!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Dilekce Yazma Teknikleri bilgilendirme
 
DİLEKÇE YAZMA TEKNİKLERİ

Dilekçe bir isteği bildirmek için yetkili makamlara hitaben yazılan yazıdır. Anayasa’nın 74. maddesine
göre dilekçe verme bir haktır. Bu hakkın kullanılma biçimini belirlemek amacıyla 3071 Sayılı Kanun
çıkarılarak, dilekçe hakkının kullanılması biçimi belirlenmiştir.
Dilekçe başlık, metin ve son bölüm olmak üzere üç bölümden oluşur:
Başlık
Dilekçenin gönderileceği makam ve bu makamın bulunduğu yerin yazıldığı bölümdür. Başlık bölümü
büyük harflerle yazılır. Dilekçe metnin kaplayacağı alan dikkate alınarak, kâğıdın üst kenarından itibaren
gerektiği kadar aralık verilip, sağ ve sol kenarlarda eşit aralık kalacak biçimde ortalanarak yazılır.
Makamın bulunduğu yer, makamın sağ altına, makamın son kelimesiyle aynı hizada bitecek şekilde
yazılır.
Metin
Metin bölümünde dilekçe ile ne istendiğinin açıkça anlatılması gerekir. Metne paragraf yapılarak başlığın
iki-üç cm aşağısından başlanır. Kâğıdın sol kenarından 4 cm, sağ kenarından 2 cm boşluk kalacak şekilde
yazmaya devam edilir. Metin mümkün olduğu kadar kısa tutulmalı, önce konunun ne olduğu belirtilmeli,
gerekli bilgiler verilmeli ve daha sonra da istenen şey yazılmalıdır. Gerekli durumlarda paragraf
yapılmalıdır.
Son paragraf “gereğini müsaadelerinize arz ederim” veya “Bilgilerinizi ve gereğini müsaadelerinize
arz ederim” şeklinde bitirilmelidir.

Son Bölüm
Son bölüm, tarih, ad-soyadı, imza ve adresin bulunduğu bölümdür. Metnin bitiminden itibaren yaklaşık
dört cm aşağıda yer almalıdır. Kâğıdın sağ tarafında alt alta olmak üzere tarih ve imza bulunmalıdır.
Kâğıdın sol tarafına ise “ADRES” kelimesi yazılır ve altı çizilir. Çizginin altına ad-soyadı (soyadın
tamamı büyük harflerle) ve adres yazılır. Dilekçe ekinde gönderilmesi gereken belgeler var ise, adresin alt
tarafına “EKLER” yazıldıktan sonra ilave edilmelidir.


Dilekçe

Kişilerden kurumlara, bir dileği iletme amacıyla yazılan kısa yazılara dilekçe denir. Dileğin yerine getirilebilmesi için dilekçenin belli kurallara uyması gerekir.


,Dilekçe Yazımında Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

- Dilekçenin sunulacağı makamın adı ve yeri açık ve doğru olarak belirtilmelidir.
- Giriş bölümünde konu ya da işle olan ilgimiz açıklanmalıdır.
- Gelişme bölümünde dileğin, isteğin ne olduğu açıkça ortaya konmalıdır.
- Sonuç bölümünde, dilekçede bir durum söz konusuysa “Durumu bilgilerinize saygılarımla sunarım.”; bir istek belirtiliyorsa “Gereğini izinlerinize / bilgilerinize saygılarımla sunarım.” cümleleri yer almalıdır.
- Yazı bitirildikten sonra sol alt köşeye adres yazılmalıdır.
- Sağ alt köşede, adresin paralelinde, dilekçe sahibinin imzası ve altında da adı soyadı yer almalıdır.
- Dilekçede mutlaka veriliş tarihi yer almalıdır. Tarihin bulunması yapılacak resmi işlem açısından çok önemlidir. Tarih yeri olarak, yazının sağ üst köşesi ya da imzanın öncesi seçilebilir.

Bu bilgilerden sonra aşağıda iki dilekçe örneği göreceksiniz. İlki kötü hazırlanmış ve ilgili makama sunulmuş bir dilekçe örneğidir. İkincisi ise ilk dilekçenin olması gereken biçimidir. Düzen ve anlatım açısından karşılaştırınız:

Kötü hazırlanmış bir dilekçe örneği

Doğru hazırlanmış bir dilekçe örneği


     DİLEKÇEMATİK

Sayın İnternet Kullanıcısı,

Günlük yaşantınızda vergi dairenizle olan işlemlerinizde sıklıkla kullanılan dilekçelerden
önemli bir kısmı bu bölümde yer almaktadır. Amacımız kısa sürede başvuru dilekçenizi
hazırlayabilmeniz ve böylece uygulamada bir standardın oluşmasını sağlamaktır.

Hangi konuda talepte bulunacaksanız konuyla ilgili dilekçeyi aşağıdan seçtikten sonra
istenen bilgileri giriniz.

Doldurduğunuz dilekçeyi görmek için “GÖSTER” butonuna, çıktı almak için de “YAZDIR”
butonuna tıklayınız.

Gelir İdaresi Başkanlığı olarak mükelleflerimize en kısa sürede ve en az maliyetle hizmet
sunma anlayışımızın bir gereği olarak başvuruların elektronik ortamda alınabilmesine
yönelik çalışmalarımız da devam etmekte olup“DİLEKÇEMATİK” bölümümüze göstermiş
olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz.

18.09.2007 tarihinden itibaren internet vergi dairesi kullanıcı şifresi almış olan
kullanıcılarımıza elektronik ortamda internet sitemizin
“İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi Dairesi” başlığı altında “BORCU YOKTUR” ve “MÜKELLEFİYET YAZISI” alma imkanı getirilmiştir.

Söz konusu hizmet için tıklayınız.

Mükellef Hizmetleri Daire Başkanlığı, Temmuz 2007

MALMÜDÜRLÜKLERİ için tıklayınız

 
VERGİ DAİRELERİ İÇİN
 
     DİLEKÇELER     
Aynı Vergi Dairesinin Sınırları İçinde Adres Değişikliği Dilekçesi
Borcu Yoktur Yazısı Alma Dilekçesi
Ceza İndirim Talebi Dilekçesi
Ceza İndirim Talebi Dilekçesi ( Teminat Gösterilmesi Durumunda )
Defter Belge İbraz Dilekçesi
Düzeltme Beyannamesi Verme Dilekçesi
Ek Faaliyette Bulunma Dilekçesi
Esnaf Vergi Muafiyeti Belgesi Alma Dilekçesi
Gelir Tablosu ve Bilanço Tasdiki Talep Dilekçesi
İade Talep Dilekçeleri ( 429 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği )
İnternetten Gönderilen Beyanname Listelerine İlişkin Dilekçe ( S.M.M. / S.M.M.M. )
İhbarnamenin Kaldırılması İçin Talep Dilekçesi
İşe Başlama / Bırakma Bildirimi      Ön yüz       Arka yüz
Kesin Teminat Mektubu Örneği ( 84 Sıra Nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğ )
Muhtasar Beyanname Verilmeyeceğine İlişkin Dilekçe
Mükellefiyet Yazısı Talep Dilekçesi
Mükellefler Tarafından Kullanılan Belgelerin Tasdikine İlişkin Olarak Noterlerce Doldurulacak Bilgi Formu
Ödeme Kaydedici Cihaz Alma Yazısı İzin Dilekçesi
Ödeme Kaydedici Cihaz Levhası Talep Dilekçesi
Pişmanlık Talebi Dilekçesi
Stopaj Kesintisi Onayı Talep Dilekçesi
Şube İşe Başlama Dilekçesi
Vergi Levhası
Vergi Levhası Tasdik Bildirim Dilekçesi ( S.M.M. / S.M.M.M. )
Vergi Levhası Tasdik Ettirme Dilekçesi
Uzlaşma Talebi Dilekçesi
 
     FORMLAR     
Elektronik Beyanname Gönderme İşlemleri İle İlgili Formlar ( 340 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ )
Elektronik Beyanname Gönderme Talep Formu - EK1
Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık Yetkisi Talep Formu - EK2
Elektronik Beyanname Aracılık Ve Sorumluluk Sözleşmesi - EK3
Elektronik Beyanname Aracılık Sözleşmesi - EK4
Erteleme ve Taksitlendirme İşlemleri İle İlgili Formlar
Tecil ve Taksitlendirme Talep Formu
Tecil Edilen Borç Tablosu - EK2
Tecil ve Taksitlendirme İzleme Çizelgesi - EK3
İnternet Hizmetleri İle İlgili Formlar ( 347 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ )
Matbaa İşletmelerince Doldurulacak Bilgi Formu - EK1
İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu [ Gerçek Kişiler] - EK2
İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formu [ Tüzel Kişiler] - EK3
Özelge Talep Formu ( 395 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ )
Özelge Talep Formu
Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: abdulvahap( m.tahir.yurthotmail.com ), 06.08.2013, 15:14 (UTC):
sakatlık maaşı alıyordum.bundan 5 yıl önce yanlışlık evrak nedeniyle maaşım kesildi.tekrar benden rapor ve bazı evrak istediler maaşımı düzeltmesi için gereken evrakları teslim ettim. Ama 5 yıldır halen maaşım gelmiyor Bu tamamen maliyeden kaynaklanmaktadır.Ve hatalarını kabul ediyorlar.Ama 5 yıldır halen maaşım düzelmiş değildir.her başvuru da ankarada evraklarını göndermişiz cevap bekliyoruz diyorlar.Bu durumda ne yapabilirim.Lütfen yardımcı olurmusunuz. teşekkürlerimi sunarımBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica