!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Stajer Ogrenci Maaslari hesaplama
 

STAJ YAPAN ÖĞRENCİ MAAŞLARININ HESAPLANMASI

 Stajer Öğrenci Maaş hesaplama(Toplu bodro) ve evrakları indirmek için tıklayınız(2014YENİ)..... 

16 yaş altı ve 16 yaş üstü sınırı 01.01.2014 tarihi itibarı ile son verilmiştir, tek asgari ücret uygulanacaktır.

01.01.2014 - 30.06.2014 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET):
ASGARİ ÜCRET BRÜT: 1.071 TL
ASGARİ ÜCRET NET: 846 TL


01.07.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasında (ASGARİ ÜCRET):
ASGARİ ÜCRET BRÜT: 1.134 TL
ASGARİ ÜCRET NET: 891 TL

NOT :Stajer öğrenci maaşları hesaplanırken Kurumda çalışan personel sayısına göre asgari net ücretin %30 u veya %15 ödenir
a)20'den fazla olan işletmelerce % 30'undan,

b)20'den az personel çalıştıran işletmelerce % 15'inden

az olmamak üzere ücret ödenmesi gerekmektedir.

NOT:Sigorta priminden Eğitim Kurumu mükelleftir.

Staj programları Kurum Başkanlığı ınternet sayfasında duyurulur.
Öğrenci başvurusunu, Başarı durumunu gösteren belgeyle birlikte Başkanlık ınternet sayfasından temin edeceği "Başvuru Formu"nu eksiksiz ve doğru olarak doldurarak şahsen yapacaklardır.
18 yaşından küçük öğrencilerin başvurusunda velisinin izin belgesi aranacak.
Elektronik posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecek.
Staj programlarına göre başvurular;
a) Yaz Dönemi (Haziran,Temmuz,Ağustos,Eylül) 01 Şubat - 30 Mart
b) Kış Dönemi (Ocak,Şubat,Mart,Nisan,Mayıs) 15 Kasım-05 Ocak
c) Okul Dönemi 1 Ağustos-31 Ağustos tarihlerinde yapılır.
( 3308 sayılı yasa gereği olan Meslek Lisesi ve diğer Meslek Lisesi )
Başvuruları kabul edilen öğrencilerin stajları pazartesi günleri başlar. Staj programı mesai günlerinde 09.00-18.00 saatleri arasında yürütülür.
10 iş gününden kısa süreli staj başvurusu kabul edilmez.
Başkanlığımız tarafından belirlenen tarihler dışında staj programı düzenlenemez .
3308 sayılı yasa gereği staj programına dahil olanlar hariç diğerleri için ücret ödenmez.3308 sayılı Çıraklık Yasası gereği staj yapan öğrencilerin devam çeteleleri staj sorumlularınca doldurulup mutemetliğe gönderilerek ücret almaları sağlanır.
Staj program dönemi , stajyer tarafından seçilerek Ek.1'deki Başvuru formunda belirtilir. Başvuru yapıldıktan sonra tarih değiştirilemez.
Öğrencinin staj göreceği bölüm başvuru formunda belirttiği tercihler ve eğitim gördüğü alan esas alınarak Daire Başkanlıklarınca oluşturulan staj komisyonu tarafından belirlenir.
3308 sayılı yasa gereği başvuruda bulunan öğrencilerden sadece 25 kişi kabul edilecektir.
Kontenjan fazlası müracaat olması halinde öğrencinin başarı durumu ile üst sınıfta okuyor olması yerleştirmede dikkate alınacak, eşitlik olması halinde de müracaat tarihine bakılacaktır.
Staj programına katılan öğrencilerin giyimlerinde sadelik ve temizlik esas olup, kurum ve işin gereklerine uygun kıyafetler seçilmeli ve laboratuvarlarda mutlak surette iş önlüğü giyilmelidir.
Stajyer kabul eden Daire Başkanlıkları staj sorumlusu belirler ve bu sorumlu staj organizasyonunu ve okulları ile gerekli yazışmaları yapar.
Bölümlerdeki staj sorumluları, öğrencilerin davranış, devam durumu ve eğitimleri ile ilgili düzeni sağlamakla görevlidirler. Aynı zamanda bölüm içerisinde öğrencilerin görecekleri teorik ve pratik eğitimleri ile Laboratuar Güvenliği Eğitimleri yaptırılarak tüm yazışmaları dosyalayıp muhafaza etmekle sorumludurlar.
Staj programını tamamlayanların; Başkanlık tarafından "Staj Programı Katılım Belgesi" ve “LGK” belgesi verilir. LGK ve Staj Programı Katılım Belgeleri için kayıt defteri tutulur.
Öğrencilerin staj yaptıkları birimlerdeki staj sorumluları tarafından staj karneleri veya staj Değerlendirme formları doldurularak staj bitiminde okullarına üst yazıyla kapalı zarfla gönderilecektir.

1.3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu'nun 25'inci maddesine göre; ilgili okul müdürlüğü, öğrenci ve işletme arasında imzalanan sözleşme kapsamında mesleki eğitim gören öğrencilere, mesleki eğitim gördükleri işletmelerce, yürürlükteki asgari ücretin net tutarının, ilgili işletmede çalışan personel sayısı;

a)20'den fazla olan işletmelerce % 30'undan,

b)20'den az personel çalıştıran işletmelerce % 15'inden

az olmamak üzere ücret ödenmesi gerekmektedir.

2.Buradaki işletme kavramından, öğrencinin Kanun kapsamında mesleki eğitim gördüğü;

a)Özel sektöre ait kurum ve kuruluşlar,

b)Kamu kurum ve kuruluşları (İl/ilçe milli eğitim müdürlükleri, okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları dahil)

c)Bünyesinde döner sermaye işletmesi bulunan okul ve kurumlar için döner sermaye işletmesi, anlaşılması gerekmektedir.

3.İşletmelerde mesleki eğitim gören öğrencilerin sosyal güvenlik primleri ise öğrencisi oldukları okul müdürlüklerince Genel Müdürlüğümüz bütçesinden karşılanacaktır.

4.Haftalık Ders Çizelgesinde "İşletmelerde Beceri Eğitimi" adı altında yer alan ve kendi okullarında öğretmen-öğrenci bütünlüğünde okulun derslik, atölye ve laboratuvarlarında işlenen dersler yüz yüze eğitim olup 3308 sayılı Kanun kapsamındaki işletmelerde mesleki eğitim olarak değerlendirilmeyecektir.

5.Genel Bütçe kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında beceri eğitimi gören öğrencilerin ücretlerinin, personel maaşlarının aylıklarının ödendiği kaynaktan("01.4 Geçici Personel" ekonomik kodundan); döner sermaye işletmesi ile sözleşme imzalanarak mesleki eğitime devam eden öğrencilerin ücretlerinin ise döner sermaye işletmesi kaynaklarından ödenmesi gerekmektedir.                              İNDİRME LİNKLERİ

Stajyer öğrencilere yapılan ödemelerde gelir ve damga vergisi kesintisi var mıdır?
Özel Anadolu Sağlık Meslek
 Lisesi Staj Protokolleri(word)
Stajyer Öğrenci Bilgi Notu (.doc)
Stajyer Ögrenci Başvuru Formu (.doc)

İl Sağlık Müdürlüğü''ne bağlı kurum ve kuruluşlarda öğrenci stajı

Başvuru Koşulları için Gerekli Belgeler :

1- Öğrencinin staj başvuru dilekçesi veya okulundan staj talep yazısı,

2- Öğrenci olduğuna dair belge.

Başvuru Yeri :

1- İl Sağlık Müdürlüğü Eğitim Şubesi

2- Staj yapılmak istenen kurum

Başvuru Şekli :

Postayla başvuru yapılabilir.

İlgili kişi şahsen başvurmak zorundadır.

Özel Durumlar :

Staj onayı çıkmadan öğrenci staja başlayamaz.

Öğrenci olmayıp, mezun olan kişiler, bilgi ve becerilerini arttırmak üzere gönüllü staj yapmak istedikleri takdirde, mezuniyet belgeleri ile başvurmak zorundadırlar.

Öğrenci uygulamalarında(ders uygulamaları), okul, öğrenci listesi ile birlikte başvuruda bulunur.

Yurtdışında okuyan öğrenciler, ilgili belgeleri Türkçe çevirileri ile birlikte koyarak başvuruda bulunmalıdırlar.

 


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica