!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Odeme belgesi ve eki belgeler teslim tesellum tutanagi hazirlama
 

                TESLİM TESELLÜM TUTANAĞI OLUŞTURMA
GENEL BÜTÇELİ İDARELERDE BELGELERİN HARCAMA BİRİMLERİNE VERİLMESİ

Duyuru  
   Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanaklarına İlişkin Duyuru


KBS-HYS Duyurusu


Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanakları konulu 11/03/2015 tarihli ve 70812047-000-2640 yazı uyarınca; harcama belgelerinin muhasebe birimlerince teslim alınması, muhafazası ve süresinde ilgili harcama birimine teslim edilmesi sürecini kontrollü bir şekilde yönetmek ve elektronik ortamda takip ve izini tutmayı temin etmek bakımından, harcama birimleri ve muhasebe birimlerince düzenlenmesi gereken tutanak ve listeler elektronik ortamda oluşturulacaktır.

 

Harcama ve muhasebe birimleri iller bazında kademeli olarak uygulama kapsamına alınacaktır. Söz konusu yazıya Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanakları ve uygulamaya geçiş planınaUygulamaya Geçiş Planı adresinden ulaşılabilinir.
 

Kanıtlayıcı Belge ve Tutanak Oluşturma Uygulaması sadece 
160 - İş Avans ve Kredileri Hesabı 
161 - Personel Avansları Hesabı 
162 - Bütçe Dışı Avans ve Krediler Hesabı 
164 - Akreditifler Hesabı 
332 - Okul Pansiyonları Hesabı 

İçeren tahakkuklar için kullanılacaktır. Diğer hesap kodlarında Kanıtlayıcı Belge ve Tutanak Oluşturma Uygulaması kullanılamayacaktır.

Duyurulur...

  hys KANITLAYICI BELGE ödemebelgesiveekibelgelerteslimtesellmtutanaklaruygulama klavuzu indiriniz

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Muhasebat Genel Müdürlüğü

 

Sayı:70812047-000-2640                                                                                         11/03/2015

Konu:Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanakları

 

 

İlgi: 15.09.2014 tarihli ve 70812047-010.99-9940 sayılı yazı.

 

İlgi yazımızda özetle; harcama belgelerinin muhasebe birimlerince teslim alınması, muhafazası ve süresinde ilgili harcama birimine teslim edilmesi sürecini kontrollü bir şekilde yönetmek ve elektronik ortamda takip ve izini tutmayı temin etmek bakımından, harcama birimleri ve muhasebe birimlerince düzenlenmesi gereken tutanak ve listelerin elektronik ortamda oluşturulacağından bahisle, Bakanlığımıza (Muhasebat Genel Müdürlüğü) bağlı muhasebe birimlerinde pilot uygulama başlatılacağı, bu kapsamda 22/09/2014 tarihinden itibaren muhasebe servislerinin harcama birimi olarak düzenleyecekleri tutanak ve listelerin elektronik ortamda düzenleneceği ve uygulama sürecinde kullanılacağı ifade edilmişti.

 

Söz konusu pilot uygulamadan olumlu sonuçlar alınmış olup, uygulamanın, ekte belirtilen plan dahilinde kademeli olarak tüm muhasebe birimleri ve bağlı harcama birimlerinde kullanıma açılması kararlaştırılmıştır. Uygulamaya ilişkin kılavuz, Bakanlığımız (Muhasebat Genel Müdürlüğü) https://portal.muhasebat.gov.tr/mgmportal/faces/kilavuzlar adresine (Ana sayfa/ Yayınlar-Raporlar/ Kılavuzları / Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi Kılavuzları) “HYS Ödeme Belgesi ve Eki Belgeler Teslim-Tesellüm Tutanakları Uygulama Kılavuzu” başlığı ile eklenmiş olup, kullanıcılar bu adresten kılavuza erişebileceklerdir.


Bilgilerini ve muhasebe birimlerince harcama birimlerinin bilgilendirilerek, gerekli eğitim desteğinin verilmesinin sağlanması hususunda gereğini önemle rica ederim.

 

ErtanERÜZ

Bakan a.

Genel Müdür V.

 

 

EK:Uygulamaya Geçiş Planı            İNDİRME LİNKLERİ

Ödeme belgesi ve eki belgeler teslim tesellüm tutanağı excel (açıklamalı b.yayıkçı)indirmek için tıklayınız
Ödeme belgesi ve eki belgeler teslim tesellüm tutanağı excel indirmek için tıklayınız
Hata veya noksanı bulunan ödeme belgesi ve eki belgeler listesi excel form indirmek için tıklayınız...


EKLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EKLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

3 Nisan 2012 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28253

YÖNETMELİKLER

MERKEZÎ YÖNETİM HARCAMA BELGELERİ YÖNETMELİĞİNDE

DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

 

MADDE 1 – 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3. Mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “nüfus cüzdanlarının onaylı suretleri” ifadesi “T.C. kimlik numaraları” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğinin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şeklinde değiştirilmiştir.

“a) Evlenme yardımı: Aile yardımı bildirimi (Örnek No: 14) ödeme belgesine bağlanır.”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.

 

(03/04/2012 tarihli ve 28263 SRG ile değişik)

 

Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

31/12/2005

26040 (3. Mükerrer)

Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete'nin

Tarihi

Sayısı

22/7/2009

27296

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica