 106,38


Otomatik asgari geçim indirimi hesaplama (Excel) >>>>>

2011 Yılı:

Medeni Hali Aylık Medeni Hali Aylık
Bekar 59,74    
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 71,69 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 59,74
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu

80,65

Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 68,70
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 89,61 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 77,66
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 95,58 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 83,63
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 101,55 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 89,61
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır 101,55 Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 95,58

 

2010 Yılı:

Medeni Hali Aylık Medeni Hali Aylık
Bekar 54,68    
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 65,61 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 54,68
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 73,81125 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 62,87625
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 82,0125 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 71,0775
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 87,48 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 76,545
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 92,9475 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 82,0125
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır 92,9475 Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 87,48

 

2009 Yılı:

Medeni Hali Aylık Medeni Hali Aylık
Bekar 49,95    
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 59,94 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 49,95
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 67,43 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 57,44
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 74,93 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 64,94
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 79,92 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 69,93
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 84,92 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 74,93
Evli eşi çalışmayan ve 5 çocuklu üst sınır 84,92 Evli eşi çalışan ve 5 çocuklu 79,92

 

* Tutarlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından alınmıştır. Hesaplamalar bilgi içindir, sorumluluk kabul edilmez.


 

 

                 2012 yılı için

 

Bekar ve çocuğu olmayan, asgari ücret alan ücretli için hesaplanan Ocak 2012 Asgari Geçim İndirimi

 

2012 Yıllık Asgari Ücret Toplamı (886,50 x 12)      :              10638

 

Bekar Çocuksuz Ücretli AGİ Oranı                           :              %50

 

Asgari Geçim İndirimi Matrahı (10638×0,50)        :              5319

 

2012 Yıllık AGİ İndirimi Tutarı      (5319×0,15)        :              797,85

 

2012 Aylık AGİ İndirimi Tutarı (797,85/12)            :              66,49  ( Gelir Vergisinden düşülecek tutar)

 

 

 

Bordroda uygulanması

 

Aylık asgari ücret                                                            : 886,50 TL

 

Gelir Vergisi Matrahı                                                     : 753,52  TL

 

Hesaplanan Gelir Vergisi                                             : 113,03  TL

 

Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi                           :   66,49 TL

 

Ödenecek Gelir Vergisi                                                :   46,54 TL

 

 

 

Evli, eşi çalışmayan ve iki çocuğu olan,  1200 TL brüt ücret alan ücretli için hesaplanan Ocak 2012 Asgari Geçim İndirimi

 

2012 Yıllık Asgari Ücret Toplamı (886,50 x 12)      :              10638

 

Evli İki Çocuklu  AGİ Oranı (%50+%10+%15)        :              %75

 

Asgari Geçim İndirimi Matrahı (10638×0,75)        :              7978,5

 

2012 Yıllık AGİ İndirimi Tutarı      (7978,5×0,15)    :              1196,78

 

2012 Aylık AGİ İndirimi Tutarı (1196,78/12)          :              99,73  ( Gelir Vergisinden düşülecek tutar)

 

Bordroda uygulanması

 

Aylık brüt ücret                                                                               : 1200 TL

 

Gelir Vergisi Matrahı                                                     :  1020 TL

 

Hesaplanan Gelir Vergisi                                             :    153  TL

 

Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi                           :  99,73 TL

 

Ödenecek Gelir Vergisi                                                :   53,27 TL

 

 

 

Evli eşi çalışmayan ve beş  çocuğu olan,  1800 TL brüt ücret alan ücretli için hesaplanan Ocak 2012 Asgari Geçim İndirimi

 

2012 Yıllık Asgari Ücret Toplamı (886,50 x 12)      :              10638

 

Evli İki Çocuklu AGİ Oranı (%50+%10+%25)         :              %85*

 

(Asgari Geçim İndirimi, asgari ücretten kesilen gelir vergisini aşamayacağından AGİ oranı %90 yerine %85 alnmıştır. Bu durumda AGİ 113,03 TL’yi aşamayacaktır.)

 

Asgari Geçim İndirimi Matrahı (10638×0,85)        :              9042,3

 

2012 Yıllık AGİ İndirimi Tutarı      (9042,3×0,15)    :              1356,35

 

2012 Aylık AGİ İndirimi Tutarı (1356,35/12)          :              113,03  ( Gelir Vergisinden düşülecek tutar)

 

 

 

Bordroda uygulanması

 

Aylık brüt ücret                                                                               : 1800 TL

 

Gelir Vergisi Matrahı                                                     : 1530  TL

 

Hesaplanan Gelir Vergisi                                             : 229,5  TL

 

Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi                           :   113,03 TL

 

Ödenecek Gelir Vergisi                                                :   116,02 TL

 

 

 

Evli ve çocuğu olmayan, 3. Derece sakatlık indiriminden faydalanan 900 TL brüt ücret alan ücretli için hesaplanan Ocak 2012 Asgari Geçim İndirimi

 

2012 Yıllık Asgari Ücret Toplamı (886,50 x 12)      :              10638

 

Evli İki Çocuklu AGİ Oranı (%50+%10)                    :              %60

 

Asgari Geçim İndirimi Matrahı (10638×0,60)        :              6382,8

 

2012 Yıllık AGİ İndirimi Tutarı      (6382,8×0,15)    :              957,42

 

2012 Aylık AGİ İndirimi Tutarı (957,42/12)            :              79,79  ( Gelir Vergisinden düşülecek tutar)

 

 

 

Bordroda uygulanması

 

Aylık brüt ücret                                                                               : 900 TL

 

Gelir Vergisi Matrahı                                                     : 765  TL

 

Gelir Vergisi Matrahından Yapılacak

 

Sakatlık İndirimi                                                              : 180 TL

 

 

 

Yeni Gelir Vergisi Matrahı                                           : 585  TL

 

Hesaplanan Gelir Vergisi                                             : 87,75

 

Hesaplanan Asgari Geçim İndirimi                           : 79,79 TL

 

Ödenecek Gelir Vergisi                                                :   7,96 TL
 

2014 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI   2013 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI   2012 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL)   Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL)   Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL)
    Bekâr 80,33       Bekâr 73,4       Bekâr 66,49    
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 96,39 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 80,33   Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 88,07 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 73,4   Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 79,79 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 66,49
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 108,44 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 92,37   Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 99,08 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 84,4   Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 89,76 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 76,46
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 120,49 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 104,42   Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 110,09 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 95,41   Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 99,73 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 86,43
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 128,52 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 112,46   Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 117,43 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 102,75   Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 106,38 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 93,08
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 136,55 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 120,49   Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 124,77 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 110,09   Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 113,03 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 99,73
                           
2011 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI   2010 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI   2009 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL)   Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL)   Medeni Durum Aylık (TL) Medeni Durum Aylık (TL)
Bekâr 59,74       Bekâr 54,68       Bekâr 49,95    
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 71,69 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 59,74   Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 65,61 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 54,68   Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 59,94 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 49,95
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 80,65 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 68,7   Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 73,81 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 62,88   Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 67,43 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 57,44
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 89,61 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 77,66   Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 82,01 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 71,08   Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 74,93 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 64,94
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 95,58 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 83,63   Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 87,48 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 76,55   Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 79,92 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 69,93
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 101,55 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 89,61   Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 92,95 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 82,01   Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 84,92 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 74,93
                           
2008 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI                    
Medeni Durum Aylık (YTL) Medeni Durum Aylık (YTL)                    
Bekâr 45,63                        
Evli eşi çalışmayan ve çocuksuz 54,76 Evli eşi çalışan ve çocuksuz 45,63                    
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu 61,6 Evli eşi çalışan ve 1 çocuklu 52,47                    
Evli eşi çalışmayan ve 2 çocuklu 68,45 Evli eşi çalışan ve 2 çocuklu 59,32                    
Evli eşi çalışmayan ve 3 çocuklu 73,01 Evli eşi çalışan ve 3 çocuklu 63,88                    
Evli eşi çalışmayan ve 4 çocuklu 77,57 Evli eşi çalışan ve 4 çocuklu 68,45                    

 


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: ERKAN( cakir_38hotmail.com ), 07.02.2014, 22:27 (UTC):
aile durum bildirgesini kendimiz mi doldurup iş verene verecez yoksa nufustan,belediyeden,veya muhtardan mı onaylatacaz yardımcı olur musunuzBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica