!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Gelir Vergisi Oranlari Aylik vergi matrahi
 

GELİR VERGİSİ ORANLARI


657 'ye tabi memurlar için maaş hesaplaması için geçerlidir
5510 SONRASI AYLIK VERGİ MATRAHI =(Gelir Toplamı ) - ( Özel Hizmet Tazminatı + Emekli keseneği D(%11) +Sağlık siğorta primi D(%7,5) + Emekli keseneği K (%9) + Sağlık Siğorta prim K(%5) + Sendika Ödeneği +Sendika kesintisi +Aile Yardımı +Çocuk Yardımı )
veya

5510 SONRASI AYLIK VERGİ MATRAHI=[Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Yan Ödeme Aylığı (Zamlar) - (Özel İndirim Tutarı +Emekli keseneği K (%9) + Sağlık Siğorta prim K(%5) + Sendika kesintisi) ]

5510 ÖNCESİ (5434) AYLIK VERGİ MATRAHI = [Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Yan Ödeme Aylığı (Zamlar) - (Özel İndirim Tutarı +Emekli keseneği K (%16)+ Sendika kesintisi) ]

GELİR TOPLAMI=Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Gösterge Aylığı(Aylık Tutar)+Ek Gösterge Aylığı+Yan Ödeme Aylığı (Zamlar)+( Özel Hizmet Tazminatı )+ Emekli keseneği D(%11) +Sağlık siğorta primi D(%7,5) +  Sendika Ödeneği  +Aile Yardımı +Çocuk Yardımı )

 
  
 
  
  
  
 
2017 GELİR VERGİSİ   
 
  
 
   
  
 
  
 
    

2017 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi

 

13.000 TL'ye kadar

15%

30.000 TL'nin 13.000 TL'si için 1.950 TL, fazlası

20%

70.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'nin 30.000 TL'si için 5.350 TL), fazlası 

27%

70.000 TL'den fazlasının 70.000 TL'si için 16.150 TL, (ücret gelirlerinde 110.000 TL'den fazlasının 110.000 TL'si için 26.950 TL), fazlası

35%


  
 
  
  

2016 GELİR VERGİSİ ORANLARININ UYGULAMA AÇIKLAMASI
13000TL Kadar %15
13000 TL - 30000 TL Kadar %20
30000 TL - 110000 TL Kadar %27
110000 TL Sonrası %35

  
 
    
 
2016 GELİR VERGİSİ  

2016 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi

12.600 TL'ye kadar

15%

30.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.890 TL, fazlası

20%

69.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’nin 30.000 TL’si için 5.370 TL), fazlası

27%

69.000 TL’den fazlasının 69.000 TL’si için 15.900 TL (ücret gelirlerinde 110.000 TL’den fazlasının 110.000 TL’si için 26.970 TL), fazlası

35%


 
2016 GELİR VERGİSİ ORANLARININ UYGULAMA AÇIKLAMASI
12600 TL Kadar %15
12600 TL - 30000 TL Kadar %20
30000 TL - 110000 TL Kadar %27
110000 TL Sonrası %35

             


                  
2015 GELİR VERGİSİ                                
2015 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi

12.000 TL'ye kadar

15%

29.000 TL’nin 12.000 TL’si için 1.800 TL, fazlası

20%

66.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’nin 29.000 TL’si için 5.200 TL), fazlası

27%

66.000 TL’den fazlasının 66.000 TL’si için 15.190 TL (ücret gelirlerinde 106.000 TL’den fazlasının 106.000 TL’si için 25.990 TL), fazlası

35%2015 GELİR VERGİSİ ORANLARININ UYGULAMA AÇIKLAMASI
12000 TL Kadar %15
12000 TL - 29000 TL Kadar %20
29000 TL - 106000 TL Kadar %27
106000 TL Sonrası
%35

GELİR VERGİSİ = (Aylık vergi matrahı) X (Vergi Dilimine göre belirlenen vergi oranı) - (Asgari Geçim İndirimi)

 NETTEN BRÜT HESAPLAMA
Vergi dilimi  %15  Damga Vergisi:%0,0759  olan için= Net tutar / 0,8424
Vergi dilimi  %20  Damga Vergisi:%0,0759  olan için= Net tutar / 0,7924
Vergi dilimi  %27  Damga Vergisi:%0,0759  olan için= Net tutar / 0,7224


 indirme linkleri

Gelirvergisi_hesaplama_matrah_ve_kümlatif üzerinden indirmek için tıklayınız

Gelir Vergisi  Sayfasını  indirmek için Tıklayınızz...

Engellilik indirimi Gelir vergisi farkı hesaplama programı(B.YAYIKÇI).xlszindir...

 

a)  Toplam Matrah: (Süregelen Matrah + Aylık Matrah)  
b) Süregelen Matrah : (daha önceki ödemelerden gelen toplu matrah)
c) Aylık Matrah : (Hesaplamaya konu matrah)    

 =EĞER(VE(D4>12000;C4<12001);(D4-12000)*0,2+(12000-C4)*0,15;
EĞER(VE(D4>29000;C4<29001);(D4-29000)*0,27+(29000-C4)*0,2;  
EĞER(VE(D4>66000;C4<106000);(D4-66000)*0,27+(66000-C4)*0,27;
EĞER(VE(D4>0;D4<12001);B4*0,15;        
EĞER(VE(D4>12000;C4<29000);B4*0,2;      
EĞER(VE(D4>29000;C4<66000);B4*0,27;      
EĞER(D4>=106000;B4*0,35)))))))        


Gelirvergisi_hesaplama_matrah_ve_kümlatif üzerinden indirmek için tıklayınız
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2014 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir. 


gelir vergisi dilimleri 2014 yılı gelir vergisi dilimleri ve oranları:

11.000  TL'ye kadar

% 15

27.000  TL'nin 11.000  TL'si için 1.650 TL, fazlası

% 20

60.000  TL'nin 27.000 TL'si için 4.850 TL (ücret gelirlerinde 97.000 TL'nin
27.000  TL'si için 4.850 TL), fazlası

% 27

60.000 TL'den fazlasının 60.000 TL'si için 13.760 TL (ücret gelirlerinde
97.000 TL'den fazlasının 97.000 TL'si için 23.750 TL), fazlası

% 35

oranında vergilendirilir.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 GELİR VERGİSİ AÇIKLAMASI

11000 kadar %15
11000 - 27000 kadar %20
27000 - 97000 kadar %27
97000 sonra %35

formul kümülatif matrah üzerinden(Q23)
=EĞER(Q23<11000;15;EĞER(VE(Q23>11000;Q23<27000);20;EĞER(VE(Q23>27000;Q23<97000);27;EĞER(Q23>97000;35))))
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

gelir vergisi dilimleri 2013 yılı gelir vergisi dilimleri ve oranları:

GELİR VERGİSİ ORANLARI
2013 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
10.700 TL kadar         %15
26.000 TL sinin 10.700 TL si için 1.605 TL, fazlası için %20
60.000  TL sinin 26.000 TL si için 4.665 TL, * fazlası için %27
60.000 TL sinden fazlasının 60.000 TL si için 13.845 TL, ** fazlası için %35

(ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL)
** (ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL)
ÖRNEK:

Ağustos Ayındaki;
Aylık Matrah = 980 TL
Toplam Matrah = 9.620 TL
Gelir Vergisi = 980 X 0,15 = 147TL

Eylül Ayındaki;
Aylık Matrah = 980,00 TL
Yıllık Matrah = 10.600TL(Ağustos Aylık mat+yıllık mat)
Eylül top matrah:980+10600=11580
% 15 oranına tabi olan matrah tutarı = 10.700 TL - 10,600 TL => 100 TL
Gelir Vergisi I = 100 X 0,15 = 15 TL
% 20 oranına tabi olan matrah tutarı = 11.580 TL - 10.700 TL => 880 TL
Gelir Vergisi II = 880 X 0,20 = 176 TL

Toplam aylık Gelir Vergisi Kesintisi = 176 TL + 15 TL => 191 TL
 
Önceki Aydan Devreden Gelir Vergisi Matrahı =10.600

Bu aydan Devredecek Gelir Vergisi Matrahı = 11.850
Gelir Vergisi Ta
blosu’na göre 10.700 TL ile 26.000 TL arasında % 20 uygulanır.
Gelir Vergisi Tablosu’na göre 10.700 TL’ye kadar % 15, 10.700 TL’yi aşan kısım %20 uygulanır.

Gelir Vergisi = (10.700 - 10.600) * % 15 + (11.850 - 10.700) * %20 = 191 TL 


Gelir vergisi excel hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız

Maaslarda Matrah ve  kumulatife  gore gelir vergisi excel hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız

Aylara göre Gelir Vergisi hesaplaması da aşağıdaki şekildedir :
Ocak ayı için

Önceki Aydan Devreden Gelir Vergisi Matrahı =0
Bu aydan Devredecek Gelir Vergisi Matrahı = 1.275
Gelir Vergisi Tablosu’na göre 10.700 TL’ye kadar % 15′lik dilim geçerli olur.
Gelir Vergisi = 1.275 * % 15 = 191,25 TL 

Şubat ayı için
Önceki Aydan Devreden Gelir Vergisi Matrahı =1.275
Bu aydan Devredecek Gelir Vergisi Matrahı = 2.550
Gelir Vergisi Tablosu’na göre 10.700 TL’ye kadar % 15′lik dilim geçerli olur.
Gelir Vergisi = 1.275 * % 15 = 191,25 TL 

Mart ayı için
Önceki Aydan Devreden Gelir Vergisi Matrahı =2.550
Bu aydan Devredecek Gelir Vergisi Matrahı = 3.825
Gelir Vergisi Tablosu’na göre 10.700 TL’ye kadar % 15′lik dilim geçerli olur.
Gelir Vergisi = 1.275 * % 15 = 191,25 TL 

Nisan ayı için
Önceki Aydan Devreden Gelir Vergisi Matrahı =3.825
Bu aydan Devredecek Gelir Vergisi Matrahı = 5.100
Gelir Vergisi Tablosu’na göre 10.700 TL’ye kadar % 15′lik dilim geçerli olur.
Gelir Vergisi = 1.275 * % 15 = 191,25 TL 

Mayıs ayı için
Önceki Aydan Devreden Gelir Vergisi Matrahı =5.100
Bu aydan Devredecek Gelir Vergisi Matrahı = 6.375
Gelir Vergisi Tablosu’na göre 10.700 TL’ye kadar % 15′lik dilim geçerli olur.
Gelir Vergisi = 1.275 * % 15 = 191,25 TL 

Haziran ayı için
Önceki Aydan Devreden Gelir Vergisi Matrahı =6.375
Bu aydan Devredecek Gelir Vergisi Matrahı = 7.650
Gelir Vergisi Tablosu’na göre 10.700 TL’ye kadar % 15′lik dilim geçerli olur.
Gelir Vergisi = 1.275 * % 15 = 191,25 TL 

Temmuz ayı için
Önceki Aydan Devreden Gelir Vergisi Matrahı =7.650
Bu aydan Devredecek Gelir Vergisi Matrahı = 8.925
Gelir Vergisi Tablosu’na göre 10.700 TL’ye kadar % 15′lik dilim geçerli olur.
Gelir Vergisi = 1.275 * % 15 = 191,25 TL 

Ağustos ayı için
Önceki Aydan Devreden Gelir Vergisi Matrahı =8.925
Bu aydan Devredecek Gelir Vergisi Matrahı = 10.200
Gelir Vergisi Tablosu’na göre 10.700 TL’ye kadar % 15′lik dilim geçerli olur.
Gelir Vergisi = 1.275 * % 15 = 191,25 TL 

Eylül ayı için

Önceki Aydan Devreden Gelir Vergisi Matrahı =10.200
Bu aydan Devredecek Gelir Vergisi Matrahı = 11.475
Gelir Vergisi Tablosu’na göre 10.700 TL ile 26.000 TL arasında % 20 uygulanır.
Gelir Vergisi Tablosu’na göre 10.700 TL’ye kadar % 15, 10.700 TL’yi aşan kısım %20 uygulanır.

Gelir Vergisi = (10.700 - 10.200) * % 15 + (11475 - 10.700) * %20 = 230 TL 


Ekim ayı için
Önceki Aydan Devreden Gelir Vergisi Matrahı =11.475
Bu aydan Devredecek Gelir Vergisi Matrahı = 12.750
Gelir Vergisi Tablosu’na göre 10.700 TL ile 26.000 TL arasında % 20 uygulanır.
Gelir Vergisi = 1.275 * % 20 = 255,00 TL 

Kasım ayı için
Önceki Aydan Devreden Gelir Vergisi Matrahı =12.750
Bu aydan Devredecek Gelir Vergisi Matrahı = 14.025
Gelir Vergisi Tablosu’na göre 10.700 TL ile 26.000 TL arasında % 20 uygulanır.
Gelir Vergisi = 1.275 * % 20 = 255,00 TL 

Aralık ayı için
Önceki Aydan Devreden Gelir Vergisi Matrahı =14.025
Bu aydan Devredecek Gelir Vergisi Matrahı = 15.300
Gelir Vergisi Tablosu’na göre 10.700 TL ile 26.000 TL arasında % 20 uygulanır.
Gelir Vergisi = 1.275 * % 20 = 255,00 TL

 

ÜCRET VE BENZERİ ÖDEMELERDEN YAPILACAK KESİNTİLER

 

        Niteliği

GELİR

DAMGA

5510

5434

          Dayanağı

 

VERGİSİ

VERGİSİ

Emekli keseneği

Emekli keseneği

 
 

Aylık

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

GVK Md:61

 

Ek Gösterge

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

GVK Md:61

 

Kıdem Aylık

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

375 s.KHK  Md:1

 

Taban Aylık

Tabi

Tabi

Tabi

Tabi

375 s.KHK  Md:1

 

Yan Ödeme

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Özel Hizmet Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Eğitim, Öğret.Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Din Hizmetleri Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Emniyet Hizm. Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Mülki İ. Amirliği Taz.

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Denetim Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Adalet Hizm. Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Yan Ödeme Kararna.

 

Makam Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

657 s.K.Ek Madde:26

 

Görev Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

631 s.KHK ve 2002/3546BKK

 

Kıdem Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

GVK Md:25-7,

 

Yüksek Hakim.Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

 270 s. KHK Md:1

 

Yabancı Dil Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

375.s.KHK Md:2

 

Lojman Tazminatı

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

375 s KHK Md:1-B.2

 

Üniversite Ödeneği

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

YÖPK Md:12

 

Geliştirme Ödeneği

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

YÖPK Md:14

 

Eğitim Öğretim Ödeneği

Tabi Değil

Tabi

Tabi

Tabi Değil

YÖPK Ek Md:1

 

Öğret. Yıl Haz. Ödeneği

Tabi Değil

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s.K.Ek madde 32

 

Operasyon T. Tazminatı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

375 s Ka.Md:28(Dğş,1996)

 

Ek Tazminat

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

375 s Ka.Md:28(Dğş,1993)

 

Nöbet Ücreti

Tabi Değil

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

657s. K.Ek Madde:33

 

Aile ve Çocuk Yard.Öd.

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s. K. Md:203

 

Doğum Yardımı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s. K. Md:207

 

Ölüm Yardımı

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

Tabi Değil

657 s. K. Md:208

 

Huzur Ücreti

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Fazla Çalışma Ücreti

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Konferans Ücreti

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Ek Ders Ücreti

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Tayın Bedeli

Tabi Değil

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:27

 

Fon ve Ek Ödemeler

Tabi Değil

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

Gel. Gn. Md. 6/15481 s.Ya

 

Bilirkişi Ücreti

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Vekalet Ücr.(avukat)

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:61

 

Harcırah

Tabi Değil

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

GVK Md:24

 

Döner Ser. Katkı Payı

Tabi

Tabi

Tabi Değil

Tabi Değil

 

 

gelir vergisi dilimleri 2013 yılı gelir vergisi dilimleri ve oranları:

GELİR VERGİSİ ORANLARI
2013 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
10.700 TL kadar         %15
26.000 TL sinin 10.700 TL si için 1.605 TL, fazlası için %20
60.000  TL sinin 26.000 TL si için 4.665 TL, * fazlası için %27
60.000 TL sinden fazlasının 60.000 TL si için 13.845 TL, ** fazlası için %35

(ücret gelirlerinde 94.000 TL’nin 26.000 TL’si için 4.665 TL)
** (ücret gelirlerinde 94.000 TL’den fazlasının 94.000 TL’si için 23.025 TL)


2012 yılı gelir vergisi dilimleri ve oranları:

Gelir Vergisi Kanununun 103. maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2012 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir:

GELİR VERGİSİ ORANLARI
2012 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
10.000 TL kadar         %15
25.000 TL sinin 10.000 TL si için 1.500 TL, fazlası için %20
58.000 TL sinin 25.000 TL si için 4.500 TL, * fazlası için %27
58.000 TL sinden fazlasının 58.000 TL si için 13.410 TL, ** fazlası için %35

*(ücret gelirlerinde 88.000 TL'nin 25.000 TL'si için 4.500 TL)
**(ücret gelirlerinde 88.000 TL'den fazlasının 88.000 TL'si için 21.510 TL)

 

2011 yılı gelir vergisi oranları:

GELİR VERGİSİ ORANLARI
2011 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Oranları
9.400 TL kadar         %15
23.000 TL sinin 9.400 TL si için 1.410 TL, fazlası için %20
53.000 TL sinin 23.000 TL si için 4.130 TL, fazlası için %27
53.000 TL sinden fazlasının 53.000 TL si için 12.230 TL, fazlası için %35

 Gelir Vergisi Tarifesi 2010

8.800 TL'ye kadar

% 15

22.000 TL'nin 8.800 TL'si için 1.320 TL, fazlası

% 20

50.000 TL'nin 22.000 TL'si için 3.960 TL, fazlası

% 27

50.000 TL'den fazlasının 50.000 TL'si için 11.520 TL, fazlası

% 35

Oranında vergilendirilir.

GELİR VERGİSİ TARİFESİ (2009) (ÜCRETLİLER)

8.700  

 Türk Lirasına kadar

  %15  

22.000  

 Türk Lirasının 8.700 TL.si için 1.305 TL, fazlası

 %20  

50.000  

 Türk Lirasının 22.000 TL.si için 3.965 TL, fazlası

 %27  

50.000  

 Türk Lirasından fazlasının 50.000 TL.si için 11.525 TL, fazlası

 %35 


2008 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi

7.800 Yeni Türk Lirasına kadar 15%
19.800 Yeni Türk Lirasının 7.800 lirası için 1.170 YTL, fazlası 20%
44.700 Yeni Türk Lirasının 19.800 lirası için 3.570 YTL, fazlası 27%
44.700 Yeni Türk Lirasından fazlasının 44.700 lirası için 10.293 YTL, fazlası 35%


2007 Takvim yılı (G.V.K. madde:103) Gelir Vergisi Tarifesi
 
7.500 Yeni Türk Lirasına kadar 15%
19.000 Yeni Türk Lirasının 7.500 lirası için 1.125 YTL, fazlası 20%
43.000 Yeni Türk Lirasının 19.000 lirası için 3.425 YTL, fazlası 27%
43.000 Yeni Türk Lirasından fazlasının 43.000 lirası için 9.905 YTL, fazlası 35%Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Erdal( erdalyucel657hotmail.com ), 09.10.2014, 12:06 (UTC):
selamün aleyküm,öncelikle sitenizden uzun zamandır faydalanıyorum hizmetinizden dolayı Allah c.c sizden razı olsun.ayrıca açılıstaki bilgilendirme ve selat da ayrıca çok önemli sevaplardan sizinde nasiplenmeniz duası ileBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica