!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Sendika aidati ve toplu sozlesme ikramiyesi hesaplama
 
SENDİKA KESİNTİSİ VE 
SENDİKA ÖDENEĞİ


Toplu sözleşme ikramiyesi
 375 sayılı KHK'nın ek 4. maddesinde şu şekilde düzenlenmiştir:

"25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri ve Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekimaylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ..."

Bu düzenlemeye göre,

1- Sendika üye olan memurlara 3 ayda bir 45 lira ödenecektir.

2- Bu ödeme damga vergisi hariç herhangi bir kesintiye tabi tutulmayacaktır.

Diğer taraftan, 2015 yılına yönelik toplu sözleşmenin 26. maddesi hükmü gereğince, 2014 yılında 45 lira olarak verilen bu ödeme, 2015 yılında 60 lira olarak verilecektir.

Bu ödeme, memura sendika üyesi olduğu için verilen bir ödemedir. Sendika üyesi memur bir taraftan toplu sözleşme ikramiyesi alırken, bir taraftan da sendika üyesi olduğu için üye olduğu sendikaya maaşından aidat kesintisi uygulanmaktadır. Bu kesintinin miktarı 4688 sayılı Kanuna göre, damga vergisi hariç brüt gelir toplamına sendika tüzüğünde yer alan oranın uygulanması suretiyle bulunmaktadır. Yine kanun hükmü uyarınca bu miktar, 15 inci derecenin birinci kademesinden aylık alan Devlet memurunun damga vergisine tabi brüt gelirleri toplamının binde dördünden az, otuzda birinden fazla olamamaktadır. Örneğin hem Eğitim Bir Sen hem de Türk Eğitim sen bu oranı üyenin damga vergisine tabi brüt gelirinin bine 5'i olarak uygulamaktadır. Sendika aidatı kabaca 8 lira ile 70 lira arasında değişmektedir.

Kendisinden aylık 10 lira aidat alınan bir memur için, toplu sözleşme ikramiyesinden 2014 yılında 5 lira kalırken; bu miktar 2015 yılında 10 liraya yükselecektir.
 

SENDİKA KESİNTİSİ:
Sendikaya üye memurdan Damga vergisi matrahının Binde 5 oranında kesinti yapılır.
Sendika Aidat kesintisi =[Gösterge Aylığı+Ek Gösterge Aylığı+Taban Aylığı+Kıdem Aylığı+Yabancı Dil Tazminatı+Lojman Tazminatı+Yan Ödeme Aylığı+ Özel hizmet tazminatı (Zam ve Tazminatlar) + Sendika Ödeneği ]*0, 005 
Sendika kesintisi kısıt ve fark olarak hesaplanmaz
SENDİKA ÖDENEĞİ:
27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 13/02/2011 tarihli ve 6111 sayılı Kanunun 118 maddesi ile değişik ek 4 üncü maddesinde "25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine ocak, nisan, temmuz ve ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme ikramiyesi ödenir. Bu madde uyarınca yapılan ödeme, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye payı, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun benzer ödemelerin hesabında dikkate alınmaz."hükmü yer almaktadır.Kişi borcu olarak Toplu sözleşme ikramiyesi'nin geri alınmasın mevzuat gereğince mümkün olmadığı değerlendirilmektedir
Sendikaya üye memura Aylık 15Tl olmak üzere 3 ayda bir 45 TL ödenir
4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu hükümleri uyarınca kamu görevlileri sendikalarına üye olup, aylık veya ücretinden üyelik ödentisi kesilen kamu görevlilerine Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında aylık veya ücretleri ile birlikte kırkbeş Türk Lirası toplu sözleşme primi ödenecektir. 
Anılan prim, damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacak ve başka bir ödemenin hesabında da dikkate alınmayacaktır
2015 yılına yönelik toplu sözleşmenin 26. maddesi hükmü gereğince, 2014 yılında 45 lira olarak verilen bu ödeme, 2015 yılında 60 lira olarak verilecektir.


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica