!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Cocuk yardimi ve aile yardimi hesaplama
 
      AİLE VE ÇOCUK YARDIMI HESAPLAMA

657 sayılı Kanun'un 202'nci maddesine göre; evli bulunan devlet memurlarına  aile  yardımı ödeneği verileceği düzenlenmiştir. Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir  sosyal   güvenlik  kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından  her biri için de 250 gösterge rakamının (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6  yaş  grubunda yer  alan   çocuklar  için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenmektedir ve bu  ödemeden  hiçbir kesinti yapılmamaktadır.

(Değişik 2. fıkra: KHK/375 - 27.6.1989) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için (Değişik rakam: 5473 - 21.3.2006 / m.3/f) "1500", çocuklarından herbiri için de (Değişik rakam: 5473 - 21.3.2006 / m.3/f) "250" gösterge rakamının (Ek ibare: 5335 - 21.4.2005 / m.28/b-3) "(72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı)" aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. Ancak ikiden fazla çocuk için aile yardımı ödeneği verilmez. (...) (Madde 202'nin 2. fıkrasının 2.cümlesi, 13.2.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun'un 117/g. maddesi hükmü gereğince yürürlükten kaldırılmıştır 6111 sayılı Kanuna göre 01.01.2011 den geçerli olmak üzere devlet memurlarında iki çocuk sınırı kaldırılmıştır. Yani çocuk yardımı sınırı kaldırılmıştır. Sigortalı olanlara işveren istediği kadar çocuk yardımı yapabilir.) BUMKO 6111 sayılı genelge açıklaması
Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek ibare: KHK/527 - 18.5.1994) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını (Değişik ibare: 5473 - 21.3.2006 / m.3/f) "3 katına" kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.(*)


(*) 5944 Sayılı Kanun'un 28. maddesinin 4. fıkrası hükmü gereğince çocuk için verilmekte olan aile yardımı ödeneğinde, 15.1.2010 tarihinden itibaren maddede öngörülen sayı sınırlaması dikkate alınmaz.Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.

Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

                 İNDİRME LİNKLERİ

GeriyeDönük Aile ve Cocuk yardimi hesaplama Bodrosu indir
GeriyeDönük Aile  yardimi hesaplama Bodrosu indir...
GeriyeDönük Cocuk yardimi hesaplama Bodrosu indir..
Aile Durumu Bildirim Formu (A.G.i. için)  indirmek için tıklayınız.. 

Aile Yardim Bildirim Formu(eş ve çoçuk yardımı için)  indirmek için tıklayınız..

Aile ve çoçuk yardımı hesaplama programı Milli eğitim (B.Yayıkcı) indirmek için tıklayınız...

Aile ve Çoçuk yardimi Sayfasını  indirmek için Tıklayınızz..
.

Yanlışlıkla ödenen çoçuk parasının geriye dönük borç hesaplaması tablosunu   indirmek için Tıklayınızz...

Fazla ödenen ÇOÇUK ve A.G.İ parasının geriye dönük borç hesaplaması tablosunu   indirmek için Tıklayınızz...

Fazla ödenen çoçuk yardımı indirmek için tıklayınız

2013 yılının  ilk  yarısında  aile  yardımı ve  çocuk  yardımı ödeneğinin parasal tutarı


Eş için ödenecek yardım tutarı; 2.134 x 0,073837 = 157,57 TL


Her bir  çocuk  için; 250 x 0,073837 = 18,46 TL


Çocuk 0-6 yaş grubunda ise;


500 x 0,073837 = 36,9 TL


Ayrıca, Sayıştay kararına göre memurun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte olduğundan ve bu süre içinde aylık ödenmediğinden, memur olan diğer eşe  aile  yardımı ödenmesi mümkündür

(Sayıştay Başkanlığı 3.Dairesinin 22.06.2000 tarihli ve 74 sayılı Kararında; Devlet memurunun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte ise de, bu süre içinde aylık ödenmediğinden, Devlet memuru olan diğer eşe aile yardımı ödenmesinde mevzuata aykırı bir husus bulunmadığına karar vermiştir.)

İsteğe bağlı sigortalıların durumu


İsteğe bağlı sigortalı olan devlet memurunun eşine 657 sayılı Kanun'un 202'nci maddesinde yer alan; 'her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için' hüküm uyarınca aile yardımı ödeneği ödenmesinde herhangi bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.


Son olarak aile yardımı ödeneği konusunda memurların çok dikkatli olmalarını tavsiye ederiz. Çünkü, kötü niyetli bir idarecinin elinde zamanında yapılmayan veya yanlış bilgiler içeren beyanlar çok ağır disiplin cezalarına dönüşebilir.


Eşleri işsizlik ödeneği alanların aile yardımı ödeneği karşısındaki durumu


Menfaat karşılığı çalışmayan, işsiz olan ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereğince işsizlik ödeneği alan kişilerin bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almasından söz edilemeyeceği için aile yardımı ödeneğinin ödenebileceğini düşünüyorum.


25 yaşını doldurmayıp da askerde olan çocuklar için aile yardımı ödeneği verilir mi?


Devlet memuru olarak çalışıyorum ve 22 yaşındaki çocuğum askere gitti. Bu çocuktan dolayı aile yardımı ödeneği alabilir miyim?


657 sayılı Kanun'un aile yardımı ödeneğini düzenleyen 202'nci maddesinde yer alan hükümler ile, 206'ncı maddesinde yer alan aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:


1. Evlenen çocuklar.


2. 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporu ile tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.)


3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç).


4. Burs alan veya devletçe okutulan çocuklar.'hükümleri birlikte değerlendirildiğinde;


25 yaşını doldurmayan çocukları askere giden memura aile yardımı ödeneği verilmesini engelleyen bir husus bulunmamaktadır. Ayrıca, bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nın 17.4.2010 tarihli yazısıda aynı mahiyettedir.


Ayrıca, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararı gereğince burs alan veya devletçe okutulan çocuklar için de aile yardımı ödeneği verilmektedir.


Yetim aylığı alan çocuklara aile yardımı ödeneği verilir mi?


Memur olan eşimin vefat etmesi nedeniyle çocuklarım yetim aylığı almaktadır. Çocuklarımdan dolayı çocuk yardımı almam mümkün müdür?


657 sayılı Kanun'un 202 ve 206'ncı maddelerinde hangi hallerde çocuk yardımı alınacağı ve bu ödemenin kesileceği açıkça belirtilmiştir. Çocuklar için ödenen çocuk yardımının kesileceği haller arasında yetim aylığı almamak diye bir şarta yer verilmemiştir. Bu nedenle yetim aylığı alan çocuklar için çocuk yardımı ödenecektir.


Eşleri evde yaptıkları mantı vb. satan 4/b sigortalıların durumu


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun Geçici 16'ncı maddesine göre hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte evde tarhana, erişte ve mantı yapan ev kadınlarının hem vergi muafiyeti vardır hem de daha az prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalılık yoluyla emeklilik hakkını elde etme ve sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır. Bu haktan yararlanmak için vergi dairelerinden evde el sanatları ile uğraşıldığına dair belge alınıp Sosyal Güvenlik Kurumu'na ibraz edilmesi ve primlerin her ay ödenmesi yeterlidir.


Ayrıca, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 9'uncu maddesinin 6'ncı fıkrasına göre, evde tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlara vergi muafiyeti getirilmiştir.


Bu açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde 5510 sayılı Kanun'un geçici 16'ncı maddesine göre sigortalı olanların aile yardımından faydalanmaları mümkün değildir. Maalesef birçok kamu kurumunda bu yönde farklı uygulamalar yapıldığını görüyoruz. Yapılan yanlış ödemeler memurlardan tekrar alınacağı için bu hususa dikkat edilmesi gerekmektedir.
              

------------------------------------------------------------------------------------
AİLE YARDIMI KİMLERE ÖDENİR  BÜTÜN YÖNLERİYLE AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Evli memurlara yapılan maaş ödemeleri arasında yer alan aile yardımı ödeneğinin ödenmesinde kamu kurum ve kuruluşlarının sıklıkla yanlışlık yaptığı bilinen bir gerçektir. Özellikli durumların ortaya çıkması yanlışlık yapma olasılığını arttırmaktadır. Her ne kadar karşılaşılan sorunların çözümü için Devlet Personel Başkanlığı veya Maliye Bakanlığına konunun intikal ettirilmesi soruna çözüm bulunmasını sağlamakla birlikte bu yöntemin kullanılmaması halinde ise yanlışlık devam etmekte ve ilgililer mağdur olabilmektedir. Bu bağlamda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202-206 ncı maddelerinde yer alan aile yardımı ödeneği uygulamada karşılaşılan özel durumlar çerçevesinde açıklamaya çalışılmıştır.

GİRİŞ

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202-206 ncı maddeleri arasında yer alan aile yardımı ödeneğini bütün yönleriyle açıklayarak uygulayıcıların karşılaştıkları özel sorunları ve çözüm önerilerini paylaşmaya çalışacağız. Zira uygulamada basit gibi görünen bu konuda ciddi sıkıntılar çıktığı ve önemli mağduriyetler oluştuğu görülmektedir.

1. AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ NEDİR VE KİMLERE ÖDENİR?

Aile yardımıyla eş yardımının zaman zaman karıştırıldığı ve birbirlerinin yerine kullanıldığı görülmektedir. Oysa ki aile yardımıyla eş yardımı farklı kavramlardır. 657 sayılı Kanunun 202'nci maddesine göre; evli bulunan devlet memurlarının eşlerine ve çocuklarına yapılan ödemenin tamamına aile yardımı ödeneği denilmektedir.

657 sayılı Kanunun 202 nci maddesine göre aile yardımı ödeneğiyle ilgili olarak şunları söyleyebiliriz:

1- Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenmektedir.

2- Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesinde yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

3- Dul memurların çocuklarına da aynı hükümler çerçevesinde ödeme yapılmaktadır. Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir. Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilmektedir.

4- Sayıştay kararına[1] göre memurun ücretsiz izinli olduğu dönemde kadro ile ilgisi devam etmekte olduğundan ve bu süre içinde aylık ödenmediğinden, memur olan diğer eşe aile yardımı ödenmesi mümkündür.

2. AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNE HAK KAZANMA VE ÖDENME USULÜ

657 sayılı Kanunun 203 üncü maddesine göre, aile yardımı ödeneği devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenmektedir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

657 sayılı Kanunun 204 üncü maddesine göre; memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardımına da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.

3. AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNİN KESİLECEĞİ HALLER

657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesine göre aşağıdaki hallerin gerçekleşmesi halinde aile yardımı ödeneği kesilmektedir:

1- Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü halinde takip eden ay başından itibaren kaybeder.

2- Çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkı ise;

a- Ölümü,

b- Evlenmesi,

c- 25 yaşını doldurması (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),

ç- Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışması (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

hallerinde, bu hallerin vuku bulduğu tarihi takip eden ay başından itibaren kesilir.

657 sayılı Kanunun 206 ncı maddesinde burs alan veya Devletçe okutulan çocuklara aile yardımı ödeneği verilemez ifadesi yer almakla birlikte, 29.05.2012 tarihli ve 2012/1 numaralı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararının 11inci maddesine istinaden, 15.07.2012 tarihinden itibaren, çocuk için verilen aile yardımı ödeneği, burs alan ve devletçe okutulan çocuklara bu ödeneğin verilmesine ilişkin diğer şartların taşınması halinde, aynı usul ve esaslar dahilinde ödenebilmektedir. Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2014 ve 2015 Yıllarını Kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleşmesi'ne göre 1/1/2014–31/12/2015 tarihleri arasında da burs alan ve devletçe okutulan çocuklara bu ödenek aynen verilmeye devam edilecektir.

4. ASKERDE OLAN ÇOCUKLARIN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Devlet memuru olarak çalışan ve 24 yaşındaki çocuğu askere giden bir personelin bu çocuktan dolayı aile yardımı ödeneği alıp almayacağını hususunda şunları söyleyebiliriz.

657 sayılı Kanunun aile yardımı ödeneğini düzenleyen ilgili maddelerinde 25 yaşını doldurmayan çocukları askere giden memurlara aile yardımı ödeneği verilmesini engelleyen bir husus bulunmamaktadır. Ayrıca, bu konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı'nın 17.04.2010 tarihli yazısı da aynı mahiyette olduğundan Devlet memurlarının 25 yaşını doldurmayan çocuklarından askerde olanlar için aile yardımı ödeneği verilecektir.

5. AİLE YARDIMI ÖDENEĞİNİN PARASAL TUTARI

Aile yardımı ödeneğinin iki unsuru olan eş ve çocuk için ödenen yardım tutarı şu şekilde açıklanayabilir.

Eş için ödenecek yardım tutarı; 2.134 x 0,076998 = 164 TL

Her bir çocuk için; 250 x 0,076998 = 19 TL

Çocuk 0-6 yaş grubunda ise; 500 x 0,076998 = 38 TL

Devlet memurlarının maaş ödemelerinde esas alınan memur maaş katsayısı arttığında aile yardımı ödeneği tutarı da artmaktadır.

6. ÖĞRENİMİ SONA EREN ÇOCUKLARIN AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ KARŞISINDAKİ DURUMU

Aile yardımı ödeneğinin memurların çocuklarına ödenmesinde   25 yaşının doldurulup doldurulmadığı hususu da üzerinde durulması gereken bir konudur.

Bu çerçevede orta öğrenimi veya üniversiteyi bitiren çocukların  yaş şartını taşımaları halinde bu ödemeden faydalanmalarına herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre 18 yaşını dolduran ve üniversiteyi kazanamayan erkek çocuklar, bakmakla yükümlü olunan kişi kapsamından çıktığından, bunlar Genel Sağlık Sigortası primi ödemeden sigortalının sağlık yardımından faydalanamayacaklardır. Dolayısıyla bu çocuklar aile yardımı almakla birlikte sağlık yardımından faydalanamazlar.

7. ÜVEY ÇOCUK VE EVLATLIKLARIN DURUMU

Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için aile yardımı ödeneğinin verileceği hüküm altına alınmakla birlikte üvey çocukla ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır.

Türk Dil Kurumunun yaptığı tanıma göre üvey evlat; karı kocanın her birine göre öbürünün ayrı bir eşinden dünyaya gelmiş olan evlattır.

Türk Medeni Kanununda ise üvey çocukların tanımı yapılmamış, ancak, bu Kanunun Üvey çocuklar başlıklı 338 inci maddesinde; “Eşler, ergin olmayan üvey çocuklarına da özen ve ilgi göstermekle yükümlüdürler. Kendi çocuğu üzerinde velâyeti kullanan eşe diğer eş uygun bir şekilde yardımcı olur; durum ve koşullar zorunlu kıldığı ölçüde çocuğun ihtiyaçları için onu temsil eder.” hükmüne yer verilmiştir.

Evlat edinmeye ilişkin düzenlemeler ise Türk Medeni Kanununda detaylı bir şekilde düzenlenmiş olup, üvey evlattan çok farklı bir husustur ve mirastan da yararlanabilmektedirler. Üvey çocukların ise böyle bir hakkı yoktur.

Bu açıklamalar çerçevesinde hem üvey evlat hem de evlatlıklar için aile yardımı ödeneği yapılmalıdır. Bazen kamu kurumları üvey evlattan evlatlıkları anlayarak aile yardımı ödemesi yapmama yolunu tercih etmektedirler ki bu yanlış bir uygulamadır.

8. EŞİ İŞSİZLİK ÖDENEĞİ ALANLARIN DURUMU

Kamu kurum ve kuruluşlarının tereddüde düştüğü konulardan birisi de eşi işsizlik ödeneği alan memurların aile yardımı ödeneği alıp alamayacağı hususudur. Eşin işsizlik ödeneği alması aile yardımı ödeneğine engel değildir. İşsizlik ödeneği 657 sayılı Kanun'da yer alan “herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık” ifadesi kapsamında alınan bir aylık değildir. Bu nedenle eşi işsizlik ödeneği alanların aile yardımı ödeneği almalarına herhangi bir engel yoktur.

 

Bu konuyu detaylı bir şekilde açıklamak gerekirse; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Aile Yardımı Ödeneği başlıklı 202 nci maddesinde yer alan hüküm gereğince eş için bu yardımın ödenmesi;

1- Menfaat karşılığı çalışmama,

2- Bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almama,

şartlarına bağlanmıştır.

25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun işsizlik sigortası ile ilgili tanımlar başlıklı 47 nci maddesinin ( h) bendinde; "İşsizlik ödeneği: Sigortalı işsizlere bu Kanunda belirtilen süre ve miktarda yapılan parasal ödeme," olarak tanımlanmıştır.

Her ne kadar 5018 sayılı Kanunun ekinde yer alan (IV) sayılı Sosyal Güvenlik Kurumları cetvelinde Sosyal Güvenlik Kurumu ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü yer alsa da işsizlik ödeneği bir aylık türü değildir.

 

Yani Kanunda yer alan; “sosyal güvenlik kuruluşundan aylık” deyimi, SSK, Bağ-Kur, 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesine göre kurulmuş banka sandıkları veya Emekli Sandığı gibi kurumlardan alınan emekli, malûllük, dul veya yetim aylığı gibi unsurları ifade etmektedir. Ayrıca, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında ödenen aylıklar da bu kapsamdadır. İşsizlik ödeneği ise bu anlamda bir aylık olmayıp süreli bir ödemedir.

Yukarıda yer verilen açıklamalar çerçevesinde; menfaat karşılığı çalışmayan, işsiz olan ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu hükümleri uyarınca işsizlik ödeneği alan kişilerin bir sosyal güvenlik kurumundan aylık almasından söz edilemeyeceği için bunların memur eşlerine aile yardımı ödeneğinin ödenmesi gerekmektedir.

 9. İŞ-KUR KURSLARINA KATILANLARIN DURUMU

İş-Kur vasıtasıyla yapılan kurslara katılma ve bu kurslar nedeniyle ücret alınması halinde aile yardımı ödeneği alınıp aalınamayacağını izah etmek gerekirse şunları söyleyebiliriz.

657 sayılı Kanunun 202 nci maddesine göre eş için yapılan yardımın ödenmesi için iki şart vardır. Bunlar;

1- Menfaat karşılığı çalışmama,

2- Bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almama.

Bu kapsamda şayet memurun eşi işsizlik ödeneği alıyorsa aile yardımı ödeneği almasında herhangi bir sıkıntı yoktur. Ancak, iş garantili kurslar (bu kurslara katılanlara günlük 20 TL ödeme yapılıyor) nedeniyle menfaat karşılığı çalışma olması nedeniyle bu ödeme kesilecektir.

İş-Kur tarafından meslek edindirmeye yönelik olarak düzenlenen kurslardan biraz bahsetmek gerekirse konu daha iyi anlaşılacaktır.

İş-Kur tarafından meslek edindirmeye yönelik birçok kurs düzenlenmektedir. İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde ellisi, en az yüz yirmi gün olmak üzere kurs süresi kadar istihdamda kalmaktadır.

Mesleki eğitim kurslarına katılacaklarda aranan şartlar; 

Kuruma kayıtlı işsiz olmak,

15 yaşını tamamlamış olmak, 

Yetiştirilecekleri mesleğe uygun özelliklere sahip olmak, 

İşverenin aradığı özel şartları taşımak, 

İş ve meslek danışmanının uygun görüşüne sahip olmak,

Emekli olmamak.

Mesleki eğitim kursları ücretsiz olup, İş-Kur tarafından kursiyerlere devam ettiği fiili eğitim günü süresince ödeme (20 TL) yapılmaktadır. Ayrıca İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası ile bakmakla yükümlü olunan kişi durumunda olmayanlar için Genel Sağlık Sigortası Prim Giderleri de İş-Kur tarafından ödenmektedir.

Kurslara devam zorunludur. Kabul edilebilir mazereti olanlara eğitici/öğretici tarafından yazılı olarak izin verilebilir. Ancak bu izin süreleri toplamının, doktor raporu ile tevsik edilebilen en fazla 5 günlük sağlık izni dışında, hangi sebeple olursa olsun kurs süresinin 1/10'unu aşması halinde kursiyerlerin kursla ilişikleri kesilir.[2]

Sonuç olarak, İş-Kur'un istihdam garantili kurslarına katılanların eşlerine aile yardımı ödemesi yapılamaz. Eşleri bu kurslara katılanlardan ödeme alanlar, bu durumu kurumlarına dolduracakları aile yardımı bildirimi ile bildirmeli ve bu ödemeyi kestirmelidir. Bu ödemeler iş garantili kursa başlanıldığı ayı takip eden ay başında (15'inde) kesilir. Aksi takdirde yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte geri alınır ve bildirimde bulunulmadığı için de disiplin cezasına muhatap kalınabilir.

10.  EŞLERİ İSTEĞE BAĞLI SİGORTALILARIN DURUMU

Devlet memurunun isteğe bağlı sigortalı olan eşine 657 sayılı Kanunun 202 nci maddesinde yer alan; "her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için" hükmü uyarınca aile yardımı ödeneği ödenmesinde herhangi bir sakınca olmadığını düşünüyoruz.

Ancak, her isteğe bağlı sigortalı olanlar bu kapsamda değildir. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 16 ncı maddesine göre hizmet akdiyle herhangi bir işverene tabi olmaksızın sürekli ve kazanç getirici nitelikte evde tarhana, erişte ve mantı yapan ev kadınlarının daha az prim ödeyerek isteğe bağlı sigortalılık yoluyla emeklilik hakkını elde etme ve sağlık yardımlarından yararlanma hakları bulunmaktadır.

Bu haktan yararlanmak için vergi dairelerinden evde el sanatları ile uğraşıldığına dair belge alınıp Sosyal Güvenlik Kurumu'na ibraz edilmesi ve primlerin her ay ödenmesi yeterlidir. Bu çerçevede, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin 6 ncı fıkrasına[3] göre, evde tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlara vergi muafiyeti getirilmiştir.

Bu nedenle eşinin, evde tarhana vb. yaparak satmasından dolayı isteğe bağlı sigortalı olunmuşsa Devlet memuruna yapılan aile yardımı ödeneği kesilecektir. Ancak, eşin herhangi bir menfaat karşılığı çalışmadan isteğe bağlı sigortalı olması durumunda ise aile yardımı ödeneği ödenmeye devam edilecektir.

11.  YETİM AYLIĞI ALAN ÇOCUKLARIN DURUMU

Memur olan eşin vefat etmesi nedeniyle çocukların yetim aylığı alması halinde aile yardımı ödemesi yapılıp yapılamayacağı hususunda şunları söyleyebiliriz.

657 sayılı Kanunun 202 ve 206 ncı maddelerinde hangi hallerde çocuk yardımı alınacağı ve bu ödemenin kesileceği açıkça belirtilmiştir. Çocuklar için ödenen çocuk yardımının kesileceği haller arasında yetim aylığı almamak diye bir şarta yer verilmemiştir. Bu nedenle yetim aylığı alan çocuklar için de aile yardımı ödeneği ödenecektir.

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Yukarıda izah edildiği üzere, aile yardımı ödeneğinin ödenmesinde kamu kurumlarının sıklıkla hata yaptığı görülmektedir. Ümit ederiz ki yukarıda yapılan açıklamalar uygulayıcılara önemli bir açılım ve sorunların çözümüne katkı sağlayacaktır. Bunun yanında memur maaş ödemelerinde önemli bir yer tutmamakla birlikte nüfus artışında kullanılabilecek önemli bir araç olması aile yardımı ödeneği üzerinde düşünmeyi gerektirmektedir. Şuan itibarıyla yapılan ödemenin rakamsal tutarının yetersizliği bundan sonra da aynı düzeyde kalacağı anlamına gelmemektedir ve nüfus artışına yönelik önemli bir teşvik aracı olarak kullanılma potansiyeli her zaman mevcut olacaktır.


A
ile yardımı

 2011/202 Bakanlar Kurulu kararı ile 01.07.2011-31.12.2011 ikinci 6 ay Temmuz devlet memuru sosyal yardımlar Aile Çocuk Eş Doğum ve Ölüm yardımları için aile yardımı katsayısı 1823 den 2134 e çıkarılmıştır
657 sayılı Kanunun aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü balıklı 203 üncü maddesinde "Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir.
Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.
Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez." , aile yardımı ödeneğine hak kazanma başlıklı 204 üncü maddesinde "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır." ve aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme başlıklı 205 inci maddesinde de "Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder."hükümleri yer almaktadır.
Aile yardımı=
Aile yardımı katsayısı X Aylık katsayısı
Aile yardım Katsayısı(Çalışmayan Eş için)=2134
Aile yardımı= 2134 X 0,073837 = 157,57

Aile Durumu Bildirim Formu (A.G.i. için)  indirmek için tıklayınız.. 
Aile Yardim Bildirim Formu(eş ve çoçuk yardımı için)  indirmek için tıklayınız..01.06.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 29.05.2012 tarih ve 2012/1 sayılı Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararıyla, 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere, kamu personelinin maaşlarının hesabında dikkate alınan katsayılar yeniden belirlenmiştir. Söz konusu değişiklik neticesinde, gelir vergisinden istisna çocuk yardımı tutarları da değişmiştir  
Not: Devlet Memurları Kanunu'nun 202. Maddesinde 13.02.2011 tarih ve 6111 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik nedeniyle, 01.01.2011 tarihinden geçerli olmak üzere, iki çocuk sınırlaması olmaksızın tüm çocuklar için istisnadan yararlanılablir.

NOT:"Kıst olarak hesaplanan aylıklarda aile yardımı hiçbir şekilde ödenmez. Bu konuda Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 26/07/2004 tarih ve B07.0.BMK.0.115572.21-22-2-1 / 16339 sayılı yazıları ile "göreve yeni başlayan şahıslara ilk atamalarında ödenen kıst aylığın hesabına aile yardımı ödeneğinin dahil edilmemesi gerektiği" hususunda görüş bildirmiştir

657. 204. MADDESİNDE DE "Memur, eş için 
ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği;
TARİHİ TAKİP EDEN AY KAZANIR
Çocuk yardımı doğum tarihini takip eden ay ödenir.


ÇOÇUK YARDIMI =
Çoçuk yardımı Göstergesi X Aylık katsayısı

Çoçuk yardımı Göstergesi(0-6 yaş  (72 ay dahil) =500
Diğer çocuklar İçin=250
0-6 yaş bir çoçuk yardımı=500 X 0,076791=38,40
Diğer çoçuk yardımı= 250 X 0,076791=19,20
EŞİ ÇALIŞMAYAN VE ÇOÇUK YARDIMI ALAN PERSONELİN KBS GİRİŞ 

EŞİ ÇALIŞAN(ÇALIŞAN EŞ ÇOÇUK YARDIMI ALMIYOR) VE ÇOÇUK YARDIMI ALAN PERSONELİN KBS GİRİŞ 
Not:Maaş bilgi ekranında Bekar görünen personele sistem AİLE yardımı vermez çoçuk yardımı verir
Yeni Evlenen Eşi çalışmayan personel MAaş bilgi ekranından Evli yapılır Daha sonra Personel aile bilgi ekranından eş durumu girilir.
GERİYE DÖNÜK AİLE YARDIMI ÖDENMESİ HAKKINDA

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Bütçe ve mali Kontrol Genel Müdürlüğü

Sayı     : B.07.0.BMK.0.21.115530-56

Konu  : Aile yardımı Ödeneği                                                           24/12/2007 * 27894

 

 .............................  BAKANLIĞINA

İlgi      : 23.11.2007 tarihli ve B.18.1.OGM.0.00.73.04/1305 sayılı yazınız.

            İlgi yazınız ile avukat olarak çalışan bir personelinizin geçmişe yönelik aile yardımı ödeneği talebinde bulunduğu belirtilerek, ilgiliye aile yardımı ödeneğinin geçmiş tarihlere ilişkin verilip verilmeyeceği hususunda Bakanlığımız görüşü talep edilmektedir.

            Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin,  memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık alamayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği,  çocuk için ödenen yardımı da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve  çocuk için  aile  yardımı  ödeneği verilmeyecek  haller de  acılan  kanunun 206 ncı  maddesinde  sayılmıştır.

            Öte yandan  31/12/2005  tarihli ve 26040 sayılı ve 3. Mükerrer Resmi Gazetede  yayımlanan Merkezi Yönetim  Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 12. nci  maddesinde,  Sosyal yardım ödemelerinde, ödemenin  çeşidine  göre gerekli  olan  belgeler  sayılmış ve  aylıkları ile birlikte  ödenen  aile  yardımının,  personelin ilk işe  girişinde  alınacak  Aile yardımı  Bildirimine dayanılarak  ödeneceği,  bu  bildirimin, personelin aile yardımından  yararlanan  eş veya  çocuk  durumunda  meydana gelen değişiklikler ile yer  değiştirme  suretiyle  atama  halinde  yenileceği  hükmüne  yer verilmiştir.

            Buna göre, aile yardım ödeneğinin  aile  yardımı bildirimine  dayanılarak  yapılan bir  ödeme niteliğinde  olması   dikkate   alındığında,  bu bildirimin  yapılmadığı  dönemlere ilişkin  ödeme  yapılması  söz konusu  olmayacağı gibi ,  bu bildirimin  yapılmasından sonra  de geriye  yönelik olarak  aile yardımı  ödeneği  verilmesine  imkan  bulunmamaktadır.

            Bilgilerinize arz ederim.

                                                                                                                                                                                                                                                                        Bakan a.

                                                                                                     Kemal ÇELİK

                                                                                                     Bümko Genel Müdürlüğü

                                                                                                     Daire Başkanı

Değerlendirme

- Aile yardımı ödeneği: Aylıklarla birlikte ödenir. Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır. Hak kazanma durumunda ise ödeme, memur tarafından verilen Aile Yardımı Bildirimine dayanılarak yapılır. Ancak, Aile Yardımı Bildiriminin ne zaman yapılması gerektiği hususunda bir süre kaydı bulunmamaktadır. Bir başka ifade ile eş veya çocuk durumunda meydana gelen değişikliklerde Aile Yardımı Bildiriminin yenilenmesi gerektiği belirtilmiş olup bildirimin verilmesi konusunda herhangi bir süre öngörülmemiştir. Dolayısıyla, geçmişe yönelik aile yardımı ödeneği verilmesi gerektiğini düşünüyoruz (Bu satırların yazarı, Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 24.12.2007 tarihli görüşüne katılmamaktadır.).  

- Doğum yardımı ödeneği: Devlet memurlarından çocuğu dünyaya gelenlere doğum yardımı ödeneği verilir. Çocuğu dünyaya gelen memurlara ise ödeme, doğum olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesine başvurularak yapılır. Ancak, söz konusu dilekçenin verilmesi konusunda herhangi bir süre öngörülmemiştir. Dolayısıyla, geçmişe yönelik doğum yardımı ödeneği verilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

- Ölüm yardımı ödeneği: aile yardımı ödeneğine müstahak çocuğu ölen memurlara ve memurun ölümü halinde sağlığında bildiri ile gösterdiği kimseye, eğer bildiri vermemiş ise eşine ve çocuklarına, bunlar yoksa ana ve babasına, bunlar da yoksa kardeşlerine ölüm yardımı ödeneği verilir. Ödemede ise, ölüm olayının meydana geldiği yeri ve tarihi belirten ilgilinin dilekçesi ödeme belgesine bağlanır. Normal süresinde ölü olarak doğan çocuklar için ödenecek ölüm yardımında, buna ilişkin raporun da aranması gerekir. Ancak,  söz konusu dilekçenin verilmesi konusunda herhangi bir süre öngörülmemiştir. Dolayısıyla, geçmişe yönelik ölüm yardımı ödeneği verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. 

Sonuç Yerine Öneriler

1- Personel mevzuatında, söz konusu tereddütlerin ortadan kaldırılmasına yönelik gerekli düzenlemelerin yapılması,
2- Personel rejimi alanında yapılacak düzenlemelerde, söz konusu mevzuatın uygulanması ile ilgili denetim, inceleme ve soruşturma yapan denetim elemanlarının görüşlerinden yararlanılması, 
3- Kamu hizmetinin internet ortamında verilmesinin hedeflendiği bir dünyada, Kurumlar tarafından verilen yazılı görüşlerin internet ortamında paylaşıma açılması,
Gerektiğini düşünüyoruz.


3 - Sendika ücretleri ve ikiden fazla çocuk yardımı ödenmesinin yasal dayanağı nedir?

CEVAP : Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün ekli 02.03.2011 tarih ve 2550 sayılı genelgeleri gereğince işlem yapılması gerekmektedir.Sıra No İndir Sosyal Haklar
1

ÖZET: Çalışmayan, ancak bedelsiz olarak kiralanan 400 m2 bir arazide hobi olarak zirai faaliyet yapan ve teknik yardım almak için ziraat odasına kayıt olması sebebiyle BAĞKUR ile ilişkilendirilen kişinin memur olan eşine aile yardım ödeneği verilip verilmeyeceği hk. (30/4/2010-8193)

2

ÖZET: Amway Limited Şirketi ile sözleşme yapmak suretiyle yürütülen serbest girişimcilik faaliyetinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olup olmadığı ile Devlet memurunun aile yardım ödeneğine müstahak çocuğunun Amway serbest girişimcisi olması durumunda aile yardım ödeneğinin verilip verilemeyeceği hk. (09/04/2010-5663)

3

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personele yıllık ve mazeret izinleri dönemlerinde sosyal yardımlar kapsamındaki yiyecek yardımının ödenmeyeceği hk. (13/06/2011-11547)

4 0

ÖZET: Personel Kayıtları ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı personeli …nun 22/03/2011 ve 5970 sayılı Olur ile 2011 yılı içerisinde ücretsiz izne ayrıldığını belirten ve 2011 yılına ait giyecek yardımından yararlanıp yararlanamayacağı hk.(27/05/2011-9682)

5

ÖZET: Boşanma halinde eş ve çocuk için ödenen aile yardımı ödeneği hk. (07/06/2013-9311)


Geriye Dönük Aile ve Çocuk yardimi hesaplama indirmek için tıklayınız..

Geriye Dönük Aile Yardimi hesaplama indirmek için tıklayınız..AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ

Uygulamada yaşanan tereddütlere ışık tutabilmek amacıyla bu çalışmada, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun “SOSYAL HAKLAR VE YARDIMLAR” kısmında hüküm altına alınan aile yardımı ödeneği hususu tartışılacaktır. Bu tartışmada önce kanuni dayanaklar dahil genel bilgiler verildikten sonra ise özel durumlar hakkında bilgiler verilecektir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Aile Yardımı Ödeneği İle İlgili Maddeleri:

Aile yardımı ödeneği:

Madde 202 – Evli bulunan Devlet memurlarına aile yardımı ödeneği verilir.

(Değişik: 27/6/1989 - KHK - 375/10 md.) Bu yardım, memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 1500, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir. (Mülga ikinci cümle: 13/2/2011-6111/117 md.) Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. (Ek: 9/4/1990 - KHK - 418/7 md.; iptal: Ana. Mah'nin 5/2/1992 tarih ve E. 1990/22, K. 1992/6 sayılı Kararı ile, Yeniden düzenleme:18/5/1994 - KHK - 527/9 md.) Bu fıkrada yer alan gösterge rakamlarını 3 katına kadar artırmaya Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Dul memurların çocukları için yukarıki fıkralar hükmü uygulanır.

Boşanma veya ayrılık vukuunda mahkeme bu yardımın hangi tarafa ve ne oranda verileceğini de kararında belirtir.

Devlet memurunun, geçimini sağladığı üvey çocukları için de bu ödenek verilir.

Aile yardımı ödeneğinin ödeme usulü:

Madde 203 – Aile yardımı ödeneği Devlet memurlarına her ay aylıklariyle birlikte ödenir.

Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir.

Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

Aile yardımı ödeneğine hak kazanma:

Madde 204 – Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği; çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden ay başından itibaren hak kazanır.

Aile yardımı ödeneği hakkını kaybetme:

Madde 205 – Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneği hakkını eşinden boşanma veya eşinin ölümü, çocuk için ödenen yardım ödeneği hakkını da çocuğun ölümü veya 206 ncı maddedeki hallerin vukuunu takip eden ay başından itibaren kaybeder.

Çocuk için aile yardımı ödeneği verilmiyecek haller:

Madde 206 – Aşağıdaki hallerde çocuklar için aile yardımı ödeneği verilmez:

1. Evlenen çocuklar,

2. (Değişik: 21/4/2005-5335/28 md.) 25 yaşını dolduran çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malûllükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresiz olarak ödeneğin verilmesine devam olunur.),

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek veya tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfeat karşılığı çalışan çocuklar (Öğrenim yapmakta iken tatil devresinde çalışanlar hariç),

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

Aile Yardımı Ödeneğinin Unsurları Nelerdir?

Aile yardımı ödeneği eş ve çocuk için verilen olmak üzere iki unsurdan meydana gelir:

1- Eş İçin Verilen Aile Yardımı: Genel olarak memur olan kişiye eş için aile yardımının ödenebilmesi için memurun evli olması (Evliliğin, Türk Medeni Kanununa göre yapılmış olması gerekir.) ve eşinin her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmaması veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almaması gerekir. Bu iki şartın bir arada olmaması durumunda eş için verilen aile yardımı ödenemez.

Eş için ödenecek aile yardımı, 2.134 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.

2- Çocuk İçin Verilen Aile Yardımı: Genel olarak memur olan kişiye çocuk için verilen aile yardımının ödenebilmesi için memurun evliliği neticesinde çocuğunun olması ve/veya geçimini sağladığı üvey çocuğunun bulunması gerekir. Bu iki şarttan herhangi birinin olmaması durumunda anılan yardım ödenemez.

Çocuk için ödenecek aile yardımı, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının (72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenir.

2013 Yılında Ödenecek Aile Yardımı Ödeneğinin Hesaplanması

Evli ve çocuğu olan memura, 2013 yılının ilk altı ayında ödenecek aile yardımı ödeneği aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır:

Ödenecek Aile Yardımı Ödeneği:[Eş İçin Ödenecek Aile Yardımı (2.134) + Her bir Çocuk İçin Ödenecek Aile Yardımı (250 veya 72 nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için 500)] * Aylık Katsayısı (0,073837)

Örnek: Evli ve 5 yaşında bir çocuğu olan memura 2013 yılının ilk altı ayında ödenecek aile yardımı ödeneği: (2.134+500) * 0,073837: 194,49 Liradır.

Eş İçin Verilen Aile Yardımı Ödeneğine Ne Zaman Hak Kazanılır?

Memur, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır. Evlenme, Türk Medeni Kanununa göre yapılmış olmalıdır. Resmi nikah ile düğün merasimin farklı tarihlerde yapılması durumunda hak kazanma tarihi açısından, resmi nikahın kıyıldığı tarihin esas alınması gerekir.

Çocuk İçin Verilen Aile Yardımı Ödeneğine Ne Zaman Hak Kazanılır?

Memur, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanır.

Aile Yardımı Ödeneğinin Ödenme Usulü Nedir?

Aile yardımı ödeneği memurlarına her ay aylıklarıyla birlikte ödenir. Karı ve kocanın her ikisi de memur iseler bu ödenek yalnız kocaya verilir. Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir. Aile yardımı ödenekleri hiç bir vergi (Örnek: Damga Vergisi) ve kesintiye tabi tutulmaksızın ödenir ve borç için haczedilemez.

Aylıklarla birlikte ödenen bu yardım, memurun ilk işe girişinde alınacak ve ilgili (Merkezi Yönetim, Sosyal Güvenlik Kurumları, Mahalli İdareler) Harcama Belgeleri Yönetmeliği ekinde yer alan Aile Yardımı Bildirimine dayanılarak ödenir.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Memur olan bir vatandaşın eşinin çalışmadığı aylar için geriye dönük aile yardımı ödeneğini talebinde bulunmuş ancak bu talebi idarece reddedilmişdi.

 

Memur olan vatandaş, bunun üzerine dava açtı ve mahkeme, geriye dönük aile yardımı ödeneğinin verilmesine karar verdi. memurlar.net

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Elif( beyazbadehotmail.com ), 16.09.2013, 10:58 (UTC):
Ben memuriyete 2005 yılında başladım.Hemşireyim.Eşim tedaşta çalışıyor;işçi olarak aile yardımı almıyorum.Eşim çalıştığı için mi almıyorum;yoksa bir yanlışlık mı var acaba bilgilendirirseniz sevinirim

Yorumu gönderen: gurhan filik( gurkocano47mynet.com ), 01.09.2013, 16:56 (UTC):
Esimin calistigini kurumuma sozel olarak bildirmeme ragmen hicbir islem yapilmadi ve aile yardimi almaya devam ettim 2012 agustos ile 2013 agustos arasi bu odeme yapildi bir yillik geri odemesi yaklasik ne kadar olur ve mueyyidesi var mi

Yorumu gönderen: ömer( omer.13.kaymazhotmail.com ), 21.08.2013, 12:43 (UTC):
merabalar, benim sizlere bir sorum olacak ben 657 tabi kadrolu bir devlet memuruyum eşim şimdiye kadar çalışmıyordu ve aile yardımı alıyordum, geçen ay itibariyle yani 26/07/2013 ile 21/08/2013 tarihleri arasında yani 24 gün müftülük bünyesinde ders ücreti karşılığına öğreticilik yaptı ve SSK girişi yapıldı eşim 36 saatlik ders ücreti olarak bürüt 360 net 210 TL gibi birşey aldı, şimdi benim sizden sormak istediğim eşimin bu çalışma hali benim aile yardımı almama engelmi bilgilendirirseniz çok sevinirim, şimdiden teşekkürler

Yorumu gönderen: mevlüt elmas( mevlutelmasoutlook.com ), 11.07.2013, 17:17 (UTC):
benkoopiş sendikalıyım benim 5 tane cocugum var ama aldıgı maaş1586 tldir benim cocuk yardımım varmı.

Yorumu gönderen: METİN GÜREL( semerci37hotmail.com ), 07.04.2013, 15:24 (UTC):
çok teşekkürler bir kurumda mutemetim bu bilgilerden çok faydalanıyorum saygılarımlaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica