!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  Yabanci Dil Tazminati nedir
 

 YABANCI DİL TAZMİNATI: 

Yabancı Dil Tazminatı  (Yabancı dilden faydalanılması durumunda)
A düzeyi (96-100)

1200

A düzeyi   (90-95)

 900

B düzeyi   (80-89)

 600

C düzeyi   (70-79)

 300

Yabancı Dil Tazminatı  (Yabancı dilden faydalanılmadığı durumda)
A düzeyi (96-100)

 750

A düzeyi   (90-95)

 750

B düzeyi   (80-89)

 500

C düzeyi   (70-79)

 250

Yabancı Dil Tazminat Oranı x Aylık Katsayı


Yabancı Dil Tazminatı=Yabancı Dil Bilgisi Düzeyi*Aylık Katsayı
 

                           
       İNDİRME LİNKLERİ
Yabancı Dil Tazminatı sayfasını indirmek için tıklayınız.......... 
Yabancı dil tazminatı hesaplama programı Milli eğitim (B.Yayıkcı)indirmek için tıklayınız...

Yabancı dil tazminatı için KPDS ye girmek gerekiyor ÜDS sınav sonuçları geçersizdir. 
2013 nisan ayından itibaren sınavın ismi YDS yabancı dil sınavı olmuştur. 

Yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.

D ve E seviyesindekilere dil tazminatı verilmeyecektir.

KPDS seviyeleri karşılıkları
90 – 100 arası puanlar A seviyesi
80 – 89 arası puanlar B seviyesi
70 – 79 arası  puanlar C seviyesi
60 – 69 arası  puanlar D seviyesi
50 – 59 arası puanlar E seviyes
i
YABANCI DİL TAZMİNAT MİKTARLARI ESASLARI İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 

Yabancı Dil Tazminatı=Yabancı Dil Bilgisi Düzeyi*Aylık Katsayı
Amaç

Madde 1- Bu Esaslar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca kamu personeline ödenecek yabancı dil tazminatı miktarlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Esaslar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre aylık almakta olan personeli (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan personel dahil) kapsar.

Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı

Madde 3- Kapsam dahilindeki personele ekli tabloda belirtilen gösterge rakamlarının (…)memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklar ile birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirlenir. Alınacak onaylarda yararlanma gerekçeleri açık olarak belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.

Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı kabul edilir.

Yabancı dil tazminatı için KPDS ye girmek gerekiyor ÜDS sınav sonuçları geçersizdir.
2013 nisan ayından itibaren sınavın ismi YDS yabancı dil sınavı olmuştur. 

Yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.

Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.

           
      

6 - 375 sayılı KHK (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 sayılı  Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerinin Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında) 2. maddesi “ KPDS sonucunda gerekli puanı alan kamu personeline yabancı dil tazminatı ödenmektedir” ve ÖSYM Yönetim Kurulu Eşdeğerlik Çalışma Grubu raporuna göre ÜDS (Üniversite Dil Sınavı) KPDS ye eşdeğer olduğu hükmüne göre ÜDS’den başarılı personele yabancı dil tazminatı ödenmeli midir?

CEVAP : 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı TSK Personel Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu, 5434 sayılı T.C Emekli Sandığı Kanunu ile bazı Kanun ve KHK ‘ler de Değişiklik Yapılması Hakkındaki KHK’nın 2. maddesi, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviyesinin Tespitine Dair Esas Ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 1. ,2. , 9. ve 11. maddeleri, KPDS klavuzunun Genel Bilgiler Temel İlke ve Kurallar başlıklı birinci bölümün 1., 10. maddeleri ile  ÜDS klavuzunun Genel Bilgiler  Temel İlke ve Kurallar başlıklı birinci bölümünün 1. maddesi doğrultusunda, Ayrıca; Hukuk Müşavirliği’nden alınan 09.09.2013 20035 sayılı ekteki görüş yazısına istinaden  işlem yapılması gerektiği mütalaa edilmiştir.


Yabancı dil tazminatı göstergeleri oranları  alınacak puanlar (Değişik: 19/11/2008 tarihli Başbakan Onayı )

Amaç

Madde 1- Bu Esaslar 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi uyarınca kamu personeline ödenecek yabancı dil tazminatı miktarlarının belirlenmesi amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

Madde 2- Bu Esaslar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu ve 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu hükümlerine göre aylık almakta olan personeli (kadro karşılık gösterilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan personel dahil) kapsar.

Ödenecek Yabancı Dil Tazminatı

Madde 3- Kapsam dahilindeki personele ekli tabloda belirtilen gösterge rakamlarının (…)memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda her ay aylıklar ile birlikte peşin olarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Personelin yabancı dil bilgisinden görevinde yararlanıp yararlanılmadığı ita amirlerinden alınacak bir onayla belirlenir. Alınacak onaylarda yararlanma gerekçeleri açık olarak belirtilir. Bu onaylar ita amirlerince her zaman değiştirilebilir, ancak yenisi alınıncaya kadar eski onaylar geçerlidir.

Ancak, hakim ve savcılar, mülki idare amirleri, Dışişleri Bakanlığı meslek memurları, Daire Başkanı ve daha üst yönetim görevlerinde bulunanlar (Türk Silahlı Kuvvetleri için yarbay ve daha üst rütbelerde bulunanlar), üniversite öğretim elemanları, öğretmen kadrosuna atanmış olanlar ile mütercim ve tercümanlar için ayrıca bir onay alınmadan yabancı dil bilgisinden yararlanıldığı kabul edilir.

Yabancı dil sınavları, sınavın yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir. Bu sürenin bitiminde sınava girmeyenlerin yabancı dil seviyeleri bir alt düzeye inmiş sayılır, (C) düzeyinde olanların yabancı dil tazminatları kesilir.

Aynı dil için birden fazla sınava katılanlara, en yüksek seviye esas alınarak yabancı dil tazminatı ödenir.

Yabancı dil tazminatından damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesinti yapılmaz. Hakedilmesinde ve ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır. İlk ödeme sınavın yapıldığı tarihi takip eden aybaşından itibaren yapılır.


Bu sayfa hakkındaki yorumlar:
Yorumu gönderen: Nabi Sinan( nabi.sinan.kocgmail.com ), 26.09.2013, 10:44 (UTC):
Dil sınavından 60 alan bir memur kaç lira alır. Ayrıntılı bir şekilde işlem tablosunu yazabilir misiniz.

Yorumu gönderen: fuat ( fuatckgmail.com ), 19.03.2013, 10:39 (UTC):
kpds tamamda acaba üds geçerlimi dil tazminatı verebilmek içinBu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica