!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  HiTAP Hizmet Takip Programi anlatim
 
HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI)
 
     HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI) SUNUMU 2015 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ..........

HİTAP NEDİR?

Hizmet Takip Programı, SGK tarafından geliştirilen bir online veritabanı sistemidir.

Sigortalı sayılanların tüm hizmet bilgilerinin ve bu bilgilerde oluşacak değişikliklerin güncel olarak Sosyal Güvenlik Kurumunca hazırlanan web tabanlı programa internet üzerinden aktarılma işlemidir.

 

HİTAP’A NEDEN GEREK DUYULDU?

Devlet memurlarının hizmetlerine ilişkin bilgileri kurumlarınca tutulduğundan, gerek emeklilik talebinde bulunulması gerekse memuriyet görevlerinden ayrılarak diğer statüler kapsamında çalışmaya başlamaları halinde emeklilik işlemleri ve hizmet birleştirmesi için gerekli belge ve bilgiler son defa çalıştıkları kurumlardan istenilmekte, yazışmaların posta yoluyla yapılması işlemlerin geç sonuçlanmasına, zaman ve iş gücü kaybına dolayısıyla mağduriyetlere neden olmaktadır.

Bu olumsuzlukların sona erdirilmesi amacıyla, günümüz ve gelecek dönem gereklerine uygun internet ulaşımı olan web tabanlı bir sistem kurularak devlet memurlarının tüm bilgilerinin saklanması, elektronik ortamda izlenerek gereksiz yazışmaların ve zaman kaybının önlenmesi ve emekli aylığı bağlanma süresinin en aza indirilmesi amacıyla “ HİTAP” Hizmet Takip Projesi başlatılmıştır.

Bu amaçla hazırlanan “5510 SAYILI KANUNUN 4 ÜNCÜ MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA SİGORTALI SAYILANLARIN HİZMET BİLGİLERİNİN ELEKTRONİK ORTAMA AKTARILMASI HAKKINDA TEBLİĞ” 14/4/2012 tarihli ve 28264 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış bulunmaktadır.
                              HİTAP  GİRİŞ


HİTAP’A KİMLERİN BİLGİLERİ AKTARILACAK?

Hizmet takip programına 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrası kapsamında kadrolu memur olarak görev yapan personelin bilgileri sisteme aktarılacaktır.

Sözü edilen 4 üncü maddenin (B), (C) ve (D) fıkraları kapsamında görev yapan personelin bilgileri programa aktarılmayacaktır 

HİTAP’A HANGİ BİLGİLERİN AKTARILMASI GEREK?

Bahse konu personellerin hizmet başlangıcından itibaren tüm hizmet bilgileri ve intibaklarına ilişkin olarak öğrenim durumu, unvan, askerlik, diğer sigortalılık süresi, açık süresi, itibari hizmet süresi bilgileri ile ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminat bilgilerini internet üzerinden aktaracaklardır.

HİTAP’A AKTARILAN BİLGİLER ESAS ALINARAK;a) Sigortalıların hizmet borçlanma (askerlik, yedek subay okul süresi, avukatlık stajı, doktora ve benzeri) dilekçelerinin Kuruma intikalinden sonra borçlanma tahakkuklarının elektronik ortamda yapılması ve borçlanma fişlerinin ilgili kamu idaresine internet üzerinden iletilerek borçlanma işlemlerinin sonuçlandırılması,

b) Görevden ayrılan sigortalıların Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışmaya başlamaları durumunda, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında geçen hizmetlerinin elektronik ortamda sosyal güvenlik il müdürlüklerine/merkezlerine bildirilmesi,

c) Sigortalıların hizmet belgesinde yer alan hizmet süreleri, borçlanılan süreleri, diğer statülerde geçen hizmet süreleri (prim ödeme gün sayısı), fiili hizmet süresi zammı ile Kanunun 28 inci maddesi uyarınca başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malûl çocuğu bulunan kadın sigortalıların fiili hizmetine eklenen prim ödeme gün sayıları dikkate alınarak toplam hizmet süresi ile emekli olabilecekleri yaş ve/veya tarihin tespiti,

ç) Emekliye sevk edilen sigortalıların elektronik imza ile onaylı emeklilik belgesine göre emekli aylığı bağlanması işlemleri yapılır.

Tüm bu çerçevede Hitap hakkında yayınlanan tebliğ gereğince istenilen verilerin Kurumunuz tarafından 15/102012 tarihine kadar girilmesi gerekmektedir.

Bu geçiş süresinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumunun belirleyeceği bir tarihten sonra sigortalıların hizmet birleştirme, toplam hizmet sürelerinin hesaplanması ve emekli olabileceği yaş-tarihle ilgili işlemleri internet üzerinden alınan veriler esas alınarak yapılacak olup, kağıt ortamında gönderilecek bilgiler ve belgelere göre işlem yapılmayacaktır.

Kamu idareleri dökümantasyon yönetim sistemine geçinceye kadar kurum tarafından düzenlenecek borç fişleri ile kamu idareleri tarafından düzenlenecek emeklilik belgeleri kağıt ortamında gönderilmeye devam edecektir.

Hitap’a internet üzerinden aktarılacak bilgilerin doğruluğundan kamu idareleri sorumludur.

Bu bilgiler adli ve idari makamlar nezdinde resmi belge olarak geçerlidir.
  HİTAP (HİZMET TAKİP PROGRAMI) SUNUMU 2015 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ..........Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica