!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Mahkeme Avukatlik Odemeleri hesaplama
 

MAHKEME AVUKATLIK VE YARGILAMA GİDERLERİNİN ÖDEMELERİ 

Mahkeme kararı ile icra Müdürlüğüne yapılan avukatlık masrafı ödemesinde %18 stopaj ve %20 gelir vergisi kesilir. Diğer nazım hesaplar çalıştırılır .Nazım hesaplarda sadece avukatlık masrafı işlenir
             
ÖRNEK  : ÖDENMESİ GEREKEN HESAPLAMA TABLOSU     860 TL
             
  AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ      800 TL
             
  FAİZ VE HARCA ESAS MİKTAR     60 TL
             
    135,593 gelir vergisi ve %18 stopaj 
    724,407  ödenecek net tutar   
             
Mahkeme kararı ile kişi direk avukat aracılığı ile mah.açmış ise avukatlık masrafı  avukatın hesabına yatacak ise avukatlık masrafından %18 stopajve %20 gelir  + 0,00825 damga vergisi kesilir. Diğer nazım hesaplar çalıştırılır .Nazım hesaplarda sadece avukatlık masrafı işlenir
             
ÖRNEK  : ÖDENMESİ GEREKEN HESAPLAMA TABLOSU     860 TL
             
  AVUKATLIK MASRAFI (VEKALET) ÜCRETİ    800 TL
             
  FAİZ VE HARCA ESAS MİKTAR     60 TL
             
    135,59 gelir vergisi ve %18 stopaj 
    5,48 damga vergisi   
    658,93 net ücret    
             
Mahkeme kararı ile kişi sendika aracılığı ile  mahkeme  açmış ise avukatlık masrafından  sadece 0,00825 damga vergisi kesilir. Diğer nazım hesaplar çalıştırılır .Nazım hesaplarda sadece avukatlık masrafı işlenir
İNDİRME LİNKİ
 
Mahkeme ve avukatlik ucretİ HESAPLAMA indirmek için tıklayınız.... 

Mahkeme ve avukatlik ucretİ Sayfasını indirmek için tıklayınız....            
ÖRNEK  : ÖDENMESİ GEREKEN HESAPLAMA TABLOSU     860 TL
             
  AVUKATLIK MASRAFI (VEKALET) ÜCRETİ    800 TL
             
  FAİZ VE HARCA ESAS MİKTAR     60 TL
             
    6,60 damga vergisi  
    853,40 net ücret 

   
 
ÖRNEK AVUKATLIK ÖDEMESİ

Yeni mahkeme ve avukatlik ucreti hesaplama indirmek için tıklayınız..
Kesintiler sadece ödeme emrine ayrı ayrı kalem olarak girilebilmesi
için hesaplanır
Avukata ödenince =yargılama gideri +avukat ücreti = kdvsiz avukat ücretinden ve yargılama giderinden damga(0,00825)kesilir
Avukatlık ücretinden stopaj kesilir
     
 

Avukatlık Mahkeme vekalet ve yargılama giderleri hesaplama ve ödeme Tablosu İndirmek için tıklayını
   
   
   
AVUKAT ŞAHSINA YAPILAN ÖDEMELERİNDE
%18 kdv  
%20 gelir vergisi stopaj
%0,825 Damga kesintisi
Stopaj hariç fiyatın bulunması (mahkemece gönderilen Avukatlık
ücretlerinde Stopaj ) Tekrardan stopaj kesilmez

STOPAJ NASIL HESAPLANIR ?
stopaj oranı %20 dir.

örneğin 500 tl hesaplayalım


500/1.18x20/10=84,74.tl çıkar

kdv yi düşüp 20 ile çarpar ona böleriz .

kalan stopajdır.


Sadece Avukat Vekalet ödemelerinde Nazım hesaplar çalıştırılır
avukat ücreti brüt tutarı girilir)

Örnek Hesaplama

Örnek:220 tl avukatlık ücreti +40 tl posta +12 tl faiz 
Hesaplanırken Sadece avukatlık Ücreti baz alınır (kesintiler için diğerlerinden kesinti olmaz)
220-220/1,18 =33,56 
yani 220-33,56 =186,4 
Stopaj(%18) hariç fiyat vergilerin kesileceği tutar, 
186.4 
Gelir vergisi(%20)
186,4x20/100 =37,28 veya 
220/1,18x0,2 =37,28 direkt bulunabilir 
Damga vergisi 186,4 x 0,00825 =1,53 
Kesintiler sadece ödeme emrine ayrı ayrı kalem olarak girilebilmesiiçin hesaplanır 
Ödeme Emri
giriliyorken 
top:272 
G.vergisi:37,28 
Damga:1,53 
998.01.01(nazım hesaplar):220 
sadece avukat hesaplamalarında nazım hesaplar çalıştırılıravukat ücreti brüt tutarı girilir) 

NOT:Mahkeme kararı sonrası  yolluk + faiz ve yargılama gideri toplu kişye ödenirse toplamdan damga kesilir(0,0066)
Sadece yargı gideri olunca damga(0,00825)

İcraya yapılan ödemelerde
(icra kanalıyla Avukata yapılan ödemeler)
Sadece Gelir Kesilir

Direkt avukatın hesabına yatarsa  damga+ g.vergisi)
Sendika yargılama giderlerinde  Sadece damga
Yargılama gideri icraya  sadece gelir
Yargılama Giderleri kişiye ödenirse sadece  damga (avukatlık masrafıda olursa gelir vergisi+damga kesiliyor nazım hesaplar çalıştırılıyor)

-----------------------------------------------
ÖRNEK MAHKEME AVUKATLIK ÖDEMESİ
-----------------------------------------------------------
Kurumlar Stopaj %20 kesmek Zorundadır.

 Stopaj "Gelir veya kurumlar vergisine tabi bir kazanca ilişkin hasılatın ilgilisine ödenmesi aşamasında, ödemeyi yapanlarca, yasa ile belirlenmiş oranlar üzerinden istihkakın bir kısmının tutulup, hasılatı elde eden adına ve onun peşin vergisi olarak vergi dairesine yatırılması şeklinde uygulanan vergileme yöntemi ve vergi güvenlik tedbiridir"

Öncelikle.Kişilere Kesilen Makbuzlarda Stopaj olmaz.

Örnek:

Avukatlık Ücreti 1.100.-TL

 KDV:167.79

 932.21 Kalır bu ücretten Stopaj hesaplanır.kdv yi düştükten sonra

 STOPAJ%20 =186.45

 TAHSİL EDİLEN:913,55

 avukat kdv yatırır

 kurum onun adına stopajı yatırır.

 2.örnek:

 5.069,68.TL DİYELİM   KDV İÇİNDEN DÜŞÜP KALAN MİKTARIN STOPAJI HESAPLANIR.

 BÜRÜT:4296,34

 STOPAJ:859.27

 KALAN:3437,07

 KDV:773,34

 TAHSİL EDİLEN:4210,41.-TL


-------------------------------------------------------------------------------------------
MAHKEME SONUCU KAZANILAN SÜREKLİ YOLLUK ÖDEMESİ
--------------------------------------------------------------------------------------------

Kişiye yapılan mahkeme ödemelerin de yargılama ve avukatlık ödemelerinden sadece damga kesilir oran %0.00759

kazanılan sürekli görev yolluğu başvuru tarihinden itibaren ait olduğu yıla ait ücretler üzerinden yapılır

toplam ücret (2442,37tl)

nazım hesaplar çalıştırılır

hys girilirken sürekli görev yolluğu +yargılama gideri+avukatlık ücreti toplu halde (harcama kaleminden yurtiçi sürekli yolluk kalemine girilir)

avukatlık ücreti nazım hesaba işlenir (750tl)(998.01.01 borç girilir alacak 999 a otomatik atar)

toplu damga kesilir (damga güncel oranlardan kesilir)

yargılaama gideri 92,35

avukatlık 750

sürekli görev yolluğu gaziantep kocaeli 1469,94

 faizi354 gün =130,08 

Mahkeme kararına göre sürekli yolluk hesaplama ve ödeme emri hazırlama excel programı indirmek için tıklayınız.....

AVUKATLIK VEKALET ÜCRETİ ÖDEME(VEKALET ÜCRETİ AVUKATA YARGILAMA GİDERİ KİŞİYE )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

16 - Kişiler hakkında verilen İdare Mahkemesi kararları diğer personele ait işlemlere emsal teşkil eder mi?

CEVAP : İdare Mahkemesi kararları kişiye mahsus olduğundan dolayı sadece adı geçen kişiyi bağlamakta olup diğer personel hakkındaki işlemlerde emsal teşkil etmez.

İdari Davalar Takip Birimi
1- Mahkeme kararım ne zaman uygulanacak?
Cevap: Bilindiği üzere Mahkeme kararları 2577 sayılı İYUK'un 28 inci maddesi çerçevesinde idareye tebliğ tarihinden itibaren 30 günlük süre içinde uygulanmaktadır.

2-Mahkeme kararımı nasıl uygulayacaksınız?
Cevap: Mahkeme kararlarının uygulanma şekli; Mahkemelerin verdikleri kararlar gerekçe ve hüküm fıkraları birlikte değerlendirilerek işlem tesis edilmektedir. Bu bağlamda her mahkeme kararının ifa şekli farklı nitelikler taşıyabilmektedir.

3-Mahkeme kararım bakanlığa geldi mi, ne zaman tebliğ edildi? 
Cevap: Mahkeme kararları Bakanlığımız Hukuk Müşavirliğine tebliğ edilmekte olup; bu tarih Bakanlığımıza tebliğ tarihinin başlangıcı sayılmaktadır. Bakanlığımızın karar uygulama noktasında görevi tebligattan sonra başlamaktadır.

4-Mahkeme kararımı neden uygulamıyorsunuz?
Cevap:Davacılar tarafından her karar farklı değerlendirilerek yorumlanmakta olup mahkeme kararları mevzuat usul çerçevesinde işlem tesis edilerek uygulanmaktadır.

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: atilla ulugeçit( atillaulugecithotmail.com ), 02.10.2015, 08:17 (UTC):
1-SGK Başkanlığına mahkeme 300.-TL avukatlık ücreti ödeyeceğim,hangi banka hesabına ve ne kadar ödeyeceğim.
2-SGK Başkanlığının vergi numarası nedir.

Yorumu gönderen: burak( burakpolat02hotmail.com ), 08.09.2014, 11:41 (UTC):
Merhaba mahkeme kararında vekalet ücreti yazıyor; vekalet ücretine kdv dahil veya hariç olduğunu hangi kanuna veya yönetmenliğe göre anlayacağız. Ben sizin söyledğiniz gibi vekalet ücretini kdv dahil hesaplıyorum ama mali müşavir yanlış hesapladığımı söylüyor yardımıcı olursanız sevinirim.

Yorumu gönderen: Hüseyin Çelik( yhuseyingmail.com ), 14.11.2013, 23:30 (UTC):
Android Telefonlar için Google Play ile İcra Vekalet Ücreti için makbuz bilgileri hesaplama uygulaması var, belki işinize yarayabilir.

Yorumu gönderen: aygül ( tahakkuk_1hotmail.com ), 28.06.2013, 13:05 (UTC):
660 tl vekalet ücreti (net ödenecek vekalet ücreti 548,14 tl) ile 84,95 tl yargılama giderleri olmaz üzere 633,09 tl yi istemis yazıda yanı karar da stopaj kesılmıs 111,86 serbest meslek makbuzda rica etsem yardımcı olurmusunuz VEKALET ÜCRETİ VE YARGILAMA GİDERLERİNİ İSTİYOR ısın ıcınden cıkamadım damgasını ana parayı bulamadım yardımcı olursanız sevınırımBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica