!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Harcirah ve Yolluklar hesaplama
 

HARCIRAH VE YOLLUKLAR

GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU  DETAYLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ
E-YOLLUK DETAYLI ANLATIM İÇİN TIKLAYINIZ.....
AVANS GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU  DETAYLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU DETAYLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ....
YURTDIŞI GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU  DETAYLI ANLATIMI İÇİN TIKLAYINIZ

Sitemizdeki Güncellemelerden Haberdar olmak için E-Mail Listesine Abone  olunuz...Abone OL
 
Personel girişi için e-yolluk uygulama kılavuzu indirmek için tıklayınız.....

Mutemet-girisi-icin-e-yolluk-uygulama-kilavuzu-indirmek için tıklayınız ...
Yolluk Ödemeleri Süreci indirmek için tıklayınız...
hys KANITLAYICI
 BELGE ödemebelgesiveekibelgelerteslimtesellmtutanaklaruygulama klavuzu indiriniz
 

GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLAMA

Sitemizdeki Güncellemelerden Haberdar olmak için E-Mail Listesine Abone  olunuz...Abone OL

  MAAŞ İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU 2015 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

hys KANITLAYICI BELGE ödemebelgesiveekibelgelerteslimtesellmtutanaklaruygulama klavuzu indiriniz

GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLAMA

Sitemizdeki Güncellemelerden Haberdar olmak için E-Mail Listesine Abone  olunuz...Abone OL

  MAAŞ İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU 2015 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

hys KANITLAYICI BELGE ödemebelgesiveekibelgelerteslimtesellmtutanaklaruygulama klavuzu indiriniz

----------------2017 HARCIRAH-------------------------

İşte H Cetveline göre 2017 yılında alınacak harcırah ücretleri:

H CETVELİ

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI

Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

Ünvanlar

Gündelik Miktarları (TL)

2016

2017

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan

60,34

63,00

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

55,00

57,50

Memur ve Hizmetlilerden;

a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar **

45,92

48,25

b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

42,72

45,00

c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar

40,05

42,25

d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

35,24

37,25

e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

34,18

36,25

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır.

Arazi tazminatı

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

Tazminat Miktarları (TL)

2016

2017

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar

13,88

14,75

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

13,35

14,25

Bu tazminattan yararlananlardan;

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

 

2016 HARCIRAH

Harcırah Kanunu Genel Tebliği  değişiklik 13 Nisan 2016 Çarşamba 

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Harcırah Kanunu Genel Tebliği  (seri no: 40) 13 Nisan 2016 Çarşamba Tarihli 29683 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır

16 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29655 (Mükerrer)
2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU


2016 Yılı Harcırahları (Bütçe Kanunu H Cetveli)2015 YILI KAMU GÖREVLİLERİ HARCIRAH VE YOLLUK  GÜNDELİKLERİ

 

 

Gündelik (TL)

Konaklama (TL)

Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar

43,00

64,50

Ek göstergesi 5800 (dahil) - 8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

40,00

60,00

Ek göstergesi 3000 (dahil) - 5800 (haric) olan kadrolarda bulunanlar

37,50

56,25

Aylık kadro derecesi 1-4 olanlar

33,00

49,50

Aylık kadro derecesi 5-15 olanlar

32,00

48,00İNDİRME LİNKLERİ

GeçiciGörevFormu İlDışıOtobüs-Dolmuş konaklama ücretsiz indirmek için tıklayınız..
DSS Yurtici Geçici Görev Yollugu Ödemeemri indirin....
Geçici Görev Formu İl Dışı Otobüs İle konaklama ücretsiz indirin....
Geçici Görev Formu İl Dışı Kurum Aracı İle Konaklamasız indirin...
Geçici Görev Formu İl İçi Otobüs İle Konaklamasız indir..
Geçici Görev Formu İl Dışı Uçak İle Konaklama Ücretli indir...
Geçici Görev Formu İl İçi Otobüs Ücretli indirrr
Geçici Görev Yolluğu İl Dışı Otobüs ve Konaklama Ücretli indirr..
Geçici Görev Formu Tek Kişi İl İçi Toplu GÖrev.indirrr
Geçici Görevlendirme Uzun Süreli İkamet Değişmeden  6 Ayı Geçen indir..
Geçici Görevlendirme Uzun Süreli (ildışı ikamet değişikliği 6 Ayı Aşan indir..
Geçici Görevlendirme Formu Tek Kişi İl İçi (Kurum Aracı İle) indir..

6245 nolu harcırah kanun sunumunu indirmek için tıklayınız
5018 sayılı kanun sunumu indirmek için tıklayınız

Çalışılan gün ay yıl sayısını hesaplama maasmutemet indir....
Sürekli Görev Yolluk Ali nakkas (Milli Eğitim) indirrr..
YurtiçiSürekliYolluk(Faizhesaplamalı)Maasmutemet indir...
Surekli yolluk hesaplama.xls indir...
DSS yurtici surekli görev yollugu odeme emri.xls indir...

 

 

 

         
 GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLAMA

Geçici bir görevlendirmeyle belli bir süre görev mahalli dışında başka bir yerde görevlendirilen personel; Harcırah Kanunu’nun 14. Maddesi gereğince yol masrafı ve gündelik alması gerekiyor. Söz konusu hüküm gereğince yol masrafı içerisinde seyahat edilen vasıta yanı sıra hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgâh veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca ödenmesi gerekir.

Diğer taraftan adı geçen kanunun 42. Maddesinde; Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere kanunda belirtilen gündelikler, görev mahalline varış tarihinden itibaren; Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilmeyeceği, ilk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödeneceği hüküm altına alınmıştır. Dolayısıyla; geçici görev ile hastanede göreve başladığınız 05.03.2007 gününden itibaren ilk 90 gün için tam yevmiye ikinci 90 gün için 2/3 yevmiye verilmesi; kalan günler için ise yevmiye verilmemesi gerekecektir.

Yukarıda belirttiğimiz hususları sıralayacak olursak;

a- İkametgâhınız ile terminal ya da istasyon vb yere kadar olan ulaşım bedeli ile varsa bagaj hamaliye vb giderler,

b- Yol masrafı (otobüs, tren, uçak vb),

c- Geçici görev mahallindeki terminal vb yer ile görev yeri arasındaki ulaşım bedeli ile varsa bagaj hamaliye vb giderler,

d- İlk 90 gün tam, ikinci 90 gün 2/3 oranında gündelik,

e- Asıl görev mahalline geri dönüşle ilgili olarak a, b ve c maddelerinin tekrarı;

İle elde edilecek toplam bedel almanız gereken harcırah miktarını belirleyecektir.

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU

Sürekli görev ile görevlendirilen bir personel ( Harcırah Kanunu md.10 a göre yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar…..)

a- yol masrafı

b- yevmiye

c- aile masrafı

d- yer değiştirme masrafı  hak eder.

     

                     6245 SAYILI HARCIRAH KANUNUNA İLİŞKİN  SORULAR VE CEVAPLAR

 

 

 

 

Harcırahın unsurları nelerdir?

 

6245 sayılı Kanunun 5 inci maddesine göre harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. Bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olunabilir.


 

Yurt içinde yer değiştirme masrafı nasıl hesaplanır?

 

6245 sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre;

Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi,

Olarak hesaplanır.

Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.


 

Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı nasıl ödenir?

 

6245 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca ;memuriyet mahali içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görevle gönderilenlerin  (48 nci maddeye göre memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir.

Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.


 

Yurt dışı yer değiştirme masrafı nasıl hesaplanır?

 

6245 sayılı Kanunun 46 ncı maddesine göre, yurt dışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurt dışı gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurt dışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurt dışı gündeliğinin binde yedisi,

Olarak hesaplanır.

Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre verilecek kısmı, "aynı şehirde ikamet eden" her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp ödenir.


 

Aile masrafının miktarı nasıl hesaplanır?

 

6245 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre; aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.

Ancak özel taşıt kiralanması suretiyle  gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.


 

Harcırah alabilmek için müracaat müddeti ne kadardır?

 

6245 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre;

a. Açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara vazifelerinden ayrıldıkları;

b. İşten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan men'i muhakeme kararı alan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği;

Tarihlerden itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstehak oldukları harcırah verilir.

Müracaata mani bir mücbir sebebin vukuu halinde bu müddet mücbir sebebin oluştuğu tarihten itibaren başlar. Bu müddetlerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez.


 

Geçici görev mahallerinde hastalananlara harcırah ödenir mi?

 

6245 sayılı Kanunun 19 uncu maddesine göre geçici görev mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemeyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir.

Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez.


 

Sürekli görev harcırahının hesaplanmasında başlangıç noktası olarak neresi dikkate alınır?

 

6245 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, sürekli görev harcırahı;

a. İlk defa veya yeniden memuriyete atanma halinde, atama sırasında fiilen bulunduğu yerden,

b. Bulunduğu yerden başka bir yere atananlara, eski görev yerinden,

c. Geçici görevle ve vekaleten başka yerde bulundukları sırada başka yere atananlara, eski görev yerinden itibaren harcırah ödenir.


 

6245 sayılı Kanuna göre kimlere harcırah verilebilir?

 

6245 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi uyarınca:

a. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

b. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;

c. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;

d. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;

e. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

f. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;

g. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

h. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;

i. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;

j. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere;

Harcırah verilir.


 

Harcırah hesabında hangi aylıklar esas alınır?

 

6245 sayılı Kanunun 7 nci maddesine göre;

Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (kurumların 1 - 4 ncü derecelerdeki kadrolarında bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır.

Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin 30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez.

Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir.


 

6245 sayılı Kanuna göre “memuriyet mahalli” neyi ifade eder?

 

6245 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (g) bendine göre memuriyet mahalli; memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade eder.


 

Tedavi amacıyla memuriyet mahalli dışına gidenlere harcırah ödenir mi?

 

6245 sayılı Kanunun 18 inci maddesinin (c) bendine göre Kanunları gereğince sağlık kurumlarında yatarak veya ayakta tedavi maksadıyla (aile fertleri için ikamet mahalli dışına) gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ödenir. Ayakta tedavi görenlere ayakta tedavi süresince gündelik ve ikamet ettikleri yer ile tedavi kurumu arasındaki mutat taşıt ücreti ayrıca ödenir.


 

6245 sayılı Kanunda tanımlanan “aile ferdi” kavramı ile Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinde tanımlanan “aile ferdi” kavramı arasında ne fark vardır?

 

Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğine göre aile fertleri; memurun eşini, aile yardımına müstahak çocuklarını ve bakmakla yükümlü olduğu anne ve babasını ifade eder.

 6245 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (e) bendinde ise aile fertleri; memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu çocuklarını, anne babası ile erkek ve kız kardeşlerini ifade eder.


 

Geçici görevle bulunulan mahalde, yatacak yer temini için ödenen bedeller için harcırah verilir mi?

 

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 5335 sayılı Kanunla değişik 33 üncü maddesinin (d) bendinde;
“Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden ( (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.” hükmü yer almıştır.
Buna göre, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre gündelik ödenen denetim elemanları hariç olmak üzere, bu Kanuna göre gündelik ödenenlerden yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir, ancak bu miktar, belge bedelini aşamaz ve her görevlendirme için ilk on gün ile sınırlıdır. Birden fazla yeri kapsayacak görevlendirmelerde de yatacak yer temini için ödenecek ücret, görevlendirme süresinin ilk on günü ile sınırlıdır.


 

Uzun süreli geçici görevlendirmelerde  “geçici görev gündeliği”nin verilebileceği azami süre ve verilecek gündelik miktarları ne kadardır?

 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 42 nci maddesi uyarınca geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren;
a) Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı   şahsa 180 günden fazla gündelik verilemez. İlk 90 gün için tam, takip eden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.
Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden olamaz. (“bir yıllık dönem”, görev yerine varış tarihinden itibaren hesaplanacak 365 günlük süreyi ifade etmektedir.)
b) Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında gündelik ödenir. Yurt dışı geçici görevlendirmelerde görev süresi ne kadar olursa olsun, gündeliğinin kesilmesi söz konusu değildir.


 

Kadrosu Genel Bütçeli İdarede olup, bu idareye bağlı Döner Sermayeli kuruluşun hizmetlerini görmek üzere geçici olarak görevlendirilen personelin harcırahı hangi kurum bütçesinden ödenir?

 

6245 sayılı Harcırah Kanununun  57 nci maddesinin birinci fıkrasında; “Harcırah hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödenir.” ifadesi yer almıştır.
Buna göre, kendisine görev verilen kişi hangi kurumun hizmetini görmek için görevlendirildiyse, bu Kanuna göre müstehak bulunduğu harcırahın da hizmetlerini gördüğü  kurumca karşılanması gerekir. Bu nedenle geçici görev harcırahı, görev yaptığı döner sermayeli kuruluşun bütçesinden ödenir.


 

Hastanın resmi tabip raporuyla birden fazla refakatçi eşliğinde başka bir yere tedavi edilmek üzere gönderilmesi halinde birden fazla refakatçiye harcırah ödenebilir mi?

 

6245 Sayılı Harcırah Kanununun 20 nci ve Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliğinin 27 nci maddeleri uyarınca, hastanın resmi tabip raporuyla birden fazla refakatçi eşliğinde başka bir yere tedaviye gönderilmesi halinde refakatçilerden sadece birisi için harcırah ödenir. (Konuyla ilgili olarak Sayıştay Genel Kurulunun  1999/4 Esas No, 4936/1 Karar No’lu içtihadı birleştirme kararı mevcuttur.)


 

Memur veya hizmetlinin tayin veya nakil yoluyla atanmış olduğu mahalle götürülmeyerek ikamet maksadıyla başka yerde bırakılan aile fertleri için harcırah ödenebilir mi?

 

6245 sayılı Kanunun 25 nci maddesi uyarınca; memur veya hizmetli tarafından sağlık, ekonomik veya sair nedenlerle tayin veya nakil yoluyla atanmış olduğu mahalle götürülmeyerek ikamet maksadıyla ve topluca bu mahalden başka bir yere gönderilen aile fertleri için, yeni memuriyet mahalline kadar hesaplanacak harcırahı aşmamak şartıyla, aile fertlerinin ikamet edeceği yere kadar harcırah verilir.Bu durumda olanların daha sonra memur ve hizmetlinin bulunduğu yere gitmesi durumunda herhangi bir harcırah ödenmez. Ancak başka yerde bırakılan aile fertlerine, memur ve hizmetlinin  yeniden başka bir mahalle  atanmış olması durumunda  yeni görev mahalline kadar hesaplanacak miktarı aşmamak kaydıyla yeni memuriyet mahalline kadar harcırah ödenir.


Refakatçinin gerekli olduğuna, sevk eden doktor mu, yoksa sevk edilen yerin doktoru mu karar verecektir?

 

23.03.1995 tarih ve 4839/4 sayılı Sayıştay Genel Kurulu içtihadı birleştirme kararı ile, tedavi amacıyla başka bir yere gönderilen hastaya eşlik eden kimseye, hastanın gönderildiği mahalde, tedavi süresince ikamet yevmiyesi ödenebilmesi için hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda yer alan refakat şerhinin yeterli olduğu hüküm altına alınmıştır.


 

Sürekli bir göreve atanan memur yolda vefat ederse ölümün vuku bulduğu mahalden aile fertlerinin ikamet edecekleri mahale kadar harcırah verilir mi?

 

Sürekli bir göreve atanan memurun memuriyet mahalline varmadan yolda vefat etmesi halinde; aile fertlerinin başka bir mahale gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla  6245 sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre, aile fertlerinden birisi memur veya hizmetli gibi değerlendirilerek hesaplanacak miktarda harcırah ödenir.


 

Memuriyet mahalli dışına gönderilenlere ödenecek gündelikler nasıl hesaplanır?

 

6245 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre; geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (13.00) ve akşam (19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi geçirenlere tam gündelik ödenir.


 

Emekli olanlara harcırah verilir mi? Verilirse hangi şartlar altında ödeme yapılır?

 

4969 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1 inci maddesine eklenen (D) bendinde; emekliliğini isteyen veya emekliye sevk olunanlara, haklarında toptan ödeme hükümleri uygulananlara, emekli iken yeniden hizmete alındıktan sonra cezaen olmamak üzere görevlerine son verilenlere ve terhis olan yedek subaylara ve bunlardan görevde iken ölenlerin kanuni mirasçılarına damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaksızın beşyüz milyon lira tutarında tazminat ödenir.” hükmü yer almıştır.Buna göre, emekli olanlara harcırah ödenmez ancak 500 (beş yüz) YTL tutarında tazminat ödenir.


 SORU: Görev yaptığım ilçeden, aynı ilin başka bir ilçesine atamam yapıldı. Ancak, görev yaptığım ilçe ile atamamın yapıldığı ilçe en son yapılan değişiklik ile Büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil edildi. Bundan dolayı da sürekli görev yolluğu alamadım. Tarafıma böyle bir ödemenin yapılmaması işlemi doğru mudur?

CEVAP: Sorunuzun cevabı için öncelikle memuriyet mahallinin ne olduğuna karar vermek gerekir. 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3/g maddesinde memuriyet mahalli:Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade ettiği hüküm altına alınmıştır. 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca Büyükşehir belediyesinin sınırları yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerdeki memuriyet mahalli de değişmiş oldu. Bir başka ifade ile anılan değişiklikten önce memuriyet mahalli olarak kabul edilmeyen bir yerin artık memuriyet mahalli olarak kabul edilmesi durumu ortaya çıkmıştır. Ancak, 5335 sayılı  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4/e maddesi uyarınca 5216 sayılı Kanunda yapılan anılan değişikliğin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 6245 sayılı Kanunun 3/g maddesinin uygulanmasında dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.
“MADDE 4.- 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun;
e) Geçici 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.
Geçici Madde 4.- Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz.”

Sorunuzun cevabına gelince; yukarda belirtilen düzenlemeler neticesinde sürekli görev yolluğunu almanız gerekir. Şayet sürekli görev yolluğunuzu başvurmanıza rağmen alamadıysanız ve hakkınızı da aramak istiyorsanız idari yargıda dava açmanız gerekir.mustafainal.neteimimo

Kanun No. 6353 Kabul Tarihi: 4/7/2012
MADDE 1  10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılıHarcırah Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
EK MADDE 3  31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık SigortasıKanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların kendileri ve anılan Kanuna göre belirlenecek bakmakla yükümlüoldukları kişilerden, yurt içinde tedavilerinin yapılamaması nedeniyle usulüne uygun olarak tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlerin refakatçilerine, yurt dışında tedavi süresi ile sınırlıolmak üzere ve belgelendirmeleri koşuluyla ödemişoldukları konaklama bedelleri, 5510 sayılı Kanunun 66 ncımaddesi gereğince Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek gündeliklere ilave olarak ve anılan Kurum tarafından her bir gün için ödenecek yurt dışı gündelik tutarını geçmemek üzere, ilgililerin görevli oldukları kurumları tarafından ayrıca ödenir.
Bu hüküm, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatı uyarınca usulüne uygun olarak alınmış sağlık kurulu raporu ile refakatli olarak yurt dışında tedaviye gönderilmiş olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte tedavileri devam eden veya aynı hastalıktan dolayı tedavileri yurt içinde sürdürülen hastaların refakatçileri hakkında da uygulanır.
İkinci fıkra kapsamına girenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki döneme ilişkin konaklama bedelinin ödenebilmesi için, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde hak sahiplerince kurumlarına müracaat edilmesi gerekir. Bu madde kapsamındaki konaklama giderleri, tedavi gören kişinin ilgili olduğu kurum tarafından karşılanır.
 

 

 

 

2575

 

HARCIRAH KANUNU (1)

 

 

Kanun Numarası                : 6245

Kabul Tarihi                       : 10/2/1954

Yayımlandığı R.Gazete      : Tarih : 18/2/1954   Sayı : 8637

Yayımlandığı Düstur          : Tertip : 3   Cilt : 35   Sayfa : 321

 

*

* *

 

Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız
"Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı",

Cilt: 1         Sayfa:415

Bu Kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara
                   göre düzenlenen nümerik fihristine bakınız.

 

*

* *

 

KISIM I

Umumi Hükümler

 

Kanunun şümulü:

Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli idareler (Köy bütçeleri hariç) ve bunlara bağlı sabit ve mütedavil sermayeli müesseseler;

b) (Değişik: 25/6/1958 - 7145/1 md.) Hususi kununlarla kurulmuş banka ve teşekküller; (Denizcilik Bankası Türk Anonim Ortaklığı, Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ve Türk Havayolları Anonim Ortaklığı hariç);

c) Yukarıdaki (a) ve (b) fıkralarında yazılı daire, idare, banka, teşekkül ve müesseselerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip bulundukları teşekkül ve müesseseler;

Tarafından ödenecek harcırah bu kanun hükümlerine tabidir. Reisicumhurun seyahat masrafları:

Madde 2 - Reisicumhurun memleket iç ve dışındaki seyahatleri dolayısiyle vakı bilcümle masrafları bu kanun hükümlerine tabi tutulmaksızın ödenir.

Tarifler:

Madde 3 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/1 md.) Bu Kanunda geçen;

a. Harcırah: Bu Kanuna göre ödenmesi gereken yol masrafı, gündelik, aile masrafı ve yer değiştirme masrafından birini, birkaçını veya tamamını;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————

(1)     Bu Kanunda ve bu Kanunu değiştiren, 11/12/1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanunun 29. maddesiyle eklenen Ek 1 inci

maddede  geçen  belirli  memuriyet  ünvanları,         16/6/1983  tarih  ve     2851  sayılı  Kanunun     9.  maddesiyle  tekrar

değiştirilmiştir.


 

 

 

 

 

 

2576

 

b. Kurum: 1 nci maddede sayılan daire, idare, banka, teşekkül ve müesseseleri;

c. Memur: Personel kanunları hükümlerine göre aylık alan kimseleri (Yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel

hariç);

d. Hizmetli: Personel kanunlarına göre yardımcı hizmetler sınıfına dahil personeli, kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlarla kurumlarda çalıştırılan tarım ve orman işçilerini ve iş kanunlarına göre işçi sayılan kimseleri;

e. Aile fertleri: Memur ve hizmetlinin, harcırah verilmesini gerektiren olay sırasında evlilik bağıyla bağlı olduğu eşi ile bakmakla yükümlü olduğu usul ve füruu ve erkek ve kız kardeşlerini;

f. Bagaj: Memur ve hizmetlinin mensup olduğu kuruma veya şahsına ait olup, resmi vazife için kullanılabilecek eşya ile yolcunun bu seyahati için ihtiyacı bulunan şahsi eşyasından mutat surette taşınması mümkün olanları;

g. Memuriyet mahalli: Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri;

h. Başka yer: Yukarıda (g) fıkrasında yazılı memuriyet mahalli dışındaki yerleri;
İfade eder.

Harcırah verilecek kimseler:

Madde 4 -(Değişik: 11/12/1981 - 2562/2 md.) Bu Kanunda belirtilen hallerde:

1. Bu Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan memur ve hizmetliler ile aile fertlerine ve aynı kurumlarda fahri olarak çalışanlara;

2. Memur veya hizmetli olmamakla beraber kurumlarca geçici bir vazife ile görevlendirilenlere;

3. Kadrosuzluk dolayısıyla açıkta kalan memurlara ve bunların aile fertlerine;

4. Hizmetlilerden cezaen olmamak üzere vazifelerine son verilenlere ve bunların aile fertlerine;

5. Memur veya hizmetlinin vefatında aile fertlerine, çocuklara refakat ettirilecek memur ve hizmetlilere;

6. Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde ya da refakatle görevlendirilen erbaş ve erlere;

7. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

8. Milli ve resmi spor temasları dolayısıyla seyahat edecek sporcu ve idarecilere;

9. Birlik halinde yabancı memleketlere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına ve bunların Türkiye'de bırakacakları aile fertlerine;

10. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerdeki askeri şahısların aile fertlerine;

11. Bu Kanunda belirtilen özel hallerde askeri öğrenciler ile erbaş ve erlere; Harcırah verilir.

(Mülga fıkra: 31/7/2003-4669/1 md.)


 

 

 

 

 

 

2577

 

Harcırahın unsurları:

Madde 5 - Harcırah; yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafını ihtiva eder. İlgili, bu kanun hükümlerine göre bunlardan birine, birkaçına veya tamamına müstahak olabilir.

Harcırah hesabında esas tutulacak yol:

Madde 6 - (Değişik: /11/12/1981 - 2562/3 md.)

Harcırah, bu kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan yol ve taşıt araçları üzerinden verilir.

Gidip gelmeye en uygun ve kullanılması mutat olan bu yolda hem muayyen, hem gayrimuayyen tarifeli taşıt işletilmekte ise harcırah hesabında muayyen tarifeli taşıt esas alınır.

Bu yol ve taşıt, yolculukta geçen süreye göre memur veya hizmetli ile ailesi için ödenmesi gereken gündelik ve taşıt
ücretleri toplamı dikkate alınarak memur veya hizmetlinin mensup bulunduğu dairece tespit olunur.
            
Birinci fıkraya göre takip edilmesi gereken yolun dışında bir yoldan veya kullanılması gereken taşıt aracından başka bir araçla yolculuk yapılmasının işin gereğine göre zorunlu olması halinde,bu yol ve taşıt aracına ilişkin masrafların kabulü merkezde ita amiri veya bu durumda olan amirlerin, taşrada memur veya hizmetlinin mensup olduğu kurumun ita amiri durumunda olan kimsenin veya mahallin en büyük askeri ve mülki amirinin önceden verilmiş yazılı bir emri bulunmasına bağlıdır.

(Ek: 14/1/1988 - KHK-311/12. md.) Ancak, işin veya hizmetin gerekli kıldığı durumlarda uçak kiralamak suretiyle seyahat edilebilmesi, seyahatin yurtiçinde olması ve bu seyahatle ilgili Bakanın veya misafiri yabancı Bakanın bizzat katılması hallerinde mümkündür.

Harcırah hesabında esas tutulacak aylıklar:

Madde 7 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/4 md.)

Harcırahın verilmesinde memurun fiilen almakta olduğu aylık (Kurumların 1 - 4 ncü derecelerdeki kadrolarında
bulunanlardan kazanılmış hak aylık dereceleri daha düşük olanların işgal etmekte oldukları kadro) derecesi esas alınır.
             Hizmetlilerin harcırahı, aldıkları aylık ücret veya ödeneklerine; gündelik ile çalışanların harcırahı da gündeliklerinin

30 katına en yakın memur aylık tutarı üzerinden hesaplanır. Şu kadar ki (Ödenek mukabili çalışanlar hariç) bunların harcırahları hiçbir suretle 4 üncü derecedeki memurlara verilen miktarı geçemez.

Terfi suretiyle atananların harcırahı, terfi ettikleri aylık derecesi üzerinden ödenir. Memur  veya hizmetli olmayanların harcırahı:

Madde 8 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/5 md.)

Memur veya hizmetli olmadıkları halde bu Kanuna tabi kurumlarca geçici bir görev ile görevlendirilenlere verilecek yol masrafı ve gündelik, bunların bilgi seviyeleri ve faaliyet sahaları ile mahalli şartlar dikkate alınarak 4 ncü dereceye kadar olan memurlardan herhangi birine verilen yol masrafı ve gündeliğe kıyasen ilgili kurumca takdir olunur.

Ancak, ilgili Bakanlığın teklifi ve Maliye Bakanlığının olumlu görüşü üzerine, bu gibi kimselerden icabedenlere 4 ncü dereceden daha yüksek memurlara ödenebilecek yol masrafı ve gündelik verilebilir.


 

 

 

 

 

 

2578

 

Sözleşmeli olarak çalıştırılıp da sözleşmelerinde verilecek harcırah belirtilmiş olan kimseler hakkında bu madde hükmü uygulanmaz.

Henüz rütbe almamış askeri öğrencilerin öğrenim, resmi davet ve mübadele nedeniyle yurtdışında bulundukları sürece kendilerine teğmen rütbesindeki subayın yurtdışı gündeliği bu  Kanunun yurtdışı gündeliklerine ilişkin hükümleri gözönünde bulundurulmak suretiyle ödenir.

Daimi vazife harcırahının mebdei:
Madde 9 - Daimi vazife harcırahı:

a) (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

b) Naklen veya tahvilen başka bir mahalle gönderilenlere, bu tayinleri sırasında mezunen başka bir mahalde bulunsalar dahi, eski memuriyetleri mahallinden;

c)  Muvakkat  vazife  ile  veya  vekaleten  bir  yerde  bulundukları  esnada  asli  vazife  mahalli  değişenlere  eski memuriyetleri mahallinden;

İtibaren verilir.

 

KISIM II

Seyahat ve Vazifenin Mahiyetine Göre Verilecek Harcırah

 

Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafının birlikte verilmesini icabettiren haller:
Madde 10 - Yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer dağiştirme masrafı aşağıdaki hallerde verilir:

1. (Değişik: 1/7/2006-5538/2 md.) Yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki
sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev
yerlerine kadar;

2. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

3. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

4. (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

5. Kadro dolayısiyle açıkta kalan veya vekalet emrine alınan memurlara açık aylıklarını Türkiye dahilinde tesviye ettirecekleri yere kadar;

6. Asilin vüruduna kadar muvakkaten gönderilmiş olmayıp da vekalet namı altında asaleten gönderilen ve vekalet müddeti belli olmıyan kumandan ve memurlara vazife mahallerine kadar.

Yol masrafı, yevmiye ve yer değiştirme masrafı verilmesini icabettiren haller: Madde 11 - (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)


 

 

 

 

 

 

2579

 

Daimi veya muvakkat vazife halinde yolda veya vazifeye başlamadan vefat edenlerin harcırahı:

Madde 12 - Daimi veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa gönderilenler yolda veya yeni vazife mahallinde işe başlamadan vefat eyledikleri takdirde ölüm mahalline kadar olan harcırahları hesap ve buna peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan nakil vasıtaları bilet ücretleri ilave olunur. Bu suretle tahakkuk edecek istihkak, verilmiş olan avanstan ziyade ise fazlası tasviye olunur, noksan ise farkı geri alınmaz. Ancak muvakkat vazife ile yabancı memleketlere gönderilenlerden vefat edenlerin bu suretle uhdelerinde bırakılacak fark, bunların bu kanuna göre müstahak bulundukları dış yevmiyelerin on günlüğüne tekabül eden miktarından fazla olamaz.

Yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan veya yolda vefat halinde veyahut göreve başladıktan sonra vefat halinde aile harcırahı: (1)

Madde 13 - (Değişik: 7/7/2010-6004/25 md.)

Yurtiçinde daimi memuriyetle bir mahale tayin olunup da yolda veya yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan

evvel vefat eden memur veya hizmetli, ailesini birlikte götürmüş bulunuyor ise harcıraha müstehak aile efradına ölümün

vukubulduğu mahalden itibaren ve ailesini birlikte götürmemiş ise bunlara vefat tarihinde bulundukları mahalden itibaren, 45 inci madde esaslarına göre harcırah verilir.

Yabancı bir memlekete daimi vazife ile tayin olunup da yolda veya yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan evvel
veyahut vazifesine başladıktan sonra vefat eden memur veya hizmetli, ailesini beraberinde götürmüş bulunuyor ise harcıraha
müstahak aile efradına ölümün vukubulduğu mahalden itibaren ödenecek harcırah 46 ncı madde esaslarına göre belirlenir.

Muvakkat vazife harcırahı (Yol masrafı ve yevmiye):

Madde 14 - Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadiyle muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;

2. Yeni ve eski memuriyetlerine mütaallik bir meseleden dolayı bu kanuna tabi kurumlarca açılan bir dava sebebiyle
sanık veya davalı olarak (İşten el çektirilmiş olsun veya olmasın) başka bir yere gönderilenlerden lehinde netice hasıl
olanlara;

3. Memuriyet merkezlerinin bulunduğu mahal dışındaki bir vazifeye vekaleten gönderilenlere;

4. Fiilen oturduğu mahalden gayrı bir yere açıktan vekaleten gönderilenlere (yalnız gidiş ve dönüşleri için);

5. (Değişik: 12/1/1959 - 7187/1 md.) Muvakkat kaza salahiyeti ile gönderilenlere. Askeri birliklerde harekatta harcırah:

Madde 15 - Kıta halinde ve bir kumanda altında hareket eden askeri birliklere mensup subay ve askeri memurlarla astsubaylara ve sivil memur ve hizmetlilere yol masrafı ve yevmiye verilmez. Ancak bu hareket, kıtanın daimi yer değiştirmesi veya diğer kuruluşa girmesi için olursa bunlara aile ve yer değiştirme masrafı verilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------

(1) Bu madde başlığı”Yeni memuriyet mahallinde işe başlamadan veya yolda vefat halinde aile harcırahı:” iken 7/7/2010 tarihli ve 6004 sayılı Kanunun 25 inci maddesiyle metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


 

 

 

 

 

 

2580

 

Subay, askeri memur ve astsubaylardan bir kıtayı bir yerden diğer muayyen bir yere götürmeye memur edilip bu vazifenin hitamında asıl birlikleri mahalline dönenlere yalnız dönüşleri için ve teslim ve tesellüm için birkaç erle başka mahalle gönderilenlere gidiş, dönüşleri için yol masrafı ve yevmiye verilir.

Celp ve terhis eratını sevke memur edilen subay ve askeri memur ve astsubaylara gidişlerinde yalnız yevmiye ve dönüşlerinde yol masrafı ve yevmiye verilir.

Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelere geliş ve gidişte aile harcırahı: Madde 16 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/6 md.)

Aile ile birlikte oturulması yasak edilen bölgelerden çıkarılacak veya bu nevi bir bölgeye atanacak veya naklolunacak askeri şahısların aile fertleri için 45 nci maddenin son fıkrası hükmü de dikkate alınmak suretiyle;

1. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan bölgelerden çıkarılacak aile fertlerine ikamet edecekleri yere kadar;

2. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan yerden yasak edilmiş olmayan bir yere atananların aile fertleri için, bunların 1 nci fıkraya göre harcırah verilmiş olan ikamet yerlerinden yeni vazife mahalline kadar;

3. Aile ile birlikte oturulması yasak edilmiş olan bir yerden yine böyle bir yere atananların aile fertleri için, bunların evvelce oturduğu yerden ikamet edecekleri yeni mahalle kadar;

4. Aile ile birlikte oturulması yasak olmayan bir yerden yasak olan bir yere atananların aile fertleri için, eski vazife mahallinden ailenin ikamet edeceği yere kadar;

5. Aile ile birlikte oturulması yasak edilen böigelerden çıkarılmış olan aile fertlerinin yasağın kalkması üzerine tekrar yerlerine dönmeleri halinde, bunlara 1 nci fıkraya göre harcırah verilmiş olan yerden eski yasak yere kadar;
            
Aile masrafı ile yer değiştirme masrafı verilir.

Birlik halinde yabancı ülkelere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarının harcırahı: Madde 17 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/7 md.)

Uluslararası anlaşmalar gereğince askeri birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek Türk Silahlı Kuvvetleri
Mensuplarına  verilecek harcırahın esasları ve miktarı Bakanlar Kurulunca tespit olunur.
              Yabancı ülkelere gönderilecek bu birliklere mensup subay, astsubay, sivil memur ve hizmetlilerin bu durumlarının devamı  sırasında  harcıraha  müstehak  aile  fertlerini  Türkiye  sınırları  dahilinde  ikamet  edecekleri  bir  mahalle  kadar gönderenlere bir defaya mahsus olmak üzere 45 nci madde esasları da uygulanmak suretiyle aile masrafı ile yer değiştirme
masrafı verilir.

(Değişik: 4/7/1988 - KHK - 336/1 md.; Aynen Kabul: 7/2/1990 - 3612/34 md.) Yabancı ülkelere gönderilen
birliklere mensup subay, astsubay, sivil memur ve hizmetlilerin hava değişimi maksadı ile Anavatana gelmelerini icabettiren
hallerde bunlara, ailelerinin bulunduğu veya  raporlarında yazılı hastalıklarının icabettirdiği mahallere kadar geliş ve
dönüşleri için bu Kanuna göre yol masrafı ve gündelik verilir. Aynı maksatla Anavatana gelen ve dönen erbaş ve erlere
ödenecek yol masrafları ile gündelikler, Milli Savunma ve Maliye ve Gümrük Bakanlıklarınca müştereken tespit olunur.

Yukarıdaki fıkra gereğince hastalık icabı başka bir mahalde oturmaları zaruri olan Türk Silahlı Kuvvetleri
mensuplarının bu mahallere kadar gelecek harcıraha müstehak aile fertlerine gidiş ve dönüşleri için yalnız yol masrafı verilir.


 

 

 

 

 

 

2581

 

Birinci fıkradaki haller dışında, uluslararası mahiyetteki tatbikat ve manevralara katılmak, açık deniz eğitimi veya Türk Silahlı Kuvvetlerinin temsili gibi maksatlarla yabancı ülkelere gönderilecek askeri birliklerin (Deniz Kuvvetlerine ait gemilerle gidişte, denizde seyir halinde bulunulan günler hariç, münhasıran yabancı ülke limanlarında geçirilen günler için) subay, astsubay, askeri öğrenci, sivil memur ve hizmetlilerin aylık derecelerine (Askeri öğrencilere teğmen rütbesine) göre verilebilecek yurtdışı gündeliğinin 1/3'ü, yukarda yazılı haller ile eğitim veya gemi, uçak, tank ve sair savaş araç ve gereci ve her türlü yedek parça ve ikmal maddesinin teslim ve tesellümü ve benzeri görevler için yabancı ülkelere birlik veya grup halinde veya münferiden gönderilecek erbaş ve erlere de teğmen yurtdışı gündeliğinin 1/10'u, yurtdışından gemi tedariki için görevlendirilen erbaş ve erlere gemilerin tesellümünden itibaren yabancı ülke limanlarında geçirecekleri günler için teğmen yurtdışı gündeliğinin 1/20'si tutarında gündelik ödenir.

Ehliyet tespiti, imtihan ve hava değişimi için başka yere gönderilenler: (1) Madde 18 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/8 md.)

(Değişik: 17/4/2008-5754/78 md.) Memurlar, yardımcı hizmetler sınıfına dahil personel ve kurumlarda yalnız ödenek mukabili çalışanlardan, memuriyet mahalli dışına;

a. Görevlerine ait mesleki ve sıhhi yeterliklerinin tespiti veya kurumlarınca görülecek lüzum üzerine imtihan için gönderilenlere, gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ve gündelik ile bu amaçla gönderildikleri yerde geçen sürenin en çok yedi günü için gündelik ödenir.

b. Hava değişimi maksadıyla gönderilenlere gidiş ve dönüşleri için yol masrafı ile yalnız yolda geçen süre için gündelik ödenir.

c. (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Muvakkat vazife mahallerinde hastalananlara verilecek yevmiye:

Madde 19 - Muvakkat vazife mahallinde hastalanmaları sebebiyle vazife ifa edemiyen memur ve hizmetlilere, bu sebeple vazife göremedikleri günlerin en çok yedi günü için yevmiye verilebilir. Hastanede yatırılmak suretiyle tedavi masraflarının kurumlarınca ödenmesi halinde bu günler için yevmiye verilmez.

Hastalara refakat halinde harcırah:

Madde 20 - (Mülga: 31/5/2006-5510/106 md.)

Yatacak yeri bulunmıyan mahallerde muvakkat vazife:

Madde 21 - Şehir ve kasaba haricinde, yatacak yeri bulunmıyan ve böyle bir yeri bulunan mahalle bir nakil vasıtası ile gidilip gelinmesi zaruri olan yerlere muvakkat vazife ile gönderilenlere, her gün için bu mahalden en yukarı köy, kasaba veya ehre kadar gidiş ve geliş mütat nakil vasıtası ücreti ödenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-------------------

(1) 17/4/2008 tarihli ve 5754 sayılı Kanunun 78 inci maddesiyle; bu madde başlığı” Ehliyet tespiti, imtihan, hava değişimi ve
      tedavi için başka yere gönderilenler:” iken metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.


 

 

 

 

 

 

2582

 

Vazife mahallini terketmek mecburiyetinde kalanların harcırahı: Madde 22 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/9 md.)

Harp zaruretleri ve olağanüstü haller dolayısıyla memuriyet mahallerini terketmeye mecbur olan memur ve hizmetlilerden kurumlarınca gösterilen mahalle veya memuriyet merkezine en yakın il veya ilçe merkezine gidenlere o mahallere kadar bu Kanun hükümleri gereğince yol masrafı ve gündelik verilir. Ancak, bunlar bu mahallere aileleri ile birlikte gelmiş iseler kendilerine aile masrafı ile yer değiştirme masrafı da ödenir. Bunların memuriyet mahallerine dönüşlerinde aynı şekilde harcırah verilir.

Olağanüstü hallerin gerektirdiği durumlarda Başbakanlığın uygun görüşü üzerine bağlı bulundukları kurumlar veya Dışişleri Bakanlığınca yurtdışından yurtiçine çağrılan veya yurtdışında başka bir yere gönderilen aile fertleri için bu Kanun hükümlerine göre yalnızca aile masrafı ödenir. Ancak, gerekli görülen hallerde, yerdeğiştirme masrafının da ödenmesine Bakanlar Kurulunca karar verilir. Bunların memuriyet mahallerine dönüşlerinde de aynı şekilde harcırah verilir.

Yurt içi ve dışı spor temaslarında harcırah:

Madde 23 - Yurt içinde ve dışında tertip edilen milli ve resmi spor temasları dolayısiyle seyahat edecek sporcu ve idarecilerin bu seyahatlerine ait yol masrafları ile yevmiyeleri Maliye Vekaletinin mütalaası alınmak suretiyle İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek esaslar dairesinde ödenir.

Müfettiş ve benzerlerinin aile ve yer değiştirme masrafı:

Madde 24 - 33 üncü maddenin (b) fıkrası şümulüne girenlerin vazife seyahatlerinde aileleri efradı için harcırah
verilmez. Ancak bunlardan (…) (1) mıntakaları tebdil olunanlara yeni mıntaka merkezlerine kadar bu kanun hükümlerine

göre aile ve yer değiştirme masrafı verilir.

Başka yerde bırakılan aile efradı:

Madde 25 - Memur veya hizmetli tarafından tayin veya naklolunduğu mahalle götürülmiyerek ikamet maksadiyle ve topluca bu mahalden başka bir yere gönderilen aile efradı için yeni memuriyet mahalline kadar hesaplanacak harcırahı tecavüz etmemek ve bilahare bu mahalle celplerinde bir şey verilmemek şartiyle bu yerlere kadar ve mütaakıp tayin ve nakillerde de memur veya hizmetlinin bulunduğu yerden yeni vazife mahalline kadar hesaplanacak miktarı tecavüz etmemek kaydiyle aile efradının bulundukları yerden yeni memuriyet mahalline kadar harcırah verilir.

İzamından sarfınazar olunanların harcırahları:

Madde 26 - Daimi veya muvakkat vazife ile bir tarafa izamları takarrür ettikten sonra gönderilmelerinden sarfınazar
edilenler harcırah almamış ve hareketetmemiş bulundukları takdirde kendilerine bir şey verilmez.
             
Ancak daimi vazife ile bir tarafa gönderilmeleri takarrür edip de harcırahları ödendikten sonra izamlarından sarfınazar olunanlara-bu kanuna göre müstahak bulundukları yer değiştirme masrafını tecavüz etmemek şartiyle-harcırah hesabına esas tutulan aylık veya ücretleri tutarının 1/4 ü nispetinde bir tazminat verilmekle beraber peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan tren, vapur ve tayyare bileti ücretleri gibi yol masrafları da bu taz-minata ilave olunur.

Harcırahlarına mahsuben para ödenmiş olup da muvakkat vazife ile bir tarafa gönderilmelerinden sarfınazar edilmiş olanlara, yalnız peşinen ödenmiş ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan bilet ücretleri ödenir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------

(1)    Bu arada yer alan "bu vazifelere ilk defa tayin edilenlere veya " ibaresi, 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4
       
üncü maddesiyle madde metninden çıkartılmıştır.


 

 

 

 

 

 

2583

 

Hareket  ettikten  sonra  izamından  sarfınazar  olunanlara,  gönderilmelerinden  sarfınazar  olunduğuna  dair  emrin kendilerine tebliğ edildiği mahalle ve oradan da asıl vazife mahallerine veya başka bir mahalle tayin veya izam kılınmakta iseler bu son mahalle kadar hisap olunacak harcırahları kendilerine tesviye olunur ve istirdadı kısmen veya tamamen imkansız bulunmuş olan bilet ücretleri de yol masrafına ilave olunur.

KISIM III

Harcırah Unsurları
       BÖLÜM I

Yol Masrafı

Yurt içinde yol masrafı:

Madde 27 - Yurt içinde yol masrafı, muayyen tarifeli nakil vasıtaları ile seyahatte, bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin birinci sütununda yazılı makam ve sıfatlar ile vazifeli aylık veya ücret tutarlarına göre aynı cetvelin ikinci sütununda yazılı mevkiin tarife üzerinden bilet parası ve muayyen tarifeli olmıyan nakil vasıtalarıyla seyahat halinde ise 3 numaralı sütunda gösterilen nakil vasıtalarına göre ihtiyar olunan hakiki masraftan terekküp eder.

Ancak Reisicumhur, Büyük Millet Meclisi Reisi, Başvekil, vekiller ve Erkanı Harbiyei Umumiye Reisine vazife seyahatlerinde refakat eden kimseler, bu madde hükmiyle  mukayyet olmaksızın bu zevat tarafından tayin olunacak mevkilerde seyahat  edebilirler.

Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı:

Madde 28 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/10 md.)

Memuriyet mahalli içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görev ile gönderilenlerin (48 nci madde kapsamına girenler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir.
             
Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.

Yurtdışında yol masrafı:

Madde 29 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/11 md.)

Yurtdışında sürekli ve geçici görev yolculuklarında, ekspres ve yataklı vagon ücreti dahil olmak üzere, tren, vapur veya uçak bilet bedeli yol masrafı olarak ödenir. Ayrıca, buna istasyon, liman veya terminal ile ikamet yeri arasındaki taşıt ve hamal ücreti ilave olunur.

Yurtdışında özel otomobilleriyle seyahat edenler hakkında da, bu Kanuna bağlı (1) Sayılı Cetvelin 5 sayılı açıklama esasları uygulanır.

Tren ve vapurla yapılacak yurtdışı görev yolculuklarında aylık dereceleri 4 ve daha yukarı olanlara birinci mevki, 4
ncü dereceden aşağı olanlara ikinci mevki üzerinden; uçakla yapılacak yolculuklarda ise, Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri,
Yasama Organı Başkanı, Yasama Organını temsil etmekle görevlendirilen Yasama Organı Üyeleri, Başbakan, Anayasa
Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı, Orgeneral ve
Oramiraller, Yargıtay, Danıştay Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı (1). Sayıştay, Uyuşmazlık

Mahkemesi ve Diyanet İşleri Başkanları ile bunların resmi çağrıya uyarak yolculuğa katılan eşlerine, Devlet Başkanlığı
Genel Sekreteri, Başbakanlık Müsteşarı, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı ve merkezde
sürekli görevde bulunanlar dışındaki büyükelçilere.birinci, bunların dışındakilere turist sınıfı üzerinden yol gideri ödenir.

Bu maddeye göre verilecek yol masrafı yolculuk yapılacak taşıtların Türkiyedeki aktarmasız hareket yerinden ve
memuriyet merkezi bu yer ile sınır arasında bulunanlar için taşıtın güzergahında memuriyet merkezine en yakın durak
yerinden itibaren hesap olunur. Memuriyet merkezinden aktarmasız hareket yerine veya en yakın durak yerine kadar olan
yolculuklar hakkında bu Kanunun yurtiçi yolculuklarına ait hükümleri uygulanır. Yurtdışından yurtiçine dönüşte aynı
esaslara uyulur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————

(1)    Bu fıkrada yer alan "...Başkanları ile Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı" ibaresi 12/5/1989 tarih ve 368 sayılı
       
KHK'nın 1 nci maddesi ile eklenmiş ve metindeki yerine işlenmiştir.


 

 

 

 

 

 

2584

 

Biletinin yemeksiz olarak alınması mümkün olmıyan vasıtalarda seyahat:

Madde 30 - Biletinin yemeksiz olarak alınması mümkün olmıyan bir vasıta ile seyahat halinde bilet bedeline dahil yemek bedeli de yol masrafı olarak kabul olunur.

Parasız ve tenzilli tarife ile seyahatte yol masrafı:

Madde 31 - Birinci maddenin a, b ve c bentlerinde yazılı kurumlara ait veya bunlar tarafından kiralanmış nakil
vasıtalarında  paso  veya  permi  ile  veya  diğer  her  hangi  bir  suretle  parasız  olarak  seyahat  edenlere  yol  masrafı
verilmez.Tarifeler gereğince bilet ücretlerinde tenzilat yapılması halinde yol masrafı fiilen ödenen ücrete göre hesaplanır.

Hususi vazifeli emniyet mensuplarının yol masrafı:

Madde 32 - Emniyet mensupları merkezden aldıkları hususi vazifenin icabettirdiği her türlü nakil vasıtasından
istifade ederler. Bunların yol masrafları istifade edilen vasıtaya göre ihtiyar olunacak masraf üzerinden ödenir.
                                                                    
BÖLÜM II

Yevmiyeler

Yurtiçinde verilecek gündeliklerin miktarı:

Madde 33 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/12 md.)

a.  Bu Kanun gereğince verilecek yurtiçi gündeliklerinin miktarı her yıl bütçe kanunları ile tespit olunur.

b.Devamlı ikamet ettikleri yerler dikkate alınarak kurumlarınca belirlenen görev merkezi, mıntıka merkezi ve grup
merkezi dışına teftiş, denetim, inceleme veya soruşturma görevi ile gönderilen Devlet Denetleme Kurulu Üyeleri ile geçici
uzmanları, Sayıştay Denetçi ve Yardımcıları, Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Uzman Müşavir, Uzman
ve Uzman Yardımcıları, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişleri, Silahlı Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurulları
Başkan ve Üyeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu hükümlerine gore atanan İç Denetçiler, Bakanlık,
Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Aile
ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları, Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi
Yardımcıları, Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları, Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp
Yardımcıları, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli Bankacılık Uzmanı, Hukuk Uzmanı ve Bilişim
Uzmanı ile bunların yardımcıları, Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı ve üyeleri, Bakanlıklar Merkez teşkilatına dahil
Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman ve Uzman Yardımcıları ile Aktüer ve
Aktüer Yardımcıları, İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları, Diyanet İşleri Başkanlığı ile
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Çalışma Bakanlığı İş Müfettişleri ve Yardımcıları
ile İş Güvenliği Müfettişleri ve Yardımcıları, Sosyal Sigortalar Kurumu Sigorta Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Millî
Eğitim Denetçileri ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları ile İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları,

Sağlık   Denetçileri   ve   Sağlık   Denetçi   Yardımcıları             (12)      (…)    (7)      ile   Defterdarlık   Kontrol   Memurlarından;

(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)

(1)  Türkiye  düzeyinde  teftiş,  denetim  ve  inceleme  yetkisine  haiz  bulunanlara  birinci  derece

kadrolu  memur  için  tespit  olunan  gündelik  miktarının           1,3  katı,

 

 

 

(Dikkat: Bu sayfadaki dipnotlar için 2584-1 numaralı devamı sayfaya bakınız.)


 

 

 

 

 

 

2584-1

 

 

(1) Bu bentte yer alan "Yükseköğretim Denetleme Kurulu Başkanı ve Üyeleri" ibaresi 16/6/1983 tarih ve 2851 sayılı
Kanunun 2 nci maddesi ile,"İlköğretim Müfettişleri ve " ibaresinden sonra gelmek üzere "Müfettiş yardımcıları ile " ibaresi
ise 28/8/1991 tarih ve 451 sayılı KHK'nin 1 inci maddesi ile eklenmiş olup, metne işlenmiştir.; Daha sonra 17/6/1992 tarih

ve 3814 sayılı Kanunun 3 ncü maddesi ile "Bakanlıklar merkez kuruluşu Stajyer Kontrolörler" ibaresinden sonra gelmek üzere Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları ibaresi eklenmiş olup, metne işlenmiştir; Daha sonra 7/6/2000 tarihli ve 4576 sayılı Kanunun 6 ncı maddesiyle “İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş Yardımcıları” ibaresinden sonra gelmek üzere “Tapu ve Kadastro Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2)   Bu bentte bulunan, “Bakanlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları”ibaresi, 7/2/2002 tarihli ve 4745 sayılı Kanunla “Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları”   olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(3) 31/7/2003 tarihli ve 4970 sayılı Kanunun 8 inci maddesiyle bu fıkrada yer alan “Emniyet Genel Müdürlüğü Dernek Denetçisi ve Dernek Denetçi Yardımcıları” ibaresi, “İçişleri Bakanlığı Dernekler Denetçisi ve Dernekler Denetçi Yardımcıları” olarak değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.

(4) Bu fıkraya  21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle; "Kontrolör ve Stajyer Kontrolörler, "

ibaresinden sonra gelmek üzere "Hazine Müsteşarlığı Sigorta Denetleme Uzman ve Uzman Yardımcıları ile Aktüer ve Aktüer Yardımcıları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(5) Bu bende 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Kanunun 168 inci maddesiyle; Bankalar Yeminli Murakıp ve Murakıp Yardımcıları" ibaresinden sonra gelmek üzere "Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunda görevli Bankacılık Uzmanı, Hukuk Uzmanı ve Bilişim Uzmanı ile bunların yardımcıları" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(6) 22/12/2005 tarihli ve 5436 sayılı Kanunun 13 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Silahlı Kuvvetler Denetleme ve Tetkik Kurulları Başkan ve Üyeleri,” ibaresinden sonra gelmek üzere “5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
hükümlerine göre atanan İç Denetçiler,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(7) 25/11/2010 tarihli ve 6083 sayılı Kanunun 10 uncu maddesiyle, bu bentte yer alan “Tapu ve Kadastro Denetmenleri ve Denetmen Yardımcıları” ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

(8) 11/12/2010 tarihli ve 6087 sayılı Kanunun 46 ncı maddesiyle, bu bentte yer lan “Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan, Üye, Uzman Müşavir, Uzman ve Uzman Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Müfettişleri,” ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(9) Bu bende 3/6/2011 tarihli ve 643 sayılı KHK’nin 7 nci maddesiyle; "Bakanlık, Müsteşarlık ve Bağımsız Genel Müdürlük Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları," ibaresinden sonra gelmek üzere "Aile ve Sosyal Politikalar Denetçileri ve Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları," ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(10) 7/7/2011 tarihli ve 646 sayılı KHK’nin 3 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “Maliye Bakanlığı Hesap Uzman ve
     
Uzman Yardımcıları” ibaresi “Maliye Bakanlığı Vergi Müfettişleri ve Vergi Müfettiş Yardımcıları” şeklinde değiştirilmiş
     
ve metne işlenmiştir.

(11) 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı KHK’nin 44 üncü maddesiyle, bu bentte yer alan “İlköğretim Müfettişleri ve Müfettiş
      Yardımcıları” ibaresi “Millî Eğitim Denetçileri ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları ile İl Eğitim Denetmenleri ve İl
      Eğitim Denetmen Yardımcıları”  şeklinde değiştirilmiştir.


 

 

 

 

 

 

2584-2

 

 

(12) 11/10/2011 tarihli ve 663 sayılı KHK’nin 58 inci maddesiyle, bu bende Millî Eğitim Denetçileri ve Millî Eğitim Denetçi Yardımcıları ile İl Eğitim Denetmenleri ve İl Eğitim Denetmen Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Sağlık Denetçileri ve Sağlık Denetçi Yardımcıları” ibaresi eklenmiştir.

(13) 11/10/2011 tarihli ve 662 sayılı KHK’nin 91 inci maddesiyle, bu maddenin (b) fıkrasına “Aile ve Sosyal Politikalar
Denetçileri ve Aile ve Sosyal Politikalar Denetçi Yardımcıları,” ibaresinden sonra gelmek üzere “Enerji ve Tabii

Kaynaklar Denetçileri ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Denetçi Yardımcıları,” ibaresi eklenmiştir.


 

 

 

 

 

 

2585

 

(2) Bölge düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 1,1 katı,

(3) İl düzeyinde teftiş, denetim veya inceleme yetkisine haiz bulunanlara birinci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarının 0,9 katı,

Gündelik olarak ödenir.

(Ek  parağraf:      14/1/1988   -  KHK  -  311/14.  md.;  değişik:       31/7/2003   -   4969/1  md.)Bu  şekilde  gündelik

ödenenlerden, yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak üzere, gündeliklerinin

tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.

c) (Değişik: 14/1/1988 - KHK - 311/14 md.) Devlet Tiyatroları ve Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlükleri ile
Müdürlükleri, Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestraları, Oda Orkestraları, Devlet Türk Halk Müziği Korosu, Devlet
Klasik Türk Müziği Korosu, Devlet Çoksesli Müzik Korosu ve Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenecek
yurtiçi sanat  faaliyetlerine  münferiden ve topluca katılan sanatçılarla diğer  görevlilere  kanunlara göre  kurumlarınca
karşılanan seyahat ve ikamet giderlerine ilave olunarak, 2 nci derece kadrolu memur için tespit olunan gündelik miktarlarının

2 katı gündelik olarak verilir. (1)

d) (Ek: 21/4/2005 - 5335/4 md.) Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden            (b) fıkrasına göre gündelik

ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir.
            
Yurtdışında verilecek gündeliklerin miktarı:

Madde 34 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/13 md.)

Bu Kanun gereğince verilecek yurtdışı gündeliklerinin miktarı, gidilecek ülkeye, memur ve hizmetlilerin aylık veya
ücret tutarları ile görevin mahiyetine göre, mali yıl itibariyle ve Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulunca tayin
olunur.

(İkinci fıkra mülga: 23/1/1987 - KHK 269/4 md.)

Geçici görev ile yabancı ülkelere gönderilenlere, özel anlaşmaları gereğince yabancı devlet, uluslararası kuruluş veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.
             Hususi ehemmiyeti haiz merasimlere iştirak edeceklerin dış yevmiyeleri:

Madde 35 - Taç giyme ve cenaze merasimleri gibi hususi ehemmiyeti haiz bir merasim dolayısiyle yabancı memleketlere gönderilecek olanlara verilecek yevmiye, İcra Vekilleri Heyeti karariyle, 34 üncü maddenin birinci fıkrası gereğince tayin olunacak azami haddin % 50 si nispetinde artırılabilir.

Sevke memur ve erbaş ve erlere verilecek gündelik:

Madde 36 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/14 md.)

Hükümlü, tutuklu veya gözetim altında bulundurulanların sevkinde görevlendirilen veya refakat vazifesiyle mensup
olduğu il sınırları dışına çıkan erbaş ve erlere verilecek gündelik, Milli Savunma, İçişleri ve Maliye Bakanlıklarınca birlikte
tespit olunur.

Yurtiçi ve yurtdışında kurslara katılanlara verilecek gündelik: Madde 37 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/15 md.)

Mesleki bilgilerini artırmak amacıyla memuriyet mahalli dışında açılan kurs veya okullara gönderilenlere, bu Kanuna göre geçici görev gündeliği verilir.

(İkinci fıkra mülga: 14/1/1988 - KHK - 311/15 md.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________

(1)          Bu fıkradaki "...sanatçılara..." ibaresi 28/3/1988 tarih ve 318 sayılı KHK'nin 8 inci maddesi ile "sanatçılarla diğer

görevlilere" şeklinde değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.


 

 

 

 

 

 

2586

 

Bu maksatla yabancı memleketlere gönderilenlere özel anlaşmaları gereğince, yabancı devlet, uluslararası kuruluş
veya resmi diğer kuruluşlar tarafından ödeme yapıldığı takdirde bu ödemeler gündeliklerinden indirilir.
            
Yurtiçinden veya yurtdışından sağlanan burslara dayanılarak veya aylıkları transfer edilmek suretiyle staj ve öğrenim amacıyla yurtdışına gönderilenlere bu madde hükmü uygulanmaz. Bunlara ilgili kanun hükümlerine göre müstehak oldukları ödeme yapılır.

Hayati tehlike arzeden hastalıklarla mücadelede yevmiye:

Madde 38 - Bir hastalığın münteşiren hüküm ferma olduğu zamanlarda bu hastalığın insana sirayeti dolayısiyle mücadele tehlike arzediyorsa bu takdirde bu mücadeleye iştirak eden memur ve hizmetlilerin bu kanuna göre müstahak oldukları yevmiyeyi, ilgili vekaletin teklifi ve Maliye Vekaletinin mütalaası üzerine İcra Vekilleri Heyeti iki misline kadar artırmaya salahiyetlidir.

Memuriyet mahalli dışına gönderilenlerin gündeliği:
Madde 39 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/16 md.)

Resmi bir görevle memuriyet mahalli içinde bir yere gönderilenlere gündelik verilmez. Geçici bir görevle memuriyet

mahalli  dışındaki  bir  yere  gönderilenlerden,  buralarda  ve  yolda  öğle           (saat   13.00)  ve  akşam    (saat   19.00)  yemeği

zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi de geçirenlere tam gündelik verilir.

Memleket iç ve dışında mücbir veya zati sebepler ve vahim hastalıklar yüzünden yola devam edememe halinde

yevmiye:

Madde 40 - Aktarma ve karantina beklemek, alınan bir emir üzerine yola devam edememek veya yol kapanmak gibi
mücbir sebeplere müstenit tevakkuf günlerinin her biri için yevmiye verilir. Hastalık yüzünden olsa dahi zati sebeplare
dayanan tevakkuf günleri için yevmiye verilmez. Ancak, ani ve ağır bir hastalık veya şahsi kusurlardan mütevellit olmıyan
bir kaza dolayısiyle yola devam etmesinin hayatı için tehlike arzettiği hastane heyeti sıhhiye raporu ile-bulunmıyan yerlerde
resmi tabip raporiyle-tebeyyün eden memur ve hizmetlilere yolculuk yapabilecek hale gelinceye kadar yevmiye verilir. Bu
hastalıkları dolayısiyle hastanelere yatarak tedavi paraları daireleri tarafından ödenenlere yevmiye verilmez.

Kurumlarca temin edilen binalarda yatanların yevmiyelerinden yapılacak tenzilat: Madde 41 - (Mülga: 11/12/1981 - 2562/28 md.)

Geçici görev gündeliğinin verilebileceği azami süre:
Madde 42 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/17 md.)

Geçici bir görev ile başka bir yere gönderilenlere, görev mahalline varış tarihinden itibaren bu Kanuna göre verilen gündelikler:

a. Yurtiçinde bir yıllık dönem zarfında aynı yerde, aynı iş için ve aynı şahsa 180 günden fazla verilemez. İlk 90 gün için tam, takibeden 90 gün için 2/3 oranında ödenir.

b. Yurtdışında ilk 180 gün tam ve müteakip günler için 2/3 oranında ödenir.

Geçici görevlendirmelerde meydana gelecek ara vermeler bu müddetleri veya gündelik miktarını artırmaya neden

olamaz.

(Değişik: 16/6/1983 - 2851/3 md.) Gündelikleri 33 üncü maddenin (b) fıkrasına göre tespit edilenlerle, 50 nci
maddede sayılanlar etüd ve inşaat maksadıyla arazi üzerinde bilfiil çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru,
desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu bulunan diğer memur ve hizmetliler; Hükümeti temsilen
uluslararası konferanslara katılanlar;1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 26 ncı maddesinin (b) bendindeki personelden sıkıyö-


 

 

 

 

 

 

2587

 

netim süresince memuriyet mahalli dışında geçici olarak görevlendirilenler ile bunlardan sıkıyönetim mahkemelerinde
görevlendirilenler (Bu mahkemelerin görevleri sona erinceye kadar) ve sıkıyönetim mahkemelerince verilmiş bulunan

kararlara ilişkin olarak kanunları uyarınca Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, Daireler ve Başsavcılığında görevlendirilecek
tetkik hakimi, Cumhuriyet savcısı ve savcı yardımcılarından (Bu görevleri sona erinceye kadar) hakkında bu madde hükmü
uygulanmaz.

Memleket iç ve dışında seyahat günlerinin hesabı:

Madde 43 - Seyahat günlerine ait yevmiyeler, seyahat edilen vasıtanın hareket saatinden gidilecek yere muvasalat saatine kadar gelen her 24 saat için hesap olunur. Bu süreden az devam eden seyahatler bir gün itibar olunur.
            
Seyahat müddetinin her 24 saati aşan kesri tam gün sayılır.

 

BÖLÜM III

Aile Masrafı

 

Aile masrafının miktarı:

Madde 44 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/18 md.)

Aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu Kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.

Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.

 

BÖLÜM IV

Yer Değiştirme Masrafı

 

Yurtiçinden yer değiştirme masrafı:

Madde 45 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/19 md.)

Yurtiçinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtiçi gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtiçi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurtiçi gündeliğinin yüzde beşi, Olarak hesaplanır.

(…) (1) 13, 15, 16 ve 17 nci maddelerde yazılı olup aile fertlerinin memur veya hizmetli ile birlikte olmaksızın başka
bir mahalle gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla harcırah verilmesi kabul edilen hallerde, aile fertlerine
verilecek yer değiştirme masrafı, bunlardan birisinin memur veya hizmetli olarak nazarı itibara alınması suretiyle hesaplanır.

(Ek: 16/6/1983 - 2851/4 md.) Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.
            
Yurtdışı yer değiştirme masrafı:

Madde 46 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/20 md.)

Yurtdışı yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurtdışı gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurtdışı gündeliğinin sekiz katı (Bu miktar yurtdışı gündeliğinin otuziki katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına yalnız kendisi için yurtdışı gündeliğinin binde yedisi, Olarak hesaplanır.

(Mülga ikinci fıkra: 1/7/2006-5538/2 md.)

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------

(1) Bu arada yer alan "11,“ ibaresi, 21/4/2005 tarihli  ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesiyle madde metninden
     
çıkartılmıştır.


 

 

 

 

 

 

2588

 

(Ek: 16/6/1983 - 2851/5 md.) Yabancı ülkelerden dönüşlerde, yer değiştirme masrafının yukarıdaki (c) bendine göre
verilecek kısmı, aynı şehirde ikamet eden her ikisi de memur veya hizmetli olan eşlerden yalnız birisi için hesaplanıp
ödenir.(1)

Hesaba esas tutulacak kilometre veya denizmili:
Madde 47 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/21 md.)

Yer değiştirme mesrafının hesabında dikkate alınacak kilometre veya denizmili,

a. Yurtiçinde, iki mahal arasında mutat olan, gidip gelmeye elverişli en kısa kara ve deniz yolu,

b. Yurtdışında, ülkeler ve bölgelerine göre, Dışişleri ve Ulaştırma Bakanlıklarının görüşü alındıktan sonra Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek mesafeler,

Esas tutularak bulunur.

KISIM IV

Çeşitli Hükümler

Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler: Madde 48 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/22 md.)

Memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören tahsildar, yoklama memuru, mutemet, veznedar, satınalma memuru, tebliğ memuru, posta veya evrak dağıtıcısı, takip memuru, mübaşir gibi memur ve hizmetlilere gündelik ve yol masrafı verilmez. Bu gibilere, bu Kanun kapsamına giren kurumlar tarafından işletilen taşıtlarda seyahat için kurumlarca fotoğraflı birer kart verilir.

Bu kartların kimlere, hangi taşıtlar için ve hangi şartlarla verileceği İçişleri, Maliye ve Ulaştırma bakanlıklarınca müştereken tespit olunur.

Seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler:
Madde 49 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/23 md.)

Asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi (Merkez veya il kuruluşuna dahil birimlerde il sınırı, bölge şeklinde çalışan birimlerde bölge sınırı) içinde fiilen gezici olarak görev yapan memur ve hizmetlilere gündelik ve (Aşağıda unvanları sayılanlar hariç) yol masrafı ödenmez.

(Değişik: 14/1/1988 - KHK - 311/16 md.) Bunlardan, Maliye ve Gümrük Bakanlığınca görev unvanları ile iş ve
çalışma özellikleri uygun görülenlere; bu Bakanlıkça vize edilen cetvellere dayanılarak fiilen gezici görev yaptıkları günler
için almakta oldukları aylık/kadro derecelerine göre müstehak oldukları yurtiçi gündeliklerinin üçte biri günlük tazminat
olarak verilir.

Takip memuru, gezici sağlık memuru, ebe, orman muhafaza memuru, koruyucu, koruma memuru, posta dağıtıcısı, hat bakıcısı, tahsildar, gezici başöğretmen ve görev niteliklerinin bunlara benzerliği Maliye Bakanlığınca onaylanacak diğer memur ve hizmetlilerin yol masrafları mutat taşıt araçlarına fiilen ödedikleri miktarlar üzerinden karşılanır.

Fiilen arazi üzerinde çalışanların harcırahı:

Madde 50 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/24 md.)

Aşağıdaki bentlerde gösterilen memur ve hizmetlilere asıl görevlerinin bulunduğu il (Bölge kuruluşuna dahil
bulunanlarda bölge) sınırları içinde her türlü arazi üzerinde fiilen çalıştıkları günler için harcırah gündeliği yerine kadro
derece ve görevlerinin özelliklerine göre, bütçe kanunlarında belirlenecek miktarlarda gündelik tazminat olarak ödenir. Asıl
görevlerinin bulunduğu il veya bölge dışında görevlendirilmeleri halinde ise bu tazminat yerine genel hükümlere göre
gündelik ödenir. (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————

(1) 1/7/2006 tarihli ve 5538 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle bu fıkrada yer alan "kısmı," ibaresinden sonra gelmek üzere
      "aynı şehirde ikamet eden" ibaresi eklenmiş ve metne işlenmiştir.

(2) Bu hükmün uygulanmasında ek 1 inci maddenin 2 nci fıkrasına bakınız.


 

 

 

 

 

 

2589

 

1. (Değişik: 16/6/1983 - 2851/7 md.) Harita almak veya harita almakla ilgili işleri görmek üzere araziye çıkan Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü ve Orman Genel Müdürlüğü personeli ile, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 3 üncü maddesinde yazılı seyir ve hidrografi işlerini denizler, göller, diğer su yolları ve arazide yapmakla görevlendirilen Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi personeli.

2. Ağaçlandırma, amenajman ve orman sınırlama işlerinde çalışan personel.

3. Arazi üzerinde kadastro ve tapulama işlerinde çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeli ile tapulama
hakimleri.

4. Toprak komisyonları başkan ve üyeleri ile bunlarla çalışması zorunlu olan diğer personel.

5. Maden arama işlerinde çalışan mühendis, jeolog, jeofizikçiler ve bunlarla beraber çalışması zorunlu bulunan diğer
personel.

Orman sınırlama komisyonları ile kadastro ve tapulama komisyonlarının memur olmayan üyelerine ve bilirkişilere bu Kanunun 8 nci maddesinin birinci Fıkrası hükmüne göre gündelik verilir.

Misafir ve Ziyaretçilere:

Madde 51 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/25 md.)

Devletin misafiri veya ziyaretçisi olarak yahut başka bir resmi görevle Türkiye'ye gelen yabancılara refakat etmekle görevlendirilen memurlara, memuriyet ve aslı sıfatları ne olursa olsun ilgili makamlarca verilecek görev emirlerinde belirtilen refakat şekil ve vaziyetine göre tanzim edilecek müfredatlı hesap pusulasına istinaden yol, ikamet, yemek, içmek ve teferruatı için yaptıkları masraf ödenerek başkaca harcırah verilmez. Ancak, misafir ve ziyaretçilere katılmak veya bunları karşılamak üzere başka mahalle gidenler ile bunlardan ayrıldıktan sonra asıl memuriyet mahalline dönenlere gidiş ve dönüşleri için bu Kanuna göre müstehak oldukları yol masrafı ve gündelik verilir.

Harcırahlarını diğer kanun hükümlerine göre alanlar:
Madde 52 - (Değişik: 11/12/1981 - 2562/26 md.)

7201 sayılı Tebligat Kanununun 4 ncü, 198 sayılı Emlak Alım Vergisi Kanununun değişik 21 nci, 492 sayılı Harçlar Kanunun değişik 34 ncü ve 70 nci maddelerinde yazılı hallerde hakim, adliye memuru, tebliğ memuru, akit icrasına giden tapu memuru veya konsolosluk memurlarına bu Kanuna göre ayrıca harcırah verilmez.

Madde 53 - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ve Devlet Havayolları gibi ulaştırma hizmeti ifa eden müesseselerin memur ve hizmetlilerine verilecek harcırah, bu kanun ile tesbit edilmiş bulunan miktarları aşmamak ve kanunun umumi esasları dışına çıkmamak şartiyle, Maliye ve Ulaştırma Vekaletlerince, müesseselerin hususiyetlerine göre nizamnamelerle tesbit olunur.

Dışişleri Vekaleti memurları ve benzerlerinin takibedecekleri yol:

Madde 54 - Daimi bir vazife ile yabancı memleketlere gönderilecek veya  yurda celbolunacak  memur ve hizmetlilerin 6 ncı madde esasları dahilinde takibedecekleri yol itibariyle vazife mahallerine kaç günde gidip gelecekleri Dışişleri ve Maliye Vekaletlerince müştereken hazırlanacak bir cetvelle tesbit olunur.


 

 

 

 

 

 

2590

 

Cenaze nakil masrafları:

Madde 55 - Daimi veya muvakkat bir vazife ile yabancı memleketlerde bulunanlardan bu yerlerde veya yolda vefat edenlerin cenaze teçhiz ve tekfin masrafları ile Hükümet tarafından görülecek lüzuma veya aileleri tarafından vukubulacak talebe istinaden cenazelerinin Türkiye'de her hangi bir mahalle kadar olan nakil masrafları kurumlarınca ödenir.

Yurt içinde daimi veya muvakkat bir vazife ile bir tarafa izam kılınanlardan yolda veya muvakkat vazife mahallinde vefat edenler hakkında da yukarki fıkra hükmü uygulanır.

Harcırah alabilmek için müracaat müddeti:

Madde 56 - a) (...)(1) açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara (...)(1) vazifelerinden ayrıldıkları;

b) İşten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan men'i muhakeme kararı alan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği;

c) (Mülga: 31/7/2003-4969/1 md.)

Tarihlerinden itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstehak oldukları harcırah verilir. Müracaata mani bir mücbir sebebin vukuu halinde bu müddet mücbir sebebin zail olduğu tarihten itibaren başlar. Bu müddetlerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez.

Harcırahın sureti tediyesi:

Madde 57 - Harcırah hizmetin taallük ettiği kurum bütçesinden ödenir. 52 nci madde hükmü mahfuz kalmak
şartiyle, ceza davalarında mezkür maddede yazılı yol masrafı ve tazminatların, işin ifasından evvel makbuz mukabilinde
vezneye yatırılmasına imkan bulunmıyan hallerde, bunlar, bilahara mahküm olan veya haksız çıkan taraftan tahsil olunmak
üzere, evvel emirde Adalet Vekaleti Bütçesinden ödenir. (1631 sayılı Askeri Muhakeme Usul Kanununun 281 inci

maddesinin (A) fıkrası hükmü mahfuzdur.)

Bir dava ve ihtilafın tetkiki sırasında, gerek alakalılardan birinin talebi ile olsun gerekse kurumun göstereceği lüzuma
müstenit bulunsun, tahkik, tetkik, keşif, tebliğ gibi bir muamele için belediye hudutları iç ve dışında bir mahalle gönderilen

52 nci maddede yazılı olanlardan gayrı Adalet memurları ile diğer kimselere verilecek harcırah, bilahara haksız çıkan taraftan istirdat olunmak üzere evvel emirde alakalılardan talepte bulunan veya bunu ödemeye razı olandan alınır.
            
Madde 58 - (Mülga: 13/12/1960 - 159/8 md.)

Harcırahın sureti tediye ve mahsubu:

Madde 59 - (Değişik birinci fıkra: 16/6/1983 - 2851/8 md.) Harcırah, memur ve hizmetlinin gidişinde ve ailenin
nakli sırasında peşin olarak verilir. Harcırahın tam miktarının önceden tayin ve tespitinin mümkün olmadığı hallerde yetecek
miktarda para avans olarak verilir. Harcırahını kati olarak veya avans suretiyle alanlardan zati sebepler yüzünden daimi veya
muvakkat vazife mahallerine 15 gün içinde hareket etmeyenler (...)(1) aldıkları parayı derhal iade etmeye mecburdurlar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________

(1) 56 ncı maddesinin (a) bendindeki "Re'sen veya isteği üzerine emekliye ayrılan memur ve hizmetlilerle" ibaresi ile "ve
      cezaen olmamak üzere kurumlarınca vazifelerine son verilen hizmetlilere" ibaresi, 59 uncu maddesinin birinci fıkrasında
     
yer alan "ile 10 uncu maddenin 2 nci bendi kapsamına girenlerden 56 ncı maddede belirtilen süre içinde ikamet
      edecekleri yere taşınmayanlar," ibaresi, 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 1 inci maddesiyle madde metinlerinden
     
çıkarılmıştır.


 

 

 

 

 

 

2591

 

Aile için harcırah itasında ilgililerin verecekleri beyan kağıtları esas tutulur. Bu beyan kağıdında harcırahın tahakkuk ettirilebilmesi için lüzumlu malümat gösterilir.

Daimi memuriyetle bir yere gönderilenler gidecekleri mahalle varış tarihinden ve muvakkat vazife ile gönderilenler
de memuriyetleri mahalline dönüş tarihlerinden itibaren bir ay zarfında harcırah beyannamelerini, evrakı müspiteleri ile
birlikte dairesi amirine tevdi ederler. Memurun kendisinden evvel veya sonra hareket eden ailesi için avans para verildiği
takdirde bu bir aylık müddet, ailenin evvel gitmesi halinde memur veya hizmetlinin yeni vazifesi mahalline varış tarihinden
ve sonra gitmesi halinde de bunların memur veya hizmetli nezdine muvasalatları tarihinden itibaren hesap olunur.

Beyannameyi alan daire amirleri bunu vize ettikten sonra taşrada mahallin en büyük malmemuruna ve merkezde de alakadar mali mercie vermekle mükelleftirler.

Vakı masraf verilen avans paradan ziyade ise fazlası tesviye ve az ise farkı re'sen istirdat olunur.

Evrakı müspite tedariki mümkün olmıyan hallerde bu imkansızlığın sebepleri ile vakı masrafın hesabı alakadar tarafından mensup olduğu daire amirine yazılı olarak bildirilir. İmkansızlık sebepleri dairesince varit ve muhik görüldüğü ve masrafın hesabında bir fazlalık bulunmadığı neticesine varıldığı takdirde avans bu hesaba göre mahsup olunur.

Alındıkları tarihten itibaren tahakkuk ettirilecek faizleri de dahil olmak üzere birinci fıkra gereğince derhal iade edilmiyen paralarla harcırahlarını avans olarak alıp da bu zimmetlerinin mahsubu için muktazi evrakı üçüncü fıkrada yazılı müddetler zarfında teslim etmiyenlerin bu borçları bu evrakı verdikleri zaman harcırah istihkakları ayrıca tahakkuk ettirilip ödenmek üzere aylık, ücret veya kabili haciz sair istihkaklarının yarısı bu borçları tamamen kapanıncaya kadar ve hüküm alınmaya hacet kalmaksızın re'sen istirdat olunmak suretiyle tahsil olunur.

Harcırah itası ve avansların mahsubu muamelelerinde aksi sabit oluncaya kadar memurun beyanına itibar olunur. Hilafı hakikat beyanname verenler:

Madde 60 - Bu kanuna göre tahakkuk edecek, istihkakın miktarını artıracak şekilde-maddi hatalar hariç-hilafı
hakikat beyanname verenler hakkında, mensup oldukları kurumların inzibat, memurin, müdürler komisyonları gibi salahiyetli
heyet ve makamlarının kararı ile ve işlenen suçun mahiyet ve şümülüne göre rütbe veya sınıf tenzili veya ihraç cezalarından
her hangi biri tatbik olunur ve bu gibilerin bu suretle aldıkları fazla harcırah, Devlet özel idare ve belediyelerce Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Kanununa göre ve bu kanuna tabi diğer kurumlarca da umumi hükümlere tevfikan tahsil olunur.

Suçlu hakkında idarece ittihaz olunan inzıbati kararlar cezai takibata mani olmayıp bu gibiler hakkında ayrıca hukuku amme davası ikame ve kanuni takibat icra olunur.

Madde 61 - Bu kanuna göre ödenecek istihkaklar borç için haczedilemez.

Madde 62 - Aşağıda yazılı kanunlarla bu kanuna muhalif diğer hükümler kaldırılmıştır.


 

 

 

 

 

 

2592

 

Kanun veya
Kararnamenin

—————————-—

Tarihi         Numarası                                                U n v a n ı

—————  ————— ————————————————————————————-

3/ 4/1333          250        Memurini hariciyeye verilecek harcırahların sureti tesviyesi hakkında Kanun

15/ 5/1335          155        Mülkiye Harcırah Kararnamesi

10/11/1335          277        15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah Kararnamesinin mevaddı mu-vakkate faslının tadili

hakkında Kararname

27/11/1336            44        İşgal dolayısiyle terki mevkie mecbur olan memurin ve ailelerine har-cırah itası hakkında Kanun

16/10/1338          273        Hasbellüzum celp veya bir mahalle izam kılınacak imalatı Harbiye sivil ustalariyle Levazımatı

Umumiye Fabrika ve Müessesatı  sanatkar-larına harcırah itasına dair Kanun

22/ 4/1341          646        15 Mayıs  1335 tarihli Mülkiye  Harcırah Karanamesine müzeyyel Kanun

21/11/1341          668        Vazifei memureleri haricinde emrazı sariyei hayvaniye  mücadelesine memur edilecek memurini

fenniye ve saireye verilecek yevmiyeler hakkında Kanun

17/ 2/1926          745        15 Mayıs 1335 tarihli  Mülkiye Harcırah Kararnamesinin 27 nci maddesinin 2 nci fıkrasını

muaddil Kanun

10/ 3/1926          778        10 Teşrinisani 1335 tarihli Harcırah Kararnamesinin birinci maddesine müzeyyel Kanun

28/ 4/1926          829        Tekaüt edilenlerle infisal edenlerin harcırahlarının müddeti tesviyesi hakkında Kanun

5/ 6/1926          902        Memurini Hariciye harcırahları hakkındaki 3 Nisan 1333 tarihli kanuna müzeyyel Kanun

28/ 3/1927          999        Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yevmiye ve harcırahlarına dair Kanun

18/ 6/1927        1092        Harcırah Kararnamesine müzeyyel Kanun

29/12/1927        1185        Harcırah Kararnamesine  müzeyyel  18/6/1927 tarihli ve 1092 numaralı kanuna müzeyyel Kanun

8/ 6/1929        1508        Amenajman ve teşçir işlerinde müstahdem memurini fenniyeye verilecek yevmiyeler hakkında Kanun

19/ 7/1931        1846        15 Mayıs 1335 tarihli Harcırah Kararnamesi ve müzeyyelatının tadili hakkında Kanun

15/12/1934        2616        Harcırah Kararnamesinin 13 üncü  maddesine bir fıkra eklenmesine dair Kanun

13/ 6/1938        3441        Yabancı memleketlere gönderilecek memurların harcırahları hakkında Kanun

13/ 6/1938        3442        15 Mayıs 1335 tarihli Mülkiye Harcırah Kararnamesine ek Kanun

13/ 6/1938        3443        Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yevmiye ve harcırahlarına dair olan 28 Mart 1927 tarihli ve

999 sayılı Kanuna ek Kanun

17/ 1/1940        3770        Genelkurmay Başkanının seyahat ve ikamet yevmiyesi hakkında Kanun


 

 

 

 

 

 

2593

 

 

Kanun veya
Kararnamenin

—————————-—

Tarihi         Numarası                                                U n v a n ı

—————  ————— ————————————————————————————-

11/ 8/1941        4101        Harcırah Kararnamesine ek Kanun

l6/ 3/1942        4192        Alelümum seyyar küçük sıhhat memurlarına hayvan yem bedeli verilmesine

dair Kanun

3/ 8/1942        4278        Askeri kara, deniz ve hava ateşeleri maiyetlerine birer er verilmesi hakkında

Kanun

3/ 8/1942        4279        Yabancı memleketlere gönderilecek memurların harcırahları hakkındaki 3441

sayılı kanuna ek Kanun

10/ 8/1942        4287        Maliye atlı tahsildarlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Kanun

12/ 8/1942        4291        Hayvan sağlık memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Kanun

16/12/1942        4327        Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalade zam hakkındaki 4178 sayılı

kanuna ek Kanun

23/12/1942        4333        P.  T.  T.  Umum  Müdürlüğü  süvari  müvezzilerine  hayvan  yem  bedeli

verilmesi hakkında Kanun

18/ 6/1943        4440        Harcırah  Kararnamesi  ve  müzeyyelatının  tadili  hakkındaki         1846  sayılı

kanuna bağlı cetvel ile 3135 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında

Kanun

29/ 5/1946        4909        Subay ve askeri memurlarla gedikli erbaşlardan ve askeri kadrolardaki çeşitli

hizmetlilerden kurslara gönderilenlerin gündelikleri hakkında Kanun

22/12/1947        5143        3135 ve 4440 sayılı kanunlara ek Kanun

20/ 2/1948        5190        Tekel  Genel  Müdürlüğü  atlı  takip  memurlariyle  atlı  koruma  ve  tahsil

memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Kanun

 

Madde 63 - Aşağıda yazılı kanunların hizalarında gösterilen madde ve fıkralarının harcırah, hayvan mubayaası, hayvan yem bedeli veya bu maksatla zaruri masraf verilmesine mütaallik olan hükümleri kaldırılmıştır.

 

Kanun

Tarih                No.                               U n v a n ı                                     Madde ve fıkrası

————-   ——-—   ——————————-—————   —————————————

15/ 3/1329                       İdarei Umumiyeyi Vilayat Kanunu          İdarei Umumiyeyi Vilayat Kanununun

5048 sayılı kanunla değişik       116 ncı

maddesi

22/ 4/1341        657         Harita  Müdiriyeti  Umumiyesi Kanunu 7 nci maddesi

26/ 5/1926        858         Çekirge Kanunu                                      7 nci maddesi

7/ 6/1926        912         Ordu, Bahriye ve Jandarma Zabitan ve 4 üncü maddesi

Memurini hakkında Kanun

16/ 6/1927      1076         İhtiyat Zabitleri ve ihtiyat Asmeni Me- 19 uncu maddesi

murları Kanunu


 

 

 

 

 

 

2594

 

Kanun

Tarih                 No.                               U n v a n ı                                     Madde ve fıkrası

————-   ——-—   ——————————-—————   —————————————


20/ 6/1927      1108         Maaş Kanunu

19/ 5/1930      1613         Büyük Millet Meclisi Azasının

Tahsisat ve Harcırahları hakkında Ka-
nun

19/ 7/1931      1843         Maaşatın  Tevhit ve Teadülü hakkın-

daki 1452 ve 1489 sayılı kanunlara müzeyyel Kanun

4/ 6/1932      2000         1932 senesinden itibaren Tıp Fakülte-

sinden neşet edecek tabiplerin mecbu-
ri hizmetlerinin lağvı ve leyli tıp tale-
be yurduna alınan tıp talebesinin tabi
olacakları mecburi hizmetler hakkında
Kanun

15/12/1934     2613         Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu

 

15/11/1935     2847         Devlet Demiryolları ve Limanları İş-

letme U. Md. memur ve müstahdem-
lerinin ücretlerine dair Kanun

20/ 1/1936      2897         Hayvanlar Vergisi Kanunu

29/ 5/1936      2996         Maliye Vekaleti teşkilat ve vazifeleri

hakkında Kanun

8/ 2/1937      3116         Orman Kanunu

 

11/ 6/1937      3238         Köy Eğitmenleri Kanunu

7/ 6/1939      3634         Milli Müdafaa Mükellefiyeti Kanunu

30/ 6/1939      3656         Devlet memurları aylıklarının  tevhit

ve teadülüne dair Kanun

3/ 7/1939      3659         Bankalar ve Devlet müesseseleri me-

murları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkında Kanun

26/ 6/1940      3888         Devlet memurları aylıklarının tevhit

ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı ka-
nuna ek Kanun

18/12/1940     3944         Gümrük muhafaza ve muamele sınıfı

memurları teşkilatı hakkında Kanun

30/ 5/1941      4047         Beden  terbiyesi  kanununa ek Kanun

19/ 6/1942      4274         Köy Okulları ve Enstitüleri Teşkilat

Kanunu


8 inci maddesinin (B) fıkrası

3 üncü maddesinin son fıkrası

 

 

 

 

4 üncü maddesi

2 nci maddesinin 2 ve 3 üncü fıkraları

 

 

 

5055 sayılı kanunla değiştirilen 43 üncü maddesi

9 uncu maddesi

 

 

4 üncü maddesinin son fıkrası
5655 sayılı kanunla değiştirilen

21 inci maddesi

5653 sayılı kanunla değişik 12 nci maddesi

4 üncü maddesi

26 ncı maddesi

20 nci maddesi

 

4621  sayılı  kanunun 4  üncü
maddesiyle değiştirilen 13 ün-
cü maddesinin B ve J fıkrası

5 inci maddesi

 

 

8 inci maddesi

 

3 üncü maddesi
    43 üncü maddesi


 

 

 

 

 

 

2595

 

Kanun

Tarih                No.                               U n v a n ı                                     Madde ve fıkrası

————-   ——-—   ——————————-—————   —————————————

18/6/1943        4440      Harcırah  kararnamesi ve müzeyyelatı-        1 inci maddesi

nın tadili hakkındaki1846 sayılı kanuna bağlı cetvel  ile 3135

sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun

9/7/1943        4459      Köy ebeleri ve köy sağlık memurları           1 inci maddesinin 3 üncü bendi

teşkilatı      yapılmasına  ve    3017  numaralı  Sıhhat  ve  İçtimai

Muavenet  Vekaleti  Teşkilat  ve  Memurin  Kanununun  bazı maddelerinin değiştirilmesine  dair Kanun

19/7/1943        4481      Ziraat Vekaleti teşkilatının nakil ve              2 ve 3 üncü maddeleri

teknik işletme vasıtalariyle teçhizine dair Kanun

6/9/1943        4487      Seferberlikte ve fevkalade hallerde as-        2 ve 3 üncü maddeleri

keri şahısların ailelerini icabında yanlarında bulundurmalarının men'i  hakkında Kanun

21/6/1944        4598      Devlet memurları aylıklarının tevhit ve        9 uncu maddesi

teadülüne  dair  olan     3656  sayılı  kanunun  bazı  maddelerinin

değiştirilmesi ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesi hakkında
Kanun

28/3/1945        4709      Hesap uzmanları  kurulu  kurulmasına        7 nci maddesi

ve Maliye Vekaleti merkez ve iller kadrosunda bazı değişiklikler

yapılması hakkında Kanun

6/7/1945        4784      Tarım  Bakanlığı  Toprak İşleri Genel         19 uncu maddesi

Müdürlüğü Görev ve Kuruluş Kanunu

28/12/1946        4988      Devlet memurları aylıklarının tevhit ve        2 nci maddesinin 3 üncü ben-

teadülüne dair olan 3656 sayılı kanunla       diyle 6 ncı maddesinin son                                       buna ek

4644 sayılı kanunda değişik-                                                               fıkrası

lik yapılması hakkında Kanun

31/5/1948        5213      Devlet Havayolları Gn.Md.lüğü teşki-        2 nci maddesi

latı hakkındaki 3424 sayılı kanuna ek

Kanun

26/12/1949        5479      Köy enstitüsü  mezunu öğretmenlerle         1 inci maddesinin son

köy sağlık memurları nın geçimlerini           fıkrası

düzenlemek üzere 3803, 4274 ve 4459 sayılı kanunlara ek 5129 sayılı kanunda değişiklik yapılması hakkında Kanun


 

 

 

 

 

 

2596

 

Kanun

Tarih                No.                               U n v a n ı                                     Madde ve fıkrası

————-   ——-—   ——————————-—————   —————————————

1/3/1950      5572         Devlet memurları aylıklarının tevhit            3 üncü maddesinin 3 üncü fık-

ve teadülüne dair olan 3656 sayılı ka-         rası

nuna  bağlı (1) sayılı cetvelin Adalet Bakanlığı ve Tapu ve
Kadastro Umum Müdürlüğü bölümlerinde değişiklik yapılması
ve kadastro mahkemeleriyle gezici mahkemelerin kaldırılması
hakkında Kanun

16/3/1950      5602         Tapulama Kanunu                                       49 ve 50 nci maddeleri

6/12/1950      5686         Birleşmiş Milletler emrine verilmek            1.2 ve 3 üncü maddeleri

üzere askeri birlikler halinde yabancı ülkelere gönderilecek ordu

mensuplarının aylık ve ücretleriyle çeşitli istihkakları ve birliğin

sair masrafları hakkında Kanun

2/7/1951      5802         Astsubay Kanunu                                       9 uncu maddesi

1/7/1953      6091         Tapulama Kanununun bazı maddele-          3 üncü maddesi

rinde değişiklik yapılmasına dair Ka-
nun

Ek Kanunlar:

Madde 64 - Harcırah mevzuu ile alakalı hükümler ancak bu kanuna ek olarak çıkacak kanunlarda yer alır. Ek Madde 1 - (Ek: 11/12/1981 - 2562/29 md.; Değişik: 16/6/1983 - 2851/9 md.)

10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan 11/12/1981 tarihli ve 2562 sayılı Kanunda geçen; Yasama Organı Başkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Yasama Organı Üyeleri Milletvekilleri, Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri,Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, Devlet Başkanlığı Genel Sekreteri,Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri,Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak değiştirilmiştir.

Bu Kanunda, "kadro derecesi" veya "kadro aylık dereceleri" olarak geçen ibareler, 7 nci maddenin birinci fıkrasında yer alan esaslar çerçevesinde uygulanır.

Ek Madde 2 - (Ek: 25/6/2009 - 5917/11 md.)

Düzenleyici ve denetleyici kurumlarda harcırah ödemeleri bu Kanuna göre yapılır.

Bu kurumların personelinden mevzuatı uyarınca inceleme, ön araştırma, denetim veya soruşturma göreviyle yetkili olanların, bu görevleri nedeniyle memuriyet mahalli dışına yurt içi geçici görevlendirmelerinde 33 üncü maddenin (b) fıkrası hükümleri uygulanır.


 

 

 

 

 

 

2596-1

 

Bu   kurumların   başkan   ve   üyeleri   ile   personelinden   memuriyet   mahalli   dışına   yapılan   yurt   içi   geçici görevlendirilmelerinde, konaklama gideri için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve 33 üncü maddenin (a) fıkrasına göre müstahak oldukları gündelik tutarının, ikinci fıkra kapsamındaki görevlendirmelerde beş katını, diğerlerinde dört katını geçmemek üzere görevlendirme süresince konaklama gideri ödenir.

İkinci fıkra kapsamındaki görevlerin yerine getirilmesi sırasında kurumlarınca görev mahalli içinde taşıt aracı sağlanamaması halinde kullanılan taşıtlara ilişkin ulaşım giderleri, ilgili kurumların görüşleri alınarak Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslara göre ödenir.

Ek Madde 3 - (Ek: 4/7/2012-6353/1 md.)

31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (c) bendi kapsamındaki sigortalıların kendileri ve anılan Kanuna göre belirlenecek bakmakla yükümlü oldukları
kişilerden, yurt içinde tedavilerinin yapılamaması nedeniyle usulüne uygun olarak tedavi amacıyla yurt dışına gönderilenlerin
refakatçilerine, yurt dışında tedavi süresi ile sınırlı olmak üzere ve belgelendirmeleri koşuluyla ödemiş oldukları konaklama
bedelleri, 5510 sayılı Kanunun 66 ncı maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Kurumunca ödenecek gündeliklere ilave olarak ve
anılan Kurum tarafından her bir gün için ödenecek yurt dışı gündelik tutarını geçmemek üzere, ilgililerin görevli oldukları
kurumları tarafından ayrıca ödenir.

Bu hüküm, 5510 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce ilgili mevzuatı uyarınca usulüne uygun olarak
alınmış sağlık kurulu raporu ile refakatli olarak yurt dışında tedaviye gönderilmiş olup, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte
tedavileri devam eden veya aynı hastalıktan dolayı tedavileri yurt içinde sürdürülen hastaların refakatçileri hakkında da
uygulanır.

İkinci fıkra kapsamına girenlerin, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki döneme ilişkin konaklama bedelinin
ödenebilmesi için, bu maddenin yürürlük tarihinden itibaren bir yıl içinde hak sahiplerince kurumlarına müracaat edilmesi
gerekir. Bu madde kapsamındaki konaklama giderleri, tedavi gören kişinin ilgili olduğu kurum tarafından karşılanır.

Devlet Demiryolları ve Devlet Havayollarının eski hükümlerinin mer'iyeti:

Muvakkat Madde 1 - 53 üncü maddede zikredilen nizamnameler mer'iyete girinceye kadar bu hususlardaki eski hüküm ve usullerin tatbikına devam olunur.

Eski hükümlere göre harcırah almış olup ta henüz hareket etmemiş veya ailelerini yanlarına celbetmemiş olanlar:

Muvakkat Madde 2 - a) Eski hükümlere göre harcırah almış olup ta bu kanunun mer'iyeti tarihinde henüz hareket etmemiş olanların harcırahları bu kanun hükümlerine göre hesap ve noksanı varsa ikmal olunur.

b) Bu  kanunun  mer'iyeti  tarihinde  yolda  bulunanlardan  veya  bu  tarihten  evvel  vazife  mahallerine muvasalat  etmiş  oldukları   halde  aileleri  efradını  mezkür


 

 

 

 

 

 

2597

 

tarihten sonra nezdlerine celbedenlerin bu kanuna göre müstahak oldukları aile ve yer değiştirme masrafları yekünundan
Harcırah Kararnamesine göre ödenmiş bulunan infikak ve muvasalat yevmiyelerinin tutarı tenzil olunur.
            
Geçici Madde 3 - (Ek: 11/12/1981 - 2562/30 md. ile gelen geçici 1 inci md. hükmü olup madde numarası teselsül ettirilmiştir.)

Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Dış seyahatlerde yer değiştirme
masrafı" na ilişkin 47 nci maddesi uyarınca ve beyanlara istinaden 1 Ocak 1974 tarihinden sonra tahakkuk ve mahsup
işlemleri yapılan ödemelerden haklarındaki Sayıştay ilamları henüz kesinleşmemiş olanlar ile kesinleşmiş ilamlarda kısmen
tazminine hükmolunmuş olanlar bu Kanunla getirilen esaslara ve o tarihteki yurtdışı gündelik miktarlarına göre yeniden
değerlendirilir.

Yapılan değerlendirme sonucunda, ilgililere döviz olarak fazla ödendiği tespit olunan miktarın bu Kanunun yayımı tarihindeki kur üzerinden Türk Lirası karşılığı,aylık eşit taksitlerle bir yıl zarfında saymanlıklarca tahsil olunur. Borcunu ödeyenler hakkında kurumlarınca başka takibat yapılmaz ve yapılmakta olan takibat kaldırılır.

Değerlendirme sonucunda ilgililere herhangi bir ödeme yapılmaz.

Geçici Madde 4 - (Ek: 21/4/2005 - 5335/4 md.)

Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci
maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında
dikkate alınmaz.

Geçmişe yönelik harcırah ödenmesi

Geçici Madde 5- (Ek: 1/7/2006-5538/3 md.)

Bu Kanun kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlar ile özel hükümler gereğince bu Kanun kapsamı dışında kalan tüm kamu kurum ve kuruluşlarında;

a) 12/12/2001 tarihli ve 4726 sayılı 2002 Malî Yılı Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin (g) fıkrası uyarınca 1/1/2002-
31/12/2002 tarihleri arasında; 26/12/2002 tarihli ve 4776 sayılı Kanunun 7 nci maddesi uyarınca 4726 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin (g) fıkrasına binaen 1/1/2003-31/3/2003 tarihleri arasında, başka yere naklen ataması yapılanlardan harcırah talep etmediklerine ilişkin yazılı beyanda bulunanlardan,

b) 29/3/2003 tarihli ve 4833 sayılı 2003 Malî Yılı Bütçe Kanununun 51 inci maddesinin (f) fıkrası uyarınca, 1/4/2003-21/7/2003 tarihleri arasında kendilerinin yazılı talebi üzerine naklen ataması yapılanlardan,

c) 31/7/2003 tarihli ve 4969 sayılı Kanunun 1 inci maddesinin (a) bendi ve 4/7/2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A maddesi uyarınca, 22/7/2003-26/4/2005 tarihleri arasında kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan,

ç) 21/4/2005 tarihli ve 5335 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (a) bendi uyarınca, kendi yazılı talepleri üzerine naklen ataması yapılanlardan,

harcırah ödenmemiş olanlara, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 31/12/2006 tarihine kadar, en son görev yaptıkları yerdeki idareye kendilerinin veya ölümleri hâlinde kanunî mirasçılarının başvurmaları durumunda, başvuru tarihinden itibaren üç ay içinde bu Kanunun ilgili hükümleri uyarınca naklen atandıkları tarihte müstahak oldukları harcırah, ödendiği yılda yürürlükte olan kanunî faiz oranı uygulanmak suretiyle ödenir.

Türk Standartları Enstitüsü personeline        4/7/2001 tarihli ve      631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/A

maddesinin (d) bendindeki hükümlere göre harcırah ödenir.

Geçici Madde 6- (Ek: 25/6/2009-5917/12 md.)

Düzenleyici ve denetleyici kurumların başkan ve üyeleri ile diğer kurum personeline, usulüne ve ilgili mevzuatına uygun olarak yapılan geçici görevlendirmelerinde 1/1/2006-27/3/2009 tarihleri arasında gündelik, konaklama ve ulaşım giderleri olarak fazla yapılan ödemeler hakkında borç çıkarılamaz, çıkarılmış olan borç tutarlarının tahsilinden vazgeçilerek borç takibi işlemine son verilir.

Madde 65 - Bu kanun 1 Mart 1954 tarihinden itibaren mer'idir.

Madde 66 - Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.


 

 

 

 

 

 

2598

 

 

27 nci maddeye bağlı (1) sayılı cetvel (1)

 

I inci Sütun                                 II nci Sütun                                  III üncü Sütun

———————————  ——————————————  —————————————

Görev unvanları veya ay-          Muayyen tarifeli taşıt ile seya-           Gayrimuayyen tarifeli taşıtlar-

lık dereceler                               hat (Vapur-Tren) (Eskpres ve ku-   la seyahat

şet ücretleri dahil)

———————————  ——————————————  —————————————

1. Yurtdışı  seyahatlerde,           Yataklı vagon farkı dahil oldu-

uçaklarda birinci sınıf           ğu halde birinci mevki bilet üc-

üzerinden seyahat gider-     reti.                                                      Yapılan hakiki yol masrafı.

leri ödenenler.

 

2. Aylık dereceleri 1 olan          Yataklı vagon farkı dahil oldu-          M u t a t   v e   e k o n o m i k   o l a n   t a ş ı t -


memur  ve  hizmetliler
ile 33  üncü maddenin

(b) bendine dahil olanlar

3. Yukarıda yazı olanların

dışında kalan aylık de-
receleri 2-4 olan memur ve hizmetliler.

4. Aylık  dereceleri  5  ve
     daha aşağı derece olan

memur ve hizmetliler.

 

AÇIKLAMA:


ğu halde birinci mevki bilet üc-          l a r a   a i t   yo l   m a s r a fı   v e   i c a p   v e

reti.                                                     zaruret halinde kullanılacak

diğer taşıtlara göre hakiki yol                   masrafı

 

M u t a t   v e   e k o n o m i k   o l a n   t a ş ı t -
lara ait hakiki  yol masrafı.

Birinci mevki bilet ücreti.

 

Mutat ve ekonomik olan
İkinci mevki bilet ücreti.                   taşıtlara ait hakiki yol masrafı.


1. Cetvelin 1 ,2 ve 3 üncü sıralarında gösterilenler uçakla seyahat edebilirler. Diğerlerinin uçakla seyahati zorunlu hallere münhasır olmak ve dairelerince lüzum gösterilmesi veya tasvip olunması ile mümkündür: (1)

2. Muayyen tarifeli olmayan taşıtlarla seyahatte, "Mutat ve ekonomik olan taşıt" dan maksat, iki mahal arasında mutat olarak otomobil, otobüs gibi taşıtlar işlemekte ise bunlardan ucuz olanıdır.

3. Yukarıdaki cetvele göre müstehak bulundukları mevki ücretinden fazla bir şey ödenmemek şartıyla, daha pahalı mevki ile seyahat edilebilir.

4. Muayyen tarifeli taşıtlarda yemeksiz bilet ücreti; yemeksiz biletin temini mümkün olmadığı hallerde ise yemekli bilet ücreti ödenir.

5. Özel otomobilleriyle seyahat edenlere, müstehak oldukları taşıt ücreti ile bu taşıta göre geçecek günler için verilmesi gereken gündelikten fazla ödeme yapılmaz.

——————————

(1)    14/1/1988 tarih ve 311 sayılı KHK'nin 13 üncü maddesi ile değişik şekli.


 

 

 

 

 

 

2599

 

6245 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞİŞİKLİK YAPAN MEVZUATIN YÜRÜRLÜKTEN KALDlRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERİ
                                    GÖSTERİR LİSTE

 

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın

 

Yürürlükten Kaldırılan

Kanun veya Kanun Hükümleri                                 Tarihi             Sayısı        Maddesi

 

2544                                                                                            12/1/1959         7187              2

756, 1238, 1613, 1757, 2507, 3050, 3135, 4387, 5142, 5857, 5861, 6027, 6167,
6478, 6479, 6480, 6481, 7204 sayılı Kanunlarla 6245 sayılı kanunun 58 inci

maddesi, 4178,4805 ve 4988 sayılı kanunların Milletvekilleri ve Başkanlık Divanı
üyeleri ve İdare Amirleri ile ilgili hükümleri, Bakanlar Kurulunun 30/5/1960 günü
yürürlüğe giren 5/2 sayılı Kararının Bakanlarla ilgili hükmü ve bu kanuna aykırı

bilcümle  hükümleri,                                                                 13/12/1960           159              8

 

6245 sayılı Harcırah Kanununun 41 inci maddesi ile bu Kanuna bağlı (2) sayılı

cetvel;   25/4/1963 tarih ve      226 sayılı  Kanun;     22/6/1971 tarih ve      1416 sayılı,

13/1/1972  tarih  ve    1511  sayılı  Harcırah  Kanununa  Ek  Kanunlar;      1765  sayılı

Üniversite Personel Kanununun değişik 13 üncü maddesi; 1319 sayılı Emlak Vergisi
Kanununun geçici 5 inci maddesi; 1309 sayılı Devlet Opera ve Balesi Genel

Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun 15 inci ve 5441 sayılı Devlet Tiyatrosu
Kuruluşu hakkında Kanuna 1310 sayılı Kanunla eklenen Ek 2 nci  maddelerinin
"yurtiçi turne faaliyetlerine katılacaklara ödenecek harcırah yevmiyesinin tespitine

ilişkin" hükümleri                                                                     11/12/1981         2562            28


 

 

 

 

 

 

2600

 

6245 SAYILI KANUNA EK VE DEĞİŞİKLİKGETİREN MEVZUATIN YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ TARİHİNİ GÖSTERİR LİSTE

 

Kanun/KHK                                                                                                                 Yürürlüğe

No.                               Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler                               giriş tarihi

 

7145                                                           -                                                                 3/7/1958

7187                                                           -                                                               22/1/1959

181                                                            -                                                             30/12/1960

159                                                            -                                                             31/12/1960

1416                                                           -                                                               25/6/1971

1511                                                           -                                                          15/5/1971 tarihinden geçerli olarak

 

2562                                                           -                                                                 1/3/1982

2851            9 uncu madde ile değiştirilen ek 1 inci maddedeki Milli Güvenlik Konseyi Üyeleri,

Yasama Organı Başkanı ve Yasama Organı üyeleri ile ilgili hükümleri,6/12/1983

Diğer hükümleri                                                                                      18/6/1983

 

KHK-269         4. Maddesi                                                                                                1/3/1987

Diğer hükümleri                                                                                        2/2/1987

3371                                                           -                                                          1/1/1987 tarihinden geçerli olmak        üzere

KHK-311                                                        -                                                               29/2/1988

KHK-318         2 ve Geçici 2                                                                                           15/4/1988

Diğer hükümleri                                                                                      31/3/1988

KHK/336                                                         -                                                                 5/8/1988

KHK/368                                                         -                                                               14/6/1989

KHK/451                                                        -                                                               10/9/1991

3814            5 ve 6 ncı maddeleri                                                                                  1/1/1992

Diğer hükümleri                                                                                        3/7/1992

4576                                                           -                                                               13/6/2000

4969            22/7/2003 tarihinden geçerli olmak üzere                                                12/8/2003

4970                                                           —                                                               6/8/2003

5335            10,13,24,33,45                                                                                        27/4/2005

Geçici Madde 4                                                                            23/7/2004  tarihinden  geçerli  olmak        üzere


 

 

 

 

 

 

2600-1

 

Değiştiren Kanun/KHK                                                                                                Yürürlüğe

No.                               6245 sayılı Kanunun değişenmaddeleri                         giriş tarihi 411                                                               33                                                           1/11/2005

5436                                                               33                                                          24/12/2005

5538                                                              10, 46 ve Geçici Madde 5                        12/7/2006

5754                                                               18                                                           1/10/2008

5754 sayılı Kanunla

değişik 5510                                               18/c ve 20                                                  1/10/2008

5917                                                  Ek Madde 2 ve Geçici Madde                             10/7/2009

6004                                                               13                  13/7/2010 tarihinden otuz gün sonra

6083                                                               33                                                          10/12/2010

6087                                                              33                                                         18/12/2010

KHK/643                                                         33                                                            8/6/2011

KHK/646                                                         33                                                            10/7/2011

KHK/652                                                         33                                                           14/9/2011

KHK/663                                                        33                                                            2/11/2011

KHK/662                                                         33                                                           2/11/2011

6353                                                               Ek Madde 3                                            12/7/2012

 HER TÜRLÜ SORU ÖNERİ VE YORUMLARINIZI BİZE YAZINIZ....

 

Bu sayfa hakkındaki son yorum:
Yorumu gönderen: mehmet kocatürk( mehmetkctrkhotmail.com ), 01.09.2014, 04:46 (UTC):
merhaba böyle güzel bi hizmetle biz vatandaşlara yardımcı olduğunuz için çok teşekkür ederim.ben 112 istasyonunda şöför olarak çalışıyorum daha önce bize ödenen günlük yemek parası şimdi ödenmiyor sebebi ise istasyonlara erzak veriyorlar ama yemek saatlerinde köylere veya ile vakaya çıkıyoruz vakaya çıktığımızda istasyonda olamıyoruz haliyle yemekte yiyemiyoruz bu yemek üçretlerini tekrar geri alabilirmiyiz teşekkürler.

Yorumu gönderen: murat( murat_can_5665hotmail.com ), 10.07.2014, 08:07 (UTC):
Merhabalar insanlara yardimci oldugunuz için çok teşekkür ederim.
söyle bi sorum olcak; istanbul ilçe belediyesinden, balikesir ilçe belediyesine nakil yaptirdim bununla ilgili yol harcirahini yasal çerçevede hangi belediye odemelidir yardimci olursaniz memnun olurum Teşekkürler

Yorumu gönderen: vedat EREN( vedateren59mynet.com ), 17.06.2014, 11:49 (UTC):
Muğla nın Yatağan ilçesinde TKİ-GELİ İşletmesinden Özelleştirme nedeni ile Muğla merkez de Tarım il müdürlüğüne Araştırmacı (Ö) olarak atamam yapıldı.Mesafesi 27 km.dir.Nakil harcırahının ödenemeyeceği söylendi.Bu işlem doğru mudur.Nakil harcırah ödenmesi mümkün ise yasal dayanağı hk. da bilgilendirebilirmisiniz. Teşekkür ediyorum.

Yorumu gönderen: ahmet( ayk_501hotmail.com ), 06.06.2014, 07:51 (UTC):
merhaba kolay gelsin site bir harika! 112 istasyonunda şoför olarak görev yapıyorum.Başka bir istasyona görevlendirilirken gecici görev yollugumu tuttugum nöbetemi göremi ödenir? yoksa tam gün üzerindenmi ödenir? cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

Yorumu gönderen: ANIL( an_akgunhotmail.com ), 12.02.2014, 12:20 (UTC):
meraba iyi günler ben sözleşmeli olarak çalışırken kadroya geçirildim daha sonra asil memur olarak kpss 2013/2 kadrolu atamalarına başvurdum ve izmire atandım çkys de isteği ile nakil olarak atamam yapıldı şimdş bana burda ki mutemet yolluk hak etmedğimi söylüyor doğru mu ? bilgi verirseniz sevinirim

Yorumu gönderen: Uğur TOK( ugurtok42gmail.com ), 05.02.2014, 07:19 (UTC):
site bir harika Allah yar ve yardımcınız olsun

Yorumu gönderen: Lokman( karadenizli25yahoo.com ), 06.01.2014, 10:13 (UTC):
Merhaba; Ben Bitlis Tatvan'da Uzmançavuş olarak görev yapıyorum.Bitlis Tatvan'dan Gaziantep Merkeze geçici olarak görevlendirildim.06-12 Aralık tarihleri arasında.Görevlendirme emrinde 2013 yılı bütçesinden Yurt içi geçici görev yolluğu alacağımız yazıyordu.2014 yılına girmemize rağmen yolluk yevmiyemiz yatırılmadı. Bunun ödeme süresi var mıdır. Kanun madde var mı bu konuda. Evraklarımızı 16 Aralık 2013 tarihinde teslim ettik.2013 yılı ödeneğinden ödenmesi gerekiyordu ödenmedi. ne gibi bir yol izlemem gerekiyor. Dilekçe yazacağım ancak kanun madde hüküm varsa dayanak arıyorum. Teşekkürler.

Yorumu gönderen: Engin( essenginhotmail.com ), 25.10.2013, 15:00 (UTC):
Merabalar ben bolu göynükten erzurumun pazaryolu ilçesine geldim diyanetten milli eğitime geciş yaptım yaklaşık olarak iller arası 985 km ilçeler dahil edilirse 1250 km geliyo evliyim çocuğum yok 8-1 ndeyim acaba alacağım yolluk takriben ne kadar olur yardımcı olurmusnuz?

Yorumu gönderen: ömer çimen( omer_gs1905hotmail.com ), 02.08.2013, 07:07 (UTC):
merhaba kolay gelsin 112 istasyonda çalışan bi att başka bir istasyona görevlendirilirken gecici görev yollugunu tuttugu nöbet de göremi ödenir yoksa tam gün üzerindenmi ödenir

Yorumu gönderen: AYDIN( aydinkocabasgmail.com ), 25.06.2013, 13:55 (UTC):
memuritet mahali dış ilçe ancak ikamet adresi il merkezi il merkezine görevlendirilmede ilçede ikamet edenlere gecici görev yollugu ödeneiyor il merkezinde ikamet edenler harcırah alamaz diye birsey varmı acaba

Yorumu gönderen: cenk( ), 22.03.2013, 08:32 (UTC):
Görevlendirme yazısı ve valilik oluruna bağlı
olurda yolluk yevmiye ödensin diyorsa ödenir
yoksa ödenmez
ama böyle bir durumda yolluk olmaz(bence):)

Yorumu gönderen: Yaşar ÖNDAĞ( yasar-ondaghotmail.com ), 20.03.2013, 09:25 (UTC):
kamu da görevli personelin,bulundığu kurumda kurs gören personeli gezi amaçlı olarak çanakkalye götürüp getirmesidurumunda , götüren personele geçici görev yolluğu ödenir mi saygılarımla

Yorumu gönderen: alp( ), 10.03.2013, 15:03 (UTC):
merhaba Burak ilk atamalarda (açıktan atama veya ilk defa memur olma gibi )durumlarda
harcırah veya yolluk olmaz

Yorumu gönderen: burak( reptilia_60hotmail.com ), 07.03.2013, 14:59 (UTC):
alp hocam bilgilendirmen için teşekkür ederim ama benim sormak istediğim harcırah alabiliyormuyum. dediğiniz gibi bazen rektörlüğe görevlendiriliyorum o zaman yolluk alıyorum fakat ilk atamada harcırah veriliyormu onu merak ediyorum. teşekkür ederim...

Yorumu gönderen: alp( ), 06.03.2013, 06:51 (UTC):
Görevlendirdiğiniz yere göre değerlendirilir
memuriyet bölgesi içinde ise
Memuriyet mahalleri içinde yol masrafı nasıl ödenir?6245 sayılı Kanunun 28 inci maddesi uyarınca ;memuriyet mahali içinde taşıt ile gidilmesi gereken bir yere görevle gönderilenlerin (48 nci maddeye göre memuriyet mahalli dahilinde seyyar olarak vazife gören memur ve hizmetliler hariç) yol masrafı mutat olan taşıt aracına göre yapılacak gerçek masraf üzerinden verilir.

Acele ve zorunlu hallerde, daire amirinin onayı ile, mutat taşıt dışındaki araçlarla gidilmesi halinde bu taşıt için yapılan masraf yol masrafı olarak ödenir.

memuriyet mah dışında ise
Memuriyet mahalli dışına gönderilenlere ödenecek gündelikler nasıl hesaplanır?6245 sayılı Kanunun 39 uncu maddesine göre; geçici bir görevle memuriyet mahalli dışındaki bir yere gönderilenlerden, buralarda ve yolda öğle (13.00) ve akşam (19.00) yemeği zamanlarından birini geçirenlere 1/3, ikisini geçirenlere 2/3 oranında ve geceyi geçirenlere tam gündelik ödenir.
Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica