!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Surekli Gorev yollugu hesaplama
 
    
   SÜREKLİ GÖREV YOLLUKLARI
Sitemizdeki Güncellemelerden Haberdar olmak için E-Mail Listesine Abone  olunuz...Abone OL

hys KANITLAYICI BELGE ödemebelgesiveekibelgelerteslimtesellmtutanaklaruygulama klavuzu indiriniz
Sürekli görev ile görevlendirilen bir personel ( Harcırah Kanunu md.10 a göre yurt içinde veya yurt dışında görev yapmakta iken yurt içinde veya yurt dışındaki sürekli bir göreve naklen atanan ya da yabancı ülkelerdeki memuriyet merkezi değiştirilen memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar…..)

a- yol masrafı

b- yevmiye

c- aile masrafı

d- yer değiştirme masrafı hak eder.

Sürekli Görev yolluğu yapılırken 
b- yevmiye
Personelin kadro derecesine göre günlük yolluğunun  20 katı kendisine verilir 28,50TL X 20
örnek hesaplamalar(gündelik yolluk 28,50 hesaplandı)
c- aile masrafı
Eş ve çoçuklarına 10 katı verilir
Eş:28,50 TL X10
Çoçuk(her biri için ) 28,50 TL  X10

Not;Personelin Anne ve babası için yolluk alabilmesi için  Anne ve babasını bakmakla yükümlü olduğuna  dair sgk dan alınmış belge ve aynı konutda ikamet ettiğne dair belge


a- yol masrafı
Personelin kendisi  eş ve çoçukları için gidiş otobüs ücreti verilir 
0-2 yaş çoçuklara otobüs ücreti verilmez

d- yer değiştirme masrafı hak eder.
Sadece personele mesafe km ücreti verilir


Personelin atamasının direkt veya eş durumuna göre olmasında farklı ücret uygulanır 
Direkt atamasında atandığı şehir ve çalıştığı şehir arasındaki kilometreye göre
günlük yolluğun %5 nin kilometre ile çarpılması sonuçu oluşacak tutar  28,50 X %5 X km

Eş durumu  atamasında atandığı şehir ve çalıştığı şehir arasındaki kilometreye göre
günlük yolluğun %2,5 nin kilometre ile çarpılması sonuçu oluşacak tutar  28,50 X %2.5 X km

sadece Damga kesilir Binde 7,59

Yurtiçi Sürekli Görev Yolluğu Hesaplaması;
 
Örnek ;
Evli ve eşi çalışmayan, bakmakla yükümlü olduğu annesi ve babası ile birlikte yaşayan 1 erkek 2 kız çocuğu olan memurun yurtiçi sürekli görev yolluğu hesaplayalım.
Veriler ;
-Harcıraha esas derecesi 5/1 ve H cetveli gündeliği 27,00 TL,
-atandığı yeni görev yeri arası mesafe 190 km.
-yol ücreti, kişi başına 45,00 TL.
 
I.Memurun kendisi için yurtiçi sürekli görev yolluğu hesaplaması,
- Sabit Unsur = yevmiye x 20 = 27,00x 20 = 540,00 TL,
- Değişken unsur = yevmiye x mesafe (km.) x %5 = 27,00 x 190 x %5 = 256,50 TL,
- Memurun kendisi için toplam tutar= yevmiye + yol ücreti + sabit unsur + değişken unsur
= 27,00 + 45,00 + 540,00 + 256,50
= 868,50 TL dır.
 
II.Memurun eşi için yapılacak hesaplama;
Memurun çalışmayan eşin için= yevmiye + yol ücreti + yer değiştirme masrafı
= 27,00 + 45,00 + (yevmiye x 10)
= 27,00 + 45,00 + (27,00 x 10)
= 27,00 + 45,00 + 270,00
= 342,00 TL dır.
 
III.Memurun annesi için yapılacak hesaplama;
Annesi için= yevmiye + yol ücreti + yer değiştirme masrafı
= 27,00 + 45,00 + (yevmiye x 10)
= 27,00 + 45,00 + (27,00 x 10)
= 27,00 + 45,00 + 270,00
= 342,00 TL dır.
 
IV.Memurun babası için yapılacak hesaplama;
Babası için = yevmiye + yol ücreti + yer değiştirme masrafı
= 27,00 + 45,00 + (yevmiye x 10)
= 27,00 + 45,00 + (27,00 x 10)
= 27,00 + 45,00 + 270,00
= 342,00 TL dır.
 
V.Memurun oğlu için yapılacak hesaplama ;
Oğlu için= yevmiye + yol ücreti + yer değiştirme masrafı
= 27,00 + 45,00 + (yevmiye x 10)
= 27,00 + 45,00 + (27,00 x 10)
= 27,00 + 45,00 + 270,00
= 342,00 TL dır.
 
VI.Memurun kızı için yapılacak olan hesaplama,
Kızı için= yevmiye + yol ücreti + yer değiştirme masrafı
= 27,00 + 45,00
= 72,00 TL dır.
 
VII.Memurun diğer kızı için yapılacak hesaplama;
Kızı için= yevmiye + yol ücreti + yer değiştirme masrafı
= 27,00 + 45,00
= 72,00 TL dır.
 
VI. ve VII. Başlıklardaki hesaplamalarda yer değiştirme masrafı hiçbir şekilde memurun gündeliğinin 40 katını geçemeyeceği hükmünden dolayı hesaplamayarak, sadece yevmiye ve yol ücreti hesaplanmıştır. Memura tahakkuk edecek toplam yurtiçi sürekli görev yolluğunu
= ( I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII. )
= ( 868,50 + 342,00 + 342,00 + 342,00 + 342,00 + 72,00 + 72,00 )
= 2.380,50 TL dır.

GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLAMA

Sitemizdeki Güncellemelerden Haberdar olmak için E-Mail Listesine Abone  olunuz...Abone OL

  MAAŞ İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU 2015 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

hys KANITLAYICI BELGE ödemebelgesiveekibelgelerteslimtesellmtutanaklaruygulama klavuzu indiriniz

GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU HESAPLAMA

Sitemizdeki Güncellemelerden Haberdar olmak için E-Mail Listesine Abone  olunuz...Abone OL

  MAAŞ İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU 2015 İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

hys KANITLAYICI BELGE ödemebelgesiveekibelgelerteslimtesellmtutanaklaruygulama klavuzu indiriniz

----------------2017 HARCIRAH-------------------------

İşte H Cetveline göre 2017 yılında alınacak harcırah ücretleri:

H CETVELİ

10/2/1954 TARİHLİ VE 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU HÜKÜMLERİ UYARINCA VERİLECEK GÜNDELİK VE TAZMİNAT TUTARLARI

Yurt İçinde Verilecek Gündelikler (Madde : 33)

Ünvanlar

Gündelik Miktarları (TL)

2016

2017

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı ve Başbakan

60,34

63,00

Anayasa Mahkemesi Başkanı, Genelkurmay Başkanı, Bakanlar, Milletvekilleri, Kuvvet Komutanları, Jandarma Genel Komutanı, Sahil Güvenlik Komutanı, Başbakanlık Müsteşarı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreteri, Orgeneraller, Oramiraller, Yargıtay, Danıştay, Uyuşmazlık Mahkemesi ve Sayıştay Başkanları, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Danıştay Başsavcısı, Diyanet İşleri ve Yükseköğretim Kurulu Başkanları

55,00

57,50

Memur ve Hizmetlilerden;

a)Ek göstergesi 8000 ve daha yüksek olan kadrolarda bulunanlar **

45,92

48,25

b)Ek göstergesi 5800(dahil)-8000 (hariç) olan kadrolarda bulunanlar

42,72

45,00

c)Ek göstergesi 3000(dahil)-5800(hariç) olan kadrolarda bulunanlar

40,05

42,25

d)Aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar

35,24

37,25

e)Aylık/kadro derecesi 5-15 olanlar

34,18

36,25

1) 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre verilecek gündeliklerin hesabında bu tutar esas alınır.

* 6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) fıkrasına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, (d) fıkrasına göre yapılacak ödemelerde ise görevlendirmenin ilk 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı, takip eden 80 günü için gündeliklerinin %50 si, müteakip 90 günü için ise müstehak oldukları gündeliklerinin %40'ı esas alınır.

Arazi tazminatı

Arazi Üzerinde Çalışanlara Verilecek Tazminatlar (Madde 50)

Tazminat Miktarları (TL)

2016

2017

50 nci Maddenin 1, 2, 3, 4 ve 5 inci Bentlerinde Yer Alan Personel:

a) Kadro derecesi 1-4 olanlar

13,88

14,75

b) Kadro derecesi 5-15 olanlar

13,35

14,25

Bu tazminattan yararlananlardan;

1) Memuriyet mahalli dışındaki çalışma alanlarında hizmet görenler ile 24/2/1984 tarihli ve 2981 sayılı Kanun uygulamasında çalışan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü personeline yukarıda yazılı miktarların yarısı ek olarak ödenir.

2) Bu çalışmaları dolayısıyla arazide, şantiyede veya gemilerde geceleyenlere bu suretle bulunacak miktarın yarısı ek olarak ayrıca ödenir.

 

2016 HARCIRAH

Harcırah Kanunu Genel Tebliği  değişiklik 13 Nisan 2016 Çarşamba 

Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Harcırah Kanunu Genel Tebliği  (seri no: 40) 13 Nisan 2016 Çarşamba Tarihli 29683 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanmıştır

16 Mart 2016 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 29655 (Mükerrer)
2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU


2016 Yılı Harcırahları (Bütçe Kanunu H Cetveli)

sonra
2016 34.50 35.50 40.00 (3000+)    

 
        İNDİRME LİNKLERİ

Çalışılan gün ay yıl sayısını hesaplama maasmutemet indir....
Sürekli Görev Yolluk Ali nakkas (Milli Eğitim) indirrr..
YurtiçiSürekliYolluk(Faizhesaplamalı)Maasmutemet indir...
Surekli yolluk hesaplama.xls indir...
DSS yurtici surekli görev yollugu odeme emri.xls indir...
Sürekli yolluk hesaplama programı Milli eğitim (B.Yayıkcı) indirmek için tıklayınız..
6245 nolu harcırah kanun sunumunu indirmek için tıklayınız
Maktu olarak verilen Sürekli Görev Yolluğu (Maktu Yolluk ,Emeklilere,YedekSubay,Asker,Öğretmenlere) (B.Yayıkcı) indirmek için tıklayınız..
Mahkeme kararı uyarınca Yasal Geçikme Faizli Olarak Ödenmesi Gereken Sürekli Görev yolluğu FAİZLİ YOLLUK (B.Yayıkcı) indirmek için tıklayınız..
Danıştay 5.Dairesinin 17/11/1997 Tarih ve 1997/2612 Sayılı Kararı gereği verilecek olan Sürekli Görev Yolluğu (YEVMİYELİ YOLLUK) (B.Yayıkcı) indirmek için tıklayınız..

Sürekli Gorev yollugu sayfasını indirmek için tıklayınız..........

Yurt içinde yer değiştirme masrafı nasıl hesaplanır?

6245 sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre;

Yurt içinde yer değiştirme masrafı memur veya hizmetlinin;

a. Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı,

b. Harcıraha müstehak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı (Bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını aşamaz),

c. Her kilometre veya denizmili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi,

Olarak hesaplanır.

Bu maddeye göre harcıraha müstehak memur veya hizmetlinin eski görev mahallinden yeni görev mahalline atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenir.

Aile masrafının miktarı nasıl hesaplanır?

 

6245 sayılı Kanunun 44 üncü maddesine göre; aile masrafı, aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu kanuna göre müstehak oldukları taşıt ücreti ile gündeliklerinden oluşur.

Ancak özel taşıt kiralanması suretiyle  gidilmesi zorunlu olan yerlere memur veya hizmetli ile birlikte seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmez.

Harcırah alabilmek için müracaat müddeti ne kadardır?

 

6245 sayılı Kanunun 56 ncı maddesine göre;

a. Açıkta kalan ve vekalet emrine alınan memurlara vazifelerinden ayrıldıkları;

b. İşten el çektirilmek suretiyle vekalet emrine alınan memurlardan men'i muhakeme kararı alan veya beraat edenler veyahut haklarındaki takibat afla ortadan kaldırılanlara, haklarında verilen kararın kesbi katiyet ettiği;

Tarihlerden itibaren 6 ay zarfında müracaat edenlere bu kanuna göre müstehak oldukları harcırah verilir.

Müracaata mani bir mücbir sebebin vukuu halinde bu müddet mücbir sebebin oluştuğu tarihten itibaren başlar. Bu müddetlerin geçmesinden sonra müracaat edilmesi halinde harcırah verilmez.

Sürekli görev harcırahının hesaplanmasında başlangıç noktası olarak neresi dikkate alınır?

 

6245 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, sürekli görev harcırahı;

a.yeniden memuriyete atanma halinde, atama sırasında fiilen bulunduğu yerden,

b. Bulunduğu yerden başka bir yere atananlara, eski görev yerinden,

c. Geçici görevle ve vekaleten başka yerde bulundukları sırada başka yere atananlara, eski görev yerinden itibaren harcırah ödenir.

Sürekli bir göreve atanan memur yolda vefat ederse ölümün vuku bulduğu mahalden aile fertlerinin ikamet edecekleri mahale kadar harcırah verilir mi?

 

Sürekli bir göreve atanan memurun memuriyet mahalline varmadan yolda vefat etmesi halinde; aile fertlerinin başka bir mahale gitmeleri veya bu mahalden dönüşleri dolayısıyla  6245 sayılı Kanunun 45 nci maddesine göre, aile fertlerinden birisi memur veya hizmetli gibi değerlendirilerek hesaplanacak miktarda harcırah ödenir.

SORU: Görev yaptığım ilçeden, aynı ilin başka bir ilçesine atamam yapıldı. Ancak, görev yaptığım ilçe ile atamamın yapıldığı ilçe en son yapılan değişiklik ile Büyükşehir belediyesi sınırlarına dahil edildi. Bundan dolayı da sürekli görev yolluğu alamadım. Tarafıma böyle bir ödemenin yapılmaması işlemi doğru mudur?

CEVAP: Sorunuzun cevabı için öncelikle memuriyet mahallinin ne olduğuna karar vermek gerekir. 6245 sayılı Harcırah Kanununun 3/g maddesinde memuriyet mahalli:Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunan mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü veya kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri ifade ettiği hüküm altına alınmıştır. 
5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca Büyükşehir belediyesinin sınırları yeniden düzenlenmiştir. Bu düzenlemeyle birlikte büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerdeki memuriyet mahalli de değişmiş oldu. Bir başka ifade ile anılan değişiklikten önce memuriyet mahalli olarak kabul edilmeyen bir yerin artık memuriyet mahalli olarak kabul edilmesi durumu ortaya çıkmıştır. Ancak, 5335 sayılı  Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 4/e maddesi uyarınca 5216 sayılı Kanunda yapılan anılan değişikliğin yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar 6245 sayılı Kanunun 3/g maddesinin uygulanmasında dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.
“MADDE 4.- 10.2.1954 tarihli ve 6245 sayılı Kanunun;
e) Geçici 3 üncü maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki geçici 4 üncü madde eklenmiştir.
Geçici Madde 4.- Yeni bir düzenleme yapılıncaya kadar, 10.7.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun geçici 2 nci maddesi uyarınca büyükşehir belediye sınırlarında yapılan değişiklikler, 3 üncü maddenin (g) bendinin uygulanmasında dikkate alınmaz.”
Sorunuzun cevabına gelince; yukarda belirtilen düzenlemeler neticesinde sürekli görev yolluğunu almanız gerekir. Şayet sürekli görev yolluğunuzu başvurmanıza rağmen alamadıysanız ve hakkınızı da aramak istiyorsanız idari yargıda dava açmanız gerekir.kaynak:mustafainal.netSürekli Görev yolluğu hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız..İller Arası Mesafe Hesaplayıcı:

2016YILI

 

 
SÜREKLİ YOLLUKLARDA DİREKT NAKİLDE YEVMİYENİN%5
EŞ DURUMU NAKİLLERDE 
YEVMİYENİN %2,5
ALINIR  (gündelik yolluk 28,50 hesaplandı)    
%5 1,42500   DİREKT NAKİL
%2,5 0,71250  
 
EŞ DURUMU
 
(gündelik yolluk 29,50 hesaplandı)    
%5 1,47500   DİREKT NAKİL
%2,5 0,7375   EŞ DURUMU
 
(gündelik yolluk 33,00 hesaplandı)    
%5 1,650   DİREKT NAKİL
%2,5 0,825   EŞ DURUMU
 

 

SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU HYS DEME EMRİ
 

 SÜREKLİ GÖREV YOLLUĞU TDMS ÖDEME EMRİ 

DSS yurtici surekli görev yollugu odeme emri.xls indir...

Sürekli Görev yolluğu Ödeme  emri indir

------------------------------------
SORU:
İl Sağlık Müdürlüğü personelinin sürekli görev yolluğu ödemeleri hangi tertipten ödenmelidir?

CEVAP : İl Sağlık Müdürlüğü personelinin sürekli görev yolluğu ödemeleri 15.01.00.62-07.4.0.22-1-03.3 yolluklar tertibinden yapılmalıdır. Bu ödemelerde sıklıkla geçici görev yolluğu tertiplerinin kullanıldığı görülmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken husus; Geçici Görev Yolluğunun fonksiyonel kodu 07.4.0.00 iken, Sürekli Görev Yolluğunun fonksiyonel kodu 07.4.0.22 dir. Ayrıca Sürekli Görev Yolluğu ödemeleri, ilgili tertipte yeterli ödenek olmasa bile ödenek üstü harcama ile yapılabilmektedir.
-------------------------------

SORU: Naklen atanan sağlık personelinin tayin onayında “yolluksuz ve harcırahsız olarak naklen tayinin yapıldığı” ibaresine istinaden ödemesi yapılmayan personele sürekli görev yolluğu ödenir mi?

CEVAP : 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 5. ve 59. maddeleri ile 9. maddenin (b) bendi, 10. maddenin (1) bendi doğrultusunda, ayrıca; Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 13.06.2013 tarih 1882 sayılı ekteki görüş yazısına istinaden işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmektedir.

------------------

SORU: Kadrolu olarak görev yaptığı ilin bir ilçesine süreli olarak geçici görevlendirilen personelin geçici görevinin süresiz olarak uzatılması sebebiyle ve daha önce süreli geçici görevde iken ödenen yol ücreti ve yevmiye süresiz geçici görevinde de ödenir mi?

 

CEVAP : 6245 sayılı Harcırah Kanununun “Muvakkat vazife harcırahı “(Yol masrafı ve yevmiye)” başlıklı 14.maddesi,  3. maddesinin (g) ve (h) bentleri,  aynı Kanunun “Memuriyet mahaller içinde yol masrafı ”başlıklı 28. maddesi ve 39. madde doğrultusunda, ayrıca; Strateji Geliştirme Başkanlığı’ndan alınan 08.07.2013 tarih ve 2067 sayılı yazı ekindeki İstanbul Valiliği’nin konu hakkında 08.03.2013 tarih 14551 sayılı yazılarında belirttikleri Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 21.09.2010 tarih 13660 sayılı görüş yazısına istinaden işlem yapılması gerektiği mütalaa  edilmiştir.(Ekli görüş yazısı)

----------------------

SORU Kadrosu ve özlük hakları Bakanlığımızda kalmak kaydıyla “TUS” sınavını kazanarak görevli olduğu ilden başka bir ile … Üniversitesi ….Ana Bilim Dalında uzmanlık eğitimini tamamlamak üzere görevlendirilen personele (Dr.) eğitimi süresince görev yolluğu ödenir mi, ödenecekse geçici görev yolluğu mu sürekli görev yolluğu mu şeklinde ödenmeli ,  ödemenin hangi kurumca (eski görev yeri mi yeni görev yeri mi) yapılması gerekmektedir?

 

CEVAP : 6245 sayılı Harcırah Kanununun sürekli görev yolluğu verilmesini gerektiren halleri belirten 10. maddesinin 5335 sayılı bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile değiştirilmeden önceki (1) numaralı bendi, aynı kanunun 57. 14. ve 42. maddeleri ile 37 seri nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinin 1. maddesinin (a) bendi hükümleri doğrultusunda ayrıca; Strateji Geliştirme Başkanlığından alınan 08.10.2013 tarih ve 2957 sayılı yazı ekindeki Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün 23.03.2009 tarih ve 3463 sayılı görüş yazısı ile 24.06.2005 tarih ve 12302 sayılı görüş  yazısı doğrultusunda işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir.(Ekli görüş yazısı)

----------

İkametgahı değişmeyenlerin harcırahına dair BUMKO görüşü

6245 sayılı harcırah kanununun 10. Maddesine göre, tayin olunan memur ve hizmetli sürekli görev harcırahı almaktadır. Ancak, günümüzde birçok memur ve hizmetli, gelişen şartlar doğrultusunda memuriyet mahalline gidiş geliş yapmaktadır. Özellikle köy ve kasabada görev yapmakta olup il veya ilçe merkezinde ikamet edilmektedir. Peki bir nakil halinde, ikametgah değişmemesine rağmen halde harcırah verilecek midir?

T.C.

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Harcırah, Taşıt Ve İhale Mevzuatı Dairesi

(Başbakanlık İletişim Merkezi)BİMER TARİH VE SAYISI : 03/12/2011/89502

1- Kadroları köy ve kasaba okullarında bulunmakla birlikte, il/ ilçe merkezinde ikamet eden ve günü birlik gidip gelenlerin daha sonra ikamet ettiği il/ilçeye atanmaları durumunda ikametgahları değişmediğinden kendilerine,

2- İlçe merkezinde görev yapmakta iken, ilçeye bağlı köy ve kasabalara ataması yapılan ancak ikametgahını köy ve kasabalara taşımayanlara,

3- Köy ve kasabalarda görev yapmakta iken, ikametgahlarını kendi istekleri üzerine ilçe merkezine taşıyan ve buralarda ikamet etmekte iken ilçe merkezine ataması yapılanlara ikametgahı değişmediğinden,

sürekli görev yolluğu ödenmesine imkan bulunmadığı mütalaa edilmektedir.

 

Bilgilerini rica ederim.
 Maasmutemet Web sitesi offline (internetsiz) tam sürümü + Sitedeki tüm maaş hesaplama excel program ve formları(80adet) indirmek için tıklayınız....
-------------------------------------------------------------------------------------------
MAHKEME SONUCU KAZANILAN SÜREKLİ YOLLUK ÖDEMESİ
--------------------------------------------------------------------------------------------

Kişiye yapılan mahkeme ödemelerin de yargılama ve avukatlık ödemelerinden sadece damga kesilir oran %0.00759

kazanılan sürekli görev yolluğu başvuru tarihinden itibaren ait olduğu yıla ait ücretler üzerinden yapılır

toplam ücret (2442,37tl)

nazım hesaplar çalıştırılır

hys girilirken sürekli görev yolluğu +yargılama gideri+avukatlık ücreti toplu halde (harcama kaleminden yurtiçi sürekli yolluk kalemine girilir)

avukatlık ücreti nazım hesaba işlenir (750tl)(998.01.01 borç girilir alacak 999 a otomatik atar)

toplu damga kesilir (damga güncel oranlardan kesilir)

yargılaama gideri 92,35

avukatlık 750

sürekli görev yolluğu gaziantep kocaeli 1469,94

 faizi354 gün =130,08

 

Mahkeme kararına göre sürekli yolluk hesaplama ve ödeme emri hazırlama excel programı indirmek için tıklayınız.....

Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: salih( salihcin73gmail.com ), 29.08.2014, 08:29 (UTC):
sürekli görev yolluğunun ödeme süresi ne kadardır. ben kanunda herhangi bir süre görmedim yani müdürlük kaç gün içinde ödeme yapmak zorundadır. herhangi bir problem yok ise

Yorumu gönderen: ahmet( aaracmynet.com ), 27.05.2014, 13:44 (UTC):
ben geçen hafta araları 123 km olan ilçelerden birinden diğerine atandım.okul yolluğumu yaptı ancak milli eğitim büyükşehir yasasından dolayı ödeme yapmıyoruz diyor ne yapmalıyım

Yorumu gönderen: YCL( yclkylgmail.com ), 27.05.2014, 08:17 (UTC):
Örnekte de belirtildiği gibi erkek ve kız çocuk arasındaki yer değiştirme masrafı kız çocuğa neden verilmiyor?Eğer yasal bir dayanağı varsa belirtirseniz sevinirim.

Yorumu gönderen: adem yorulmaz( adem_kingyahoo.com ), 08.07.2013, 07:43 (UTC):
iyi günler. 0-2 yaş arası çocuklara otobüs ücreti ödenmeyeceğini yazmışsınız, bunu hangi kanun ya da yönetmelik maddesine göre yazdınız? başka bir sitede 0-6 yaş arasına otobüs ücreti ödenmeyeceği yazılıydı. acaba sayıştay kararlarında mı var bu bilgi. şimdiden teşekkürler. iyi çalışmalar.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica