!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Emekli Yollugu hesaplama
 
EMEKLİ YOLLUĞU HESAPLAMA

2015  OCAK Katsayısı : 0,079308
Emekli Yolluk Çarpım Katsayısı : 13.558

EMEKLİ YOLLUĞU =Aylık Katsayı x Emekli Yolluk Katsayısı =

0,079308 x 13558 = 1075,26TL
Damga kesintisi=1075,26 X 0,00759 =8,16TL
Emekli yolluğu = 1075,26  TL - 8,16TL =1067,10TL
2015
yılı için 657'ye tabi bütün personelin emekli yolluğu =1067,10 TL  
   
  İNDİRME LİNKLERİ


Emeklilik Yolluğu hesaplama  programı indirmek için tıklayınız....
 
Milli egitim emekli yollugu hesaplama programı (AliNAKKAS) indir....
Ücretsiz Emekli ikramiyesi hesaplama  programı indirmek için tıklayınız.
Emekli ikramiyesi  hesaplama  programı indirmek için tıklayınız.(M.SeyyidŞahin)

Emeklilik Yolluğu Sayfasını  indirmek için tıklayınız.... 
Emekli yolluğu hesaplama excel tablosu indirmek için tıklayınız....


 Ödeme Emrinde Kişi Borcu Kesme

Örnek : Emekli yolluğunun kişinin borcununa karşılık kişi borcu olarak gösterilmesiHYS EMEKLİ YOLLUĞU GİRİŞİ(YURTİÇİ SÜREKLİ YOLLUKLA AYNIDIR)


01/07/2012 Maaş katsayılarına göre;
Emekli Maaş ve İkramiye hesaplanması
;

- Emekli aylığı hesaplanmasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43 üncü maddesinde yer alan gösterge tablosu ve personel kanunlarındaki ek göstergeler esas alınır.
- Emekli aylığı hesaplanmasında, fiili ve itibari hizmet toplamı 25 yıl olanlara % 75'i, 25 yıldan az olanlara her tam yıl için % 1 eksiği, fazla olanlara da her tam yıl için % 1 fazlası üzerinden bağlanır.Fiili ve itibari hizmet toplamındaki ay kesirleri tam ay sayılır.Yıl kesirlerinin her ayı için emekli aylığı bağlanmasına esas aylık tutarının % 1'inin 12'de biri emekli aylığına ayrıca eklenir.
– Ek göstergesi 8400 ve daha yüksek olanlarda % 240 ına,
– Ek göstergesi 7600 (dahil) -8400 (hariç) arasında olanlarda % 200 üne,
– Ek göstergesi 6400 (dahil) - 7600 (hariç) arasında olanlarda % 180 ine,
– Ek göstergesi 4800 (dahil) - 6400 (hariç) arasında olanlarda % 150 sine,
– Ek göstergesi 3600 (dahil) - 4800 (hariç) arasında olanlarda % 130 una,
– Ek göstergesi 2200 (dahil) - 3600 (hariç) arasında olanlarda % 70 ine,
– Diğerlerinde % 40 ına,

Buradaki verilere göre Emekli Maaş ve İkramiye hesaplamasına geçelim;
 
A) 657 sayılı Kanunun 43 üncü maddesinde yer alan tablonun karşılığı gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından bulunan tutar gösterge aylığıdır,

Örnek:
 1/4 maaş alan bir personelin hesaplayacak olursak; 1500 x 0,071589 (01.07.2012- memur maaş katsayısı) = 107,38 TL.

B) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa ekli ek gösterge cetvellerinde yer alan unvanlara göre tespiti yapılan ek gösterge rakamları ile memur maaş katsayısı ile çarpımından bulunan tutar ek gösterge aylığıdır.

Örnek: 
¼ olan memurn Ek göstergesi 2200 olmaktadır. Memurun 2200 ek gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından bulunan tutar ek gösterge aylığıdır. 2200x0,071589=157,50 TL.

C)
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen ve gösterge rakamı 1000 olan ve katsayısı her altı ayda memur maaş katsayısı ile tespit edilen rakamın 1000 gösterge rakamı ile çarpımından bulunan tutar taban aylık olarak;
= 1000 gösterge x 0,9579)
= 957,90 TL.

D)
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle getirilen ve bir yıl için 20 olarak belirlenen gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımından bulunan tutar son olarak 25 yıla kadar hesaplanmakta ve 25 yıl sonrası kıdem aylığıda yine aynı tutar olmaktadır.
01.07.2012 tarihli Kıdem aylığı tutarı: 20 gösterge x 0,071589 memur maaş katsayısı x 1 yıl = 1,43 TL. Bir yıl kıdemi olan için;
20 x 0,071589 x 2 = 2,86 TL. İki yıl kıdemi olan için,
25 yıl üzeri için 20x 25x 0,071589 = 35,79 TL.
Ayrıca; ay kesirleri için aylık tutarın bulunabilmesi için bir yılın 1/12 sinin yüzdeleri şu şekildedir.
1 ayın rakamını bulmak için l ay 12 aya bölündüğünde ; 0,0833
2 ayın rakamını bulmak için 2 ay 12 aya bölündüğünde ; 1667
3 ayın rakamını bulmak için 3 ay 12 aya bölündüğünde ; 2500
4 ayın rakamını bulmak için 4 ay 12 aya bölündüğünde ; 3333
5 ayın rakamını bulmak için 5 ay 12 aya bölündüğünde ; 4167
6 ayın rakamını bulmak için 6 ay 12 aya bölündüğünde ; 5000
7 ayın rakamını bulmak için 7 ay 12 aya bölündüğünde ; 5833
8 ayın rakamını bulmak için 8 ay 12 aya bölündüğünde ; 6667
9 ayın rakamını bulmak için 9 ay 12 aya bölündüğünde ; 7500
10 ayın rakamını bulmak için 10 ay 12 aya bölündüğünde ; 8333
11 ayın rakamını bulmak için 11 ay 12 aya bölündüğünde ; 9167
rakamlarının dikkate alınması pratik hesaplama olmaktadır.

Örnek: 25 yıl 5 ay hizmeti olan kişinin 25 tam yıl aylığı 1000 TL. olur ise, 1000/25 = 40 TL. l yıllık aylık tutarı olmaktadır. 40 TL./ 12 ay = 3,333 x 5 
= 16,66 TL. 5 aylık tutar olmaktadır.
= 1000 + 16,66 
= 1016,66 TL. 25 yıl 5 ay hizmeti olan kişinin aylığı olmaktadır.
 
E) Bu oranlar en yüksek devlet memuru aylığının memur maaş katsayısı ile çarpımından bulunan tutar emekli aylık ve ikramiye hesabında dikkate alınan tutar olarak,
-Ek göstergesi olmayanlar ile ek göstergesi 2200 e kadar olanlar: % 40
-Ek göstergesi 2200 olanlar dahil 3600’ e kadar olanlar : % 70  
-Ek göstergesi 3600 olanlar dahil 4800’ e kadar olanlar : % 130
-Ek göstergesi 4800 olanlar dahil 6400’ e kadar olanlar : % 150
-Ek göstergesi 6400 olanlar dahil 7600’ e kadar olanlar : % 180
-Ek göstergesi 7600 olanlar dahil 8400’ e kadar olanlar : % 200
-Ek göstergesi 8400 olanlar ile daha yüksek tespit edilenler : % 240

Emekli Maaş ve İkramiye hesaplama verileri;
A) Derece-Kademe Göstergesi
B) Ek gösterge
C) Taban Aylığı gösterge rakamı
D) Kıdem Aylığı göstergesi
E) 5434 SK.EK 70. Maddesine göre esas alınan tutar
 
1 = A x Maaş Katsayısı = Derece-Kademe gösterge aylık tutarı
2 = B x Maaş Katsayısı = Ek gösterge tutarı
3 = C x Taban Aylığı = Taban aylığı tutarı
4 = D x Maaş Katsayısı = Kıdem aylığı tutarı
5 = EYDMM (8000+1500)x F xTazminat Oranı %)
1 + 2 + 3 + 4 + 5 = Brüt Toplam aylığı bulunur.
Brüt Toplam Aylık x (50 + Hizmet yılı ) x % = l Aylık emekli maaş tutarı
25 yıl hizmeti olanlara % 75'i, 25 yıldan az olanlara her tam yıl için % 1 eksiği,fazla olanlara da her tam yıl için % 1 fazlası esas alınmaktadır.
 
Emeklilik ikramiyesine ilişkin hesaplamasında Verilecek emekli ikramiyesinin hesabında, 30 fiili hizmet yılından fazla süreler dikkate alınmaz.
 
Emekli ikramiye hesaplamısa buna göre, Brüt Toplam Aylık x Her tam hizmet yılı toplamı = Emeklilik ikramiyesi tutarı olur.

ÖRNEK: 1 inci derece 4 üncü kademede görev yapan memurun hizmet süresi 29 yıl 4 ay, ek göstergesi 2200;
1 = 1500 x 0,071589 = 107,38 TL.
2=  2200 x 0,071589 = 157,50 TL.
3= 1000 x 0,9579 = 957,90 TL.
4= 20 x 0,071589 = 1,43 x Kişinin toplam kıdem aylığına esas hizmeti 29 yıl, ancak 25 ve yukarısı aynı olduğu için 1,43 x 25 = 35,75 TL.
5= 9500 x 0,071589 = 680,10 TL. Kişinin ek göstergesi 2200 olduğu için yukarıya tabloya göre 
680,10 x % 70 = 476,07 TL olur.

 1 + 2 + 3 + 4 + 5 =
= 107,38 + 157,50 + 957,90 + 35,75 + 476,07 = 1.734,60 TL. Brüt tutar olmaktadır.
= 1.734,60 x 79 % 
= 1.370,34 TL.

29 yıla karşılık hesaplanan aylık emekli maaşı tutarı,
= 1.370,34 / 29 
= 47,26 TL. 12 aylık tutarı olmaktadır. 
= 47,26/12 
= 3,94 TL. Aylık tutar
3,94 TL. X 4 
= 15,76 TL. 4 aylık küsurlu hizmete karşılık aylık tutar,
= 1.370,34 + 15,76 
= 1.386,10 TL. 

Kişinin 29 yıl 4 ay hizmet süresine karşılık alacağı aylık emekli aylığı tutarıdır. Ayrıca bu tutarın % 4 ü 5454 sayılı Kanuna göre ek ödeme olarak ayrıca ödenecektir. 
= 1.386,34x%4= 55,45 TL 
= 1.441.79 TL. ele geçecek emekli aylığı olur.

Emekli İkramiye hesaplamasında brüt Tutar olan ;
= 1.734,60 TL. x 29 Tam Hizmet yılı 
= 50.303,40 TL. 29 hizmet yılını karşılık olarak alacağı emeklilik ikramiyesi tutarı olmaktadır.
 
--------------------------
SORU: Sehven emekli edilen personelin tekrar göreve başlatılmaları ve görevlerinden ayrı kaldıkları sürelere ilişkin aylık ve diğer özlük hakları hususunda ne yapılması gerekmektedir?

CEVAP : Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün ekli 20.06.2007 tarih ve 11863 sayılı görüş yazısı doğrultusunda işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.


Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: mehmet aslan( jet_aslan1267hotmail.com ), 14.09.2014, 16:32 (UTC):
3dereceden engelliyim 2300tl maaş alırken 1300tlye emekli maaşı baglanmış 30.yıl10 ay hizmet sürem var ne kadar tazminat alırım

Yorumu gönderen: yusuf( yusuf_plshotmail.com ), 20.11.2013, 07:30 (UTC):
güzel bir çalışma elinize sağlık..birde emekli olan personelin fiili hizmetleri nasıl ödeniyor, nasıl yapılıyor bilgisi olan arkadaş yazarsa çok iyi olur...

Yorumu gönderen: harunziya( hzggmail.com ), 15.11.2013, 13:48 (UTC):
kurumumuzdan emekli olan bir arkadaşın emekli yolluğu ile ilgili dilekçeyi gönderdiğimizde, ilçe m.e.m muhasebe bürosu emekli personelin emeklilik bordrosunu istedi. bu bordro nedir? nasıl hesaplanır? yardımınızı bekliyoruz.

Yorumu gönderen: Fatih DAĞ( fmdage-mail.com.tr ), 31.10.2013, 06:13 (UTC):
ALLAH senden razı olsun arkadaş beni zor durumdan kolayca kurtardın. Tek kusurum Fili Hizmetleri yapamiyorum onuda bir eklersen memmun olurum. kolay gelsin

Yorumu gönderen: efe( efe_030hotmail.com ), 25.09.2013, 21:31 (UTC):
polis memurları için normal emeklilik ve yaş haddinden emeklilik işlemleri nasıl yapılıyor bu konular hakkında da detayli bilgi verebilirmisiniz

Yorumu gönderen: hamza özen ( hamzaozen1hotmil.com ), 25.07.2013, 07:26 (UTC):
açıklamanızı çok beyendim teşekkür ederim

Yorumu gönderen: aygül( tahakkuk_1hotmail.com ), 18.07.2013, 08:33 (UTC):
2013 2. 6 ay sonra kat sayıyısı degısıyor ne kadar verecegız emeklı yollugu

Yorumu gönderen: aygül( tahakkuk_1hotmail.com ), 05.06.2013, 05:59 (UTC):
kadro derecesı 10/2 olan ıcındemı gecerlı 993,48
emeklı yollugu

Yorumu gönderen: FANJANTE( fanjantegmail.com ), 09.04.2013, 11:16 (UTC):
Yol gösterici,aydınlatıcı ve faydalı.
Elinize sağlık

Yorumu gönderen: güngör( gungordilbazhotmail.com ), 28.03.2013, 06:51 (UTC):
Emeklerinize sağlık. Bir çok konuda faydalanıyorum.

Yorumu gönderen: cesur( cesurkoymathotmail.com ), 13.03.2013, 11:59 (UTC):
merhabalar emekli yolluğunda istenecek belgeler ne acaba?

Yorumu gönderen: m.çakır( m.cakir27hotmail.com. ), 18.02.2013, 08:44 (UTC):
elleriniz esağlık çok güzel olmuş.
Yalnız biz damga vergisini 360 3.1.0.0 olarak çalıştırıyoruz.,
daha sonra beyanname ile ödeme gerçekleşiyor.

Yorumu gönderen: fuat çolak( fuatckgmail.com ), 22.01.2013, 13:10 (UTC):
elinize sağlık güzel bir çalışmaBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica