!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  ikinci Gorev Ayligi hesaplama
 

     İKİNCİ GÖREV AYLIĞI
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi gereğince ikinci görev verilen memurlara aynı Kanunun 175 inci maddesinin 2 nci fıkrasına göre, görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisinin ödeneceği hükmündeki aylık kapsamına giren ödeme unsurlarının sorulduğu ilgi yazınız incelenmiştir.


657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Memurlara Ödenecek Aylık Tutarları'na ilişkin 155 inci maddesinde "Bu Kanunun 36 ncı maddesinde yer alan sınıflara ait gösterge tablosundaki rakamların Genel Bütçe Kanununda o yıl için tespit edilen katsayı ile çarpılması sonunda bulunacak miktar, sınıfların derece ve kademelerindeki memurların aylık tutarlarını gösterir." hükmü yer almaktadır.


Mezkur Kanunun 43 üncü maddesinde "Bu Kanana tabi kurumların kadrolarında bulunan personelin aylık ve ek göstergeleri aşağıda gösterildiği şekilde tespit edilin" denildikten sonra "A) Aylık Gösterge", "B) Ek Gösterge"nin nasıl tespit edileceği hususu iki başlık altında belirtilmiştir.


Bu nedenle, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 175 inci maddesinin ikinci fıkrasındaki "88 nci maddeye göre ikinci görev verilen memurlara bu görevleri karşılığında aylık ödenebilmesi için bir kadroya ait görevin ikinci görev olarak yürütülmesi gerekir. Bu şekilde görevlendirilenlere görevlendirildikleri kadro derecesinin ilk kademe aylığının üçte ikisi ödenir…" hükmündeki aylık kapsamına, aylık ve ek göstergenin girdiği bunun dışında herhangi bir ödeme unsurunun ise bu kapsamda değerlendirilemeyeceği mütalaa edilmektedir.
İkinci Görev Aylığı hesaplaması 2012;

İkinci görev aylığı verilecek personelin Maaş göstergesi ile Ek Gösterge tutarlarının toplamının 2/3’ünü maaş katsayısı ile çarparak bulunan tutar üzerinden Gelir ve Damga Vergisi kesenerek hesaplanır.

ikinci Görev Verilecek Memurlar ve Görevler :

Madde 88- Bu Kanuna tabi kurumlarda çalışan devlet memurlarına esas görevlerinin yanında;
A) Özel kanunlarla veya özel kanunların verdiği yetkiye dayanılarak memurlara gördürülmesi öngörülen sürekli hizmetler.
B) Mesleki bilgisi ile ilgili olarak, hizmet olanakları elverişli bulunmak ve atamaya yetkili amir tarafından uygun görülmek şartıyle;
1) 87 nci maddede yazılı kurumların tabiplikleri, diş tabiplikleri, Eczacılıkları, kimyagerleri, veterinerlikleri, avukatlıkları ile Adli Tıp Kurumu Uzmanlıkları,
2) Asıl görevlerinin bulunduğu bucak, ilçe ve zorunlu hallerde iller belediyelerinin yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar ve mimarlarca yürütülmesi gereken teknik hizmetleri,
İkinci görev olarak verilebilir.

Tabip, veteriner ve öğretmenlere, asıl görevlerinin yanında idari görev olarak baştabiplik, baştabip yardımcılığı, okul ve enstitü müdürlüğü, baş yardımcılığı ve yardımcılığı görevleri yaptırılabilir.


Birleşmeyecek Görevler:

Madde 90- Devlet memurlarına, vekalet görevi, ikinci görev veya ders görevlerinden ancak birisi verilebilir. Öğretmenlerin idari görevi bu hükmün dışındadır. Bir memurun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi veya ikinci görev bulunamaz.
 

 Örneğin ¼’ünden maaş alan bir personelin ikinci görev aylığını hesaplamasını yapalım.

¼ göstergesi = 1500

Ek Göstergesi= 3600

(Maaş Göstergesi+Ek Gösterge)x 2/3

= (1500+3600)x 2/3

= 3400 bulunur.

3.400 x Maaş katsayısı(2.görev aylığı hakettiği ay katsayısı) 

= 3.400x 0,071589

= 243,40 Brüt ikinci görev aylığı bulunur.

 243,40- (Gelir Vergisi+Damga Vergisi)

Gelir vergisi=   243,04 X 0,15 (2.görev aylığı hakettiği aydaki Yıllık Matraha Göre)

Damga vergisi= 243,04 X 0,0066

= 243,40 – (36,51+1,61)

= 243,40 – 38,12

= 205,3 TL

maaş 2. görev aylığı excel çalışması 

 
Sıra No İndir İkinci Görev
1

ÖZET :  Belediyede Hukuk İşleri Müdürü olarak görev yapan personele aynı kurum içinde mesleği ile ilgili olarak verilen diğer görevlerin ikinci görev olarak değerlendirilemeyeceği ve bu suretle “Avukat” kadrosunun ikinci görev olarak verilmesine ve ikinci görev aylığı ödenmesine imkan bulunmadığı hk. (21.06.1999-17 sayılı bülten, 4. sayfa)

2

ÖZET: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 38 inci maddesi gereğince geçici olarak görevlendirilen Öğretim Üyesinin, 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesine göre, Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanlığını ikinci görev olarak yürütemeyeceği hk. (22.1.1996- 13 sayılı bülten, 11. sayfa)

3

ÖZET: Şef kadrosunda görev yapan ilgiliye, özel mevzuatı gereğince avukatlık mesleğini yapabilme hakkına sahip olması kaydıyla, Üniversiteniz avukatlık görevinin ikinci görev olarak verilebileceğine  ilişkin (08.06.2006/9227

4 0

ÖZET: Hukuk Fakültesi mezunu ve avukatlık stajını tamamlamış olarak göreve başlayan ve halihazırda ‘‘Avukat’’ unvanı dışında bir unvanla görev yapmakta olan personele, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 88 inci maddesi uyarınca ikinci görev olarak avukatlık görevinin verilip verilemeyeceğine ilişkin (29/03/2007- 5106)

5

ÖZET: Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde norm kadro fazlası haline gelen eğitim kurumu müdürleri ile müdür başyardımcılarının müdür yardımcılığı görevine ikinci görevle atanıp atanamayacakları hususunda. (28/06/2013- 7974)

6

ÖZET: Devlet memurlarının 657 sayılı Kanunun 87 nci maddesine göre mahkemelerde bilirkişi olarak görev yapmaları ve takdir edilen ücretleri almalarının atamaya yetkili amirin izni olmaksızın mümkün bulunduğu hk. (22.3.1999-16.Bülten. 29.Sayfa)

7

ÖZET: Belediye Başkan Yardımcısına Belediye Harita Mühendisliğinin 2 nci görev olarak verilmesi uygun mütalaa edilmediği hk. (29/01/1988-2.Bülten. 7. Sayfa)

8

ÖZET: Mühendis kadrosunda istihdam edilen ilgiliye aynı kurum içerisinde mesleği ile İlgili olarak verilen diğer görevlerin ikinci görev olarak değerlendirilmesinin mümkün bulunmadığı hk. (24.6.1996-13. Bülten. 60.Sayfa)

9

ÖZET: 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa göre hizmet ifa Tabibin 657 sayılı Kanun kapsamına giren bir kurumda, söz konusu memuriyeti ikinci görev olarak deruhte edemeyeceği mütalaa edildiği hk. (08.04.1992-7.sayılı Bülten. 9.Sayfa)

10

ÖZET: Boş bulunan 2 inci derecedeki tabip karosuna ait görevin, aynı kurumda 3 üncü derece tabip kadrosunda çalışan bir personele ikinci görev olarak verilmesinin uygun olmayacağı hk. (30.04.1993-8.Bülten.7.Sayfa)

          İNDİRME LİNKLERİ

Geriye Dönük 2.görev maaş  excel tablosu hesaplamasıİNDİRMEK için tıklayınız...

 İkinci Görev Aylığı hesaplama bodrosu indirmek için tıklayınız...

 İkinci Görev Aylığı sayfasını İNDİRMEK için tıklayınız...

HER TÜRLÜ SORU ÖNERİ VE YORUMLARINIZI BİZE YAZINIZ....
İkinci görev aylığı

 


: İkinci Görev
: 657 / 88, 175
: 19 Ekim 1994
: 11 sayılı bülten, 22. sayfa
: 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 88 inci maddesi gereğince ikinci görev aylığı verilen memurlara ödenecek aylığın kapsamı hk.Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica