!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Sakatlik indirimi Tutarlari hesaplama
 

SAKATLIK İNDİRİMİ TUTARLARI

SAKATLIK  İNDİRİMİ TUTARLARI

(Gelir Vergisi Kanunu 31. Madde)

SAKATLIK İNDİRİMİNDEN FAYDALANMAK İÇİN SAKATLIK RAPORU İLE KURUMA BAŞVURULUR KURUMDAN ENGELİLİK İNDİRİMİNDEN 
FAYDALANMA  FORMU
DOLDURULUP KURUM YETKİLİSİNE İMZALATILTIKTAN SONRA  VERGİ DAİRESİNE BAŞVURULUR
RAPOR ONAYLATTIRILDIKTAN SONRA KURUM MAAŞ TAH. VERİLİR


Kimler Sakatlık İndiriminden Yararlanabilir?
 • Özürlü hizmet erbabı, 
 • Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabı,
 • Serbest meslek erbabı olarak çalışan özürlüler,
 • Ailesinde sakat bulunan serbest meslek erbabı,
 • Basit usulde vergilendirilen özürlüler,sakatlık indiriminden yararlanabilmektedir.
 •  

      Sakatlık Dereceleri, İndirim Tutarları Ne Kadardır? 

 • Gelir Vergisi Kanuna göre, çalışma gücünün
 •  Asgari % 80'ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece sakat,
 • Asgari % 60'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece sakat,
 • Asgari % 40'ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece sakat sayılır.


 

2017 YILI AYLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI VE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJI

 

ENGELLİLİK DERECELERİ

AYLIK 
İNDİRİM TUTARLARI
AYLIK 
VERGİ AVANTAJI

I. Derece Engelliler İçin

(Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

 

900 TL

 

135 TL

II. Derece Engelliler İçin

(Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

 

470 TL

 

69 TL

III. Derece Engelliler İçin

(Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

 

210 TL

 

31,50 TL

 

Not: Vergi avantajı hesaplanırken asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır.    2016 SAKATLIK İNDİRİMİ

Birinci Derece Sakatlıklar İçin: 900,00 TL
İkinci Derece Sakatlıklar İçin: 460,00 TL
Üçüncü Derece Sakatlıklar İçin: 210,00 TL

2016 SAKATLIK İNDİRİMİ

2015 SAKATLIK İNDİRİMİ

Birinci derece sakatlar için       900,00 TL Birinci derece sakatlar için       880,00 TL
İkinci derece sakatlar için        460,00 TL İkinci derece sakatlar için        440,00 TL
Üçüncü derece sakatlar için     210,00 TL Üçüncü derece sakatlar için     200,00 TL

ENGELLİLİK  İNDİRİMİ TUTARLARI

(Gelir Vergisi Kanunu 31. Madde)

 

2015

2014 (2)

2013 (3)

2012 (4)

2011 (5)

I. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

880 TL

800 TL

800 TL

770 TL

700 TL

II. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

440 TL

400 TL

400TL

380 TL

350 TL

III. Derece Engelliler (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

200 TL

190 TL

190 TL

180 TL

170 TL

 

(1) 30.12.2013 gün ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 285 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(2) 31.12.2012 gün ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 284 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(3) 26.12.2011 gün ve 28154 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 280 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(4) 29.12.2010 gün ve 27800(6.Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 278 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği
(5) 29.12.2009 gün ve 27447 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 273 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği

 

 

2015 
YILI AYLIK ENGELLİLİK İNDİRİMİ TUTARLARI VE SAĞLANAN VERGİ AVANTAJI

 

ENGELLİLİK DERECELERİ

AYLIK
İNDİRİM TUTARLARI
AYLIK
VERGİ AVANTAJI

I. Derece Engelliler İçin

(Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)

 

880 TL

 

132 TL

II. Derece Engelliler İçin

(Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar)

 

440 TL

 

66 TL

III. Derece Engelliler İçin

(Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar)

 

200 TL

 

30,00 TL

 

Not: Vergi avantajı hesaplanırken asgari geçim indirimi dikkate alınmamıştır.

Bu tutarlar, sakat ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan hizmet erbabının aylık tevkifat   matrahından,   Serbest Meslek faaliyetinde bulunan özürlüler ile bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabının ve Basit usulde vergilendirilenlerin yıllık beyan edilecek gelirlerinden indirilir.


 

    İNDİRME LİNKLERİ
Sakatlik(engelilik ) indirimden faydalanma formu indirmek  için tıklayınız..
Sakatlik indirim hesaplama bodrosu indirmek  için tıklayınız..

Sakatlik indirimi yazisi indirmek için tıklayınız....
Sakatlık Raporu için başvuru formu (Vergi dairesinden)
Engelli Gelir Vergisi İade Cetveli hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız(AliAKKAŞ)....

Engellilik indirimi Gelir vergisi farkı hesaplama programı(B.YAYIKÇI).xlszindir...


ENGELİLİK  İNDİRİMİ Sıkça Sorulan Sorular

> SORU 1: Engellilik indirimi nedir?

 • Engellilik İndirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari % 40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına, girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. Engellilik bulgularına göre girecekleri derecelere esas oranlar; çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece engelli, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece engelli, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece olarak belirlenmektedir.

 • > SORU 2: Engellilik indiriminden kimler yararlanır?

  • Engellilik indiriminden;
   - Engelli Ücretli (Hizmet erbabı),
   - Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli (hizmet erbabı),
   - Engelli serbest meslek erbabı,
   - Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı,
   - Basit usulde vergilendirilen engelliler 
   yararlanır.
  • > SORU 3: “Bakmakla yükümlü olduğu kişi” ne demektir?

   • “Bakmakla yükümlü olunan kişi” ifadesi, engellilik indirimi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan 222 seri no’lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde tanımlanmıştır. Bu ifadeden, engelli kişinin tabi olduğu çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü sayılan anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır. Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılacaktır.

   • > SORU 4: Engellilik indirimi uygulamasının sağlayacağı yarar nedir?

    • Engelli sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle tespit edilen 2014 yılına ilişkin aylık engellilik indirimi tutarları, 
     - Birinci derece engelliler için 800 TL,  
     - İkinci derece engelliler için 400 TL, 
     - Üçüncü derece engelliler için 190 TL’dir.
     Bu tutarlar, engelli ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretlilerde aylık tevkifat matrahından düşülür. 
     Serbest meslek erbabı olan engelliler ile bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabının ve basit usulde vergilendirilenlerin yıllık beyan edilecek gelirlerinden (yukarıda aylık olarak belirlenen tutarlar yıllık olarak hesaplanarak)  indirilir. 
     Dolayısıyla, ücretlinin aylık matrahına girecekleri derecelere göre asgari % 15, serbest meslek erbabında ve basit usulde vergilendirilenlerde ise yıllık kazançlarında asgari % 15 katkı sağlayacaktır.
    • > SORU 5: Engellilik indiriminden yararlanmak için ne yapılmalıdır?

     • Engellilik indiriminden yararlanmak isteyen kişilerin bir dilekçe ve aşağıda belirtilen belgelerle birlikte; Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir. 
      Engellilik indiriminden yararlanmak isteyenlerin dilekçe ekinde bulunduracağı belgeler şunlardır:

      1. Engelli ücretli;
      - Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, 
      - T.C. kimlik numarası.

      2. Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan ücretli;
      - Ücretlinin çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, 
      - Kendisinin ve  engelli kişinin T.C. kimlik numarası,
      - Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösterir belge.
      3. Engelli serbest meslek erbabı; 
      - Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge, 
      4. Bakmakla yükümlü olduğu engelli kişi bulunan serbest meslek erbabı;
      - Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge, 
      - Engelli kişinin T.C. kimlik numarası,
      - Engelli kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge (sağlık karnesi örneği).
      5. Basit usulde vergilendirilen engelliler; 
      Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge.
> SORU 6: Başvuru üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı ne yapmaktadır?

 • Başvuru sahibinin çalışma gücü kayıp oranları Gelir Vergisi Kanununa ve bu Kanun gereğince hazırlanan Yönetmeliğe göre belirlenmektedir.
  İlgililerin hastanelerden aldıkları ve ilgili müdürlükler vasıtasıyla Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen raporları Merkez Sağlık Kurulunca  incelenir. Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen engellilik dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgilinin başvurduğu Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa gönderilir ve bu birimler tarafından da başvuru sahibine tebliğ edilir.
 • > SORU 7: Merkez Sağlık Kurulu nasıl karar vermektedir?

  • Merkez Sağlık Kurulu Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde görev yapmaktadır. Merkez Sağlık Kurulunun görevi, engellilik indiriminden yararlanmak amacıyla hastanelerden alınan raporları inceleyip, çalışma gücü kayıp oranlarını belirlemektir. 
   Merkez Sağlık Kurulunun çalışma şekli ve vergi indirimi için başvuracakların yapacağı işlemler bir yönetmelik ile düzenlenmiştir. Merkez Sağlık Kurulu kararını verirken, kendisine ulaşan raporların öncelikle yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilip verilmediğine, sonra da usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğine bakar. Raporlar usulüne uygun ise karar vermek üzere inceler. Kararını verirken raporlarda yer alan laboratuar bulgularını, klinik muayene bulgularını, engellilik bulgularını ve konulan tanıyı ilgili Yönetmelik ekindeki cetvellere göre inceler. Kurul, raporlarda yer alan bulgular ve tanı ile Yönetmelik eki cetvellerde belirlenen çalışma gücü kayıp oranları arasında çelişki görürse resen ve nihai olarak karar vermeye yetkilidir. Ancak, kurul gerek görmesi halinde bu raporları bir daha incelenmek üzere raporu veren hastaneye iade edebilir veya başvuruda bulunanın başka bir yetkili sağlık kuruluşuna gönderilmesini isteyebilir. 
   Merkez Sağlık Kurulu tarafından verilen kararların sağlıklı olması için, raporda belirtilen ve Yönetmeliğe uygun yazılması gereken laboratuar, klinik muayene ve engellilik bulguları ile tanının açık ve anlaşılır olması gerekir.  Kurul bu bilgileri yetersiz görmesi halinde ilgili hastaneden ek bilgi istemektedir. 

   Öte yandan başvuruda bulunan kişiler Merkez Sağlık Kuruluna birden fazla rapor ulaştırırlarsa ve bu raporların bulguları ve tanısı aynı ise Kurul bu raporları değerlendirmeye alarak kararını vermektedir. Ancak bu raporların bulguları ve tanısı farklı ise Kurul ilgiliyi bu raporların birleştirilmesi için hakem hastaneye sevk etmektedir. 

   Yukarıda açıklanan düzenlemeler ile yetkili sağlık kuruluşlarından alınan raporlarda belirtilen çalışma gücü kayıp oranlarının, raporlarda belirtilen bulgulara ve tanıya göre doğru olup olmadığının üst kurul olarak görev yapan Merkez Sağlık Kurulunca incelenerek Türkiye çapında aynı bulgular ve tanı için verilen çalışma gücü kayıp oranlarının farklı belirlenmemesi ve uygulamanın adaletli olması amaçlanmaktadır.
  • > SORU 8: Başka amaçlarla alınmış raporlar engellilik indiriminde de geçerli midir?

   • Engellilik indiriminden yararlanmak için genel uygulama ilgilinin rapor almak üzere gerekli belgelerle ilgili müdürlüğe başvurması, ilgili müdürlükçe hastaneye sevk edilerek rapor aldırılması olmakla birlikte; vatandaşların mağdur edilmemesi için diğer kurumların sevki sonucu aldıkları raporlarla (rapor aslı veya noter onaylı) ve gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili Müdürlüklere başvurabilmelerine imkan sağlanmaktadır. Bu uygulama ile kişiler yeniden rapor alma külfetinden kurtarılmaktadır.

   • > SORU 9: İşyerini değiştiren ücretliler ne yapacaklardır?

    • Herhangi bir şekilde iş yeri değiştiren ücretlilerin daha önce işlem tesis ettirdikleri Müdürlüklere yeni iş yerlerinin adreslerini bildirerek buradan yeni iş yerlerine hitaben yazı almaları yeterli olacaktır. Bu kişilerin yeniden rapor almalarına gerek yoktur. Bulundukları il sınırları dışına gidenler de aynı şekilde hareket edebileceklerdir.

    • > SORU 10: Engellilik indiriminden yararlanan ücretliler asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanabilir mi?

     • Engellilik indiriminden yararlanan bir ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi mahsup edilecek ve engellilik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12'si mahsup edilecektir. Mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacak ve  mahsup edilemeyen asgari geçim indirimi tutarı diğer dönemlerde mahsup edilemeyecektir.

      Engellilik indiriminden yararlanan bir ücretlinin, indirim nedeniyle gelir vergisi matrahının kalmaması durumunda gelir vergisi tevkifatı yapılamayacağı için asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanması mümkün değildir. Asgari geçim indirimi uygulamasında esas olan, ücretlinin vergi matrahının doğması ve bu matrah üzerinden de gerçek usulde gelir vergisi tevkifatının yapılmış olmasıdır. Ancak, engellilik derecesine göre engellilik indirimi uygulaması sonrasında ücretlinin gelir vergisi matrahının kalması veya hizmet erbabına aylık maaş ödemesi dışında vergiye tabi diğer ödemelerin yapılması durumunda, yapılan gelir vergisi tevkifatını aşmamak üzere, ücretlinin asgari geçim indiriminden yararlanması mümkün bulunmaktadır.
      Ancak, ödenecek asgari geçim indirimi tutarı aylık asgari ücret üzerinden hesap edilen vergiden fazla olamayacaktır.
      Konuya ilişkin bir örnek aşağıda verilmektedir. 
      Örnek: Bekar olan ve ikinci derece (aylık 400 TL) engellilik indiriminden faydalanmakta olan bir ücretlinin 2014 yılı asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır. (Asgari ücret, 2014 yılı için aylık 1.071 TL, yıllık 12.852 TL olarak dikkate alınmıştır.)


      2014 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (1.071 x 12 =)

      12.852 TL

      Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı  

      % 50

      - Mükellefin kendisi için     % 50

       

       

      Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (12.852 x % 50 =)  

      6.426 TL

      Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı ( 6.426 x % 15 =)

      963,90 TL

      Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı ( 963,90 / 12=)                     80,33 TL

      Bu ücretlinin ocak ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.


      2014 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti  

      1.071 TL

      2014  yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı

       910,35 TL

      İkinci Derece Engellilik İndirimi

      400,00 TL

      Engellilik İndirimi Düşüldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahı 

      510,35 TL

      2014 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi

      76,55 TL

      2014 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek Asgari Geçim İndirimi Tutarı

      80,33 TL

      2014 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi 

         0 TL

      2014 yılı Ocak Ayında Yararlanılacak Asgari Geçim İndirimi Tutarı

        76,55 TL

      Bu ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken engellilik indirimi de mahsup edilecek, engellilik indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12'si olan (963,90 /12=) 80,33 TL mahsup edilecektir. Ancak mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacağından yalnızca 76,55 TL'lik kısmı ücretliye ödenecek ve (80,33– 76,55=) 3,78 TL asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir. Buna göre, işveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı kadar yani 76,55 TL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktır.

     • -----------------------------------------------------------
sakatlık indirimi 2013 Yılı Sakatlık  İndirimi Tutarları:

Gelir Vergisi Kanununun 31 inci maddesinde yer alan sakatlık indirimi tutarları, 2013 takvim yılında uygulanmak üzere; birinci derece sakatlar için 800 TL, ikinci derece sakatlar için 400 TL, üçüncü derece sakatlar için 190 TL olarak tespit edilmiştir.


2013 Yılı Sakatlık  İndirimi Tutarları:

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları 
(01.01.2013 Tarihinden İtibaren)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)    800 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 400 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 190 TL

 
 GERİYE DÖNÜK SAKATLIK İNDİRİM BORDROSU HESAPLAMA  TABLOSU (EXCEL) İNDİR

SAKATLIK İNDİRİM TUTARININ YAZI İLE İSTENMESİ YAZI ÖRNEĞİ
 NOT :Sakatlık indirimi ; Derecesine göre belirlenen indirim  tutarı  Kişinin  Aylık Gelir matrahından  Düşüldükten sonra Gelir vergisi dilimine göre hesaplanır ve  AGİ çıkarılır.

 


2012 Yılı Sakatlık  İndirimi Tutarları:

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları 
(01.01.2012 Tarihinden İtibaren)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)    770 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 380 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 180 TL

 

2011 Yılı Sakatlık  İndirimi Tutarları:

Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları 
(01.01.2011 Tarihinden İtibaren)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar)    700 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 350 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 170 TL

 

Sakatlık  İndirimi Tutarları:


Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları 
(01.01.2010 Tarihinden İtibaren)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 680 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 330 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 160 TL
 
Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları 
(01.01.2009 Tarihinden İtibaren)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 670 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 330 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 160 TL
Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Aylık Sakatlık  İndirimi Tutarları 
(01.01.2008 - 31.12.2008 Tarihleri Arası)
I. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş olanlar) 600 TL
II. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 60’ını kaybetmiş olanlar) 300 TL
III. Derece Sakatlar (Çalışma gücünün asgari % 40’ını kaybetmiş olanlar) 150 TL

 

10 Soruda Sakatlık İndirimi
Sakatlık indirimi nedir?

Sakatlık İndirimi; çalışma gücü kayıp oranı asgari % 40 ve üzerinde olanların ücret ve/veya kazançlarına girecekleri derecelere göre belirlenen miktarda indirimin uygulanmasıdır. Sakatlık bulgularına göre girecekleri derecelere esas oranlar; çalışma gücünün asgari % 80'ini kaybetmiş bulunanlar birinci derece sakat, asgari % 60'ını kaybetmiş bulunanlar ikinci derece sakat, asgari % 40'ını kaybetmiş bulunanlar ise üçüncü derece olarak belirlenmektedir.

Kimler sakatlık indiriminden yararlanacaktır?

Sakatlık indirimine hak kazanan; 
      - Ücretli hizmet erbabı,
      - Serbest meslek erbabı,
-Ailesinde bakmakla yükümlü olduğu özürlü bulunan, 
Ücretli hizmet erbabı,
Serbest meslek erbabı,
- Basit Usulde vergilendirilenler,

yararlanacaklardır.

“ Bakmakla yükümlü olduğu kişi” ne demektir?

Sakatlık indirimi uygulamasına ilişkin olarak yayımlanan Tebliğle, bakmakla yükümlü olunan kişi tanımlanmıştır. Bu tabirden kişilerin, tabi oldukları çalışma mevzuatı veya bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kurumunun mevzuatına göre bakmakla yükümlü oldukları anne, baba, eş ve çocukları anlaşılacaktır.

Çocuklarda yaş sınırlamasına gidilmeksizin işlem yapılmaktadır.

Sakatlık indirimine hak kazananlara sağlayacağı yarar nedir?

Sakat sayılanların çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen dereceler itibariyle tespit edilen aylık sakatlık indirimi tutarları Birinci derece sakatlar için 770 TL,  ikinci derece sakatlar için 380 TL, - üçüncü derece sakatlar için 180 TL dır Bu tutarlar, özürlü ücretlilerde ve bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan ücretlerde aylık tevkifat matrahından düşülür. Serbest Meslek faaliyetinde bulunan özürlüler ile bakmakla yükümlü olduğu serbest meslek erbabının ve Basit usulde vergilendirilenlerin yıllık beyan edilecek gelirlerinden (yukarıda aylık olarak belirlenen tutarlar yıllık olarak hesaplanarak)  indirilir. Dolayısıyla, ücretlinin aylık matrahına girecekleri derecelere göre asgari % 15, serbest meslek ve basit usulde vergilendirilenlerde ise yıllık kazançlarında asgari % 15 katkı sağlayacaktır.

Sakatlık indiriminden yararlanmak için ne yapılmalıdır?

Sakatlık indiriminden yararlanmak isteyen kişiler aşağıdaki belgelerle birlikte Vergi Dairesi Başkanlığı olan illerde ilgili Grup Müdürlüğüne, Vergi Dairesi Başkanlığı olmayan illerde ise Gelir Müdürlüğüne, Bağımsız Vergi Dairesi bulunan ilçelerde Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Vergi Dairesi bulunmayan ilçelerde ise Malmüdürlüklerine bir dilekçe ile başvuracaklardır.
       Başvuru sırasında; aşağıdaki belgeler verilecektir.
       Ücretli;  Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir belge, T:C: Kimlik no.su, 
       Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan ücretli,
       Çalıştığı işyerinden alacağı hizmet erbabı olduğunu gösterir, kendisinin ve  özürlü kişinin T.C. Kimlik No.su özürlü kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösterir belge. 
       Sakat serbest meslek erbabı; 
       Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge. 
      Bakmakla yükümlü olduğu özürlü kişi bulunan serbest meslek erbabı;
       Serbest meslek erbabının vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge, sakat kişinin T.C. Kimlik no.su, sakat kişiye bakmakla yükümlü olunduğunu gösteren belge (sağlık karnesi örneği).
       Basit usulde vergilendirilenler; 
      Vergi kimlik numarasını veya T.C. kimlik numarasını gösteren belge,.

Başvuru üzerine Gelir İdaresi Başkanlığı ne yapmaktadır?

Başvuru sahibinin çalışma gücü kayıp oranları Gelir Vergisi Kanununa ve bu Kanun gereğince hazırlanan Yönetmeliğe göre belirlenmektedir.
İlgililerin hastanelerden aldıkları ve ilgili müdürlükler vasıtasıyla Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen raporları Merkez Sağlık Kurulunca “Özürlülük Ölçütü, Sınıflandırması ve Özürlülere Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ve eki cetvellere göre incelenir.

Merkez Sağlık Kurulunca tespit edilen çalışma gücü kayıp oranlarına göre belirlenen sakatlık dereceleri Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından ilgilinin başvurduğu Vergi Dairesi Başkanlığına veya Defterdarlığa, bu birimler tarafından da başvuru sahibine tebliğ edilir.

Merkez Sağlık Kurulu nasıl karar vermektedir?

Merkez Sağlık Kurulu Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde görev yapmaktadır. 
Merkez Sağlık Kurulunun görevi sakatlık indiriminden yararlanmak amacıyla hastanelerden alınan raporları inceleyip çalışma gücü kayıp oranları belirlemektedir. 
Merkez Sağlık Kurulunun çalışma şekli ve vergi indirimi için başvuracakların yapacağı işlemler bir yönetmelik ile düzenlenmiştir. 
Merkez Sağlık Kurulu kararını verirken, kendisine ulaşan raporların öncelikle yetkili sağlık kuruluşu tarafından verilip verilmediğine, sonra da usulüne uygun olarak düzenlenip düzenlenmediğine bakar.  
Raporlar usulüne uygun ise karar vermek üzere inceler. Kararını verirken raporlarda yer alan laboratuar bulgularını, klinik muayene bulgularını, sakatlık bulgularını ve konulan tanıyı ilgili Yönetmelik ekindeki cetvellere göre inceler. 
Kurul, raporlarda yer alan bulgular ve tanı ile Yönetmelik eki cetvellerde belirlenen çalışma gücü kayıp oranları arasında çelişki görürse resen ve nihai olarak karar vermeye yetkilidir. 
Ancak, kurul gerek görmesi halinde bu raporları bir daha incelenmek üzere raporu veren hastaneye iade edebilir veya başvuruda bulunanın başka bir yetkili sağlık kuruluşuna gönderilmesini isteyebilir. 
Merkez Sağlık Kurulu tarafından verilen kararların sağlıklı olması için, raporda belirtilen ve Yönetmeliğe uygun yazılması gereken laboratuar, klinik muayene ve sakatlık bulguları ile tanının açık ve anlaşılır olması gerekir. Kurul bu bilgileri yetersiz görmesi halinde ilgili hastaneden ek bilgi istemektedir. 
Öte yandan başvuruda bulunan kişiler Merkez Sağlık Kuruluna birden fazla rapor ulaştırırlarsa ve bu raporların bulguları ve tanısı aynı ise Kurul bu raporları değerlendirmeye alarak kararını vermektedir. Ancak bu raporların bulguları ve tanısı farklı ise Kurul ilgiliyi bu raporların birleştirilmesi için hakem hastaneye sevk etmektedir. 
Yukarıda açıklanan düzenlemeler ile yetkili sağlık kuruluşlarından alınan raporlarda belirtilen çalışma gücü kayıp oranlarının, raporlarda belirtilen bulgulara ve tanıya göre doğru olup olmadığının üst kurul olarak görev yapan Merkez Sağlık Kurulunca incelenerek Türkiye çapında aynı bulgular ve tanı için verilen çalışma gücü kayıp oranlarının farklı belirlenmemesi ve

uygulamanın adaletli olması amaçlanmıştır.

Başka amaçlarla alınmış raporlar sakatlık indiriminde de geçerli midir?

Sakatlık indiriminden yararlanmak için genel uygulama ilgilinin rapor almak üzere gerekli belgelerle ilgili müdürlüğe başvurması, ilgili müdürlükçe hastaneye sevk edilerek rapor aldırılması olmakla birlikte; vatandaşların mağdur edilmemesi için diğer kurumların sevki sonucu aldıkları raporlarla (rapor aslı veya noter onaylı) ve gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili Müdürlüklere başvurabilmelerine imkan sağlamaktadır. Bu uygulama ile kişiler yeniden rapor alma külfetinden kurtarılmaktadır.

İşyerini değiştiren ücretliler ne yapacaklardır?

Herhangi bir şekilde iş yeri değiştiren ücretlilerin daha önce işlem tesis ettirdikleri Müdürlüklere yeni iş yerlerinin adreslerini bildirerek buradan yeni iş yerlerine hitaben yazı almaları yeterli olacaktır. 
Bu kişilerin yeniden rapor almalarına gerek yoktur.  Bulundukları il sınırları dışına gidenler de aynı şekilde hareket edebileceklerdir.

Sakatlık indiriminden yararlananlara ayrıca asgari geçim indirimi uygulanır mı?

Sakatlık indiriminden yararlanmakta olan ücretlilere de asgari geçim indirimi uygulanacaktır. Konuya ilişkin bir örnek aşağıda verilmektedir. Örnek: Bekâr olan ve ikinci derece (aylık 380 TL) sakatlık indiriminden faydalanmakta olan bir ücretlinin 2012 yılı asgari geçim indirimi tutarı şu şekilde hesaplanacaktır.


2012 yılında Asgari Ücretin Yıllık Brüt Tutarı (886,50 x 12=)

: 10,638 TL  

Mükellefin Asgari Geçim İndirimi Oranı  

: % 50

— Mükellefin kendisi için     % 50

 

 

Asgari Geçim İndirimine Esas Tutar (10,638 x% 50=)  

: 5,319 TL

Asgari Geçim İndiriminin Yıllık Tutarı ( 5319 x% 15=)

: 797 TL'dir.

Asgari Geçim İndiriminin Aylık Tutarı ( 797 /12=)                     :   66,4 TL

 

 

 

Bu ücretlinin ocak ayı için, asgari geçim indirimi mahsup işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilecektir.


- 2012 yılı Ocak Ayı Brüt Ücreti  

:    886,50 TL

- 2012  yılı Ocak Ayı Tevkifat Matrahı

:    754,5 TL

- İkinci Derece Sakatlık İndirimi

:    380 TL

- Sakatlık İndirimi Düşüldükten Sonra Kalan Tevkifat Matrahı 

:    374,5 TL

- 2012 yılı Ocak Ayı Ücretinden Hesaplanan Gelir Vergisi

:      56,13 TL

- 2012 yılı Ocak Ayı Mahsup Edilecek A.G.İ. Tutarı: 

:      66,4 TL

- 2012 yılı Ocak Ayı Ödenecek Gelir Vergisi 

:        0 TL

- 2012 yılı Ocak Ayında yararlanılacak A.G.İ. Tutarı

:      66,4 TL'dir.

 

Bu ücretlinin gelir vergisi matrahı hesaplanırken sakatlık indirimi de mahsup edilecek, sakatlık indiriminin mahsubundan sonra kalan gelir vergisi matrahı üzerinden hesaplanan gelir vergisi tutarından da yıllık asgari geçim indirimi tutarının 1/12'si olan (797 /12=) 66,4 TL mahsup edilecektir. Ancak mahsup edilecek tutar, kalan gelir vergisi tutarını aşamayacağından yalnızca 56,13 TL'lik kısmı ücretliye ödenecek ve (66,4– 56,13=) 10,27 TL asgari geçim indirimi farkı diğer dönemlerde de değerlendirilmeyecektir. Buna göre, işveren mahsup edilen asgari geçim indirimi tutarı kadar yani 66,4 TL ücretliye daha fazla ödeme yapacaktır.

 


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: seyfeddin( alipinar2121gmail.com ), 17.07.2014, 10:37 (UTC):
MEB personeliyim. KBS sistemi üzerinde III.Derece Engelli indirimi girilmiş, ancak Maaş bordromda Engelli indiriminden faydalandığıma dair herhangi bir ibareye rastlamadım.Engelli indirimi hangi kalemde belirtiliyor.Yardımınız için şimdiden teşekkürler...

Yorumu gönderen: sERKAN( ), 21.11.2013, 16:33 (UTC):
Geriye Yönelik Sakatlık indirimi hesaplanan bordroda indirim tutarı 190 nasıl bulundu??? birde bu tabloyu indirdim veri girişi yaptım ama aylık vergi matrahı bendeki bordro ile tutmuyor ?Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica