!!! 10Sn Sonra Kapanacak...KAPAT !

   
  www.maasmutemet.tr.gg
  memur maas hesaplama mutemet programlari hepsi
 

Günün Fırsatı

657 MAAŞ İLE İLGİLİ MAAŞ PROGRAMLAR

2014 MAAŞ İŞLEMLERİ VE HESAPLAMA SUNUMU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.....

Umke Fazla Mesai Hesaplama bodrosu indirmek için tıklayınız
Kişi Borçu Kısıt Hakediş 5434(5510 Öncesi)
Kişi Borçu Sıfır(0) Hakediş 5434(5510 Öncesi)
5510 Sonrası  Kişi Borcu Kısıt Hakediş
5510 Sonrası  Kişi Borcu Sıfır(0) Hakediş
5434-5510 Kişi Borçu Ali Nakkas
SGKdan Kesenek Geri İsteme Yazısı İndirmek için Tıklayınız...
GeçiciGörevFormu İlDışıOtobüs-Dolmuş konaklama ücretsiz indirmek için tıklayınız..
DSS Yurtici Geçici Görev Yollugu Ödemeemri indirin....
Geçici Görev Formu İl Dışı Otobüs İle konaklama ücretsiz indirin....
Geçici Görev Formu İl Dışı Kurum Aracı İle Konaklamasız indirin...
Geçici Görev Formu İl İçi Otobüs İle Konaklamasız indir..
Geçici Görev Formu İl Dışı Uçak İle Konaklama Ücretli indir 
Geçici Görev Formu İl İçi Otobüs Ücretli indirrr
Geçici Görev Yolluğu İl Dışı Otobüs ve Konaklama Ücretli indirr..
Geçici Görev Formu Tek Kişi İl İçi Toplu GÖrev.indirrr
Geçici Görevlendirme Uzun Süreli İkamet Değişmeden  6 Ayı Geçen indir..
Geçici Görevlendirme Uzun Süreli (ildışı ikamet değişikliği 6 Ayı Aşan indir..
Geçici Görevlendirme Formu Tek Kişi İl İçi (Kurum Aracıİle) indir.. 
Geçici Görev Formu (tüm) ücretsiz indirmek için tıklayınız.. 
6245 nolu harcırah kanun sunumunu indirmek için tıklayınız
5018 sayılı kanun sunumu indirmek için tıklayınız.
Çalışılan gün ay yıl sayısını hesaplama maasmutemet indir....
Sürekli Görev Yolluk Ali nakkas (Milli Eğitim) indirrr..
YurtiçiSürekliYolluk(Faizhesaplamalı)Maasmutemet indir...
Surekli yolluk hesaplama.xls indir...
DSS yurtici surekli görev yollugu odeme emri.xls indir... 
Aile Durumu Bildirim Formu (A.G.i. için)  indirmek için tıklayınız.. 
Aile Yardim Bildirim Formu(eş ve çoçuk yardımı için)  indirmek için tıklayınız..
Doğum yardımı Hesapalama excel tablosu indirmek için tıklayınız..
Doğum yardımı Ödeme Emri  indirmek için tıklayınız..
Doğum yardımı Dilekçesi indirmek için tıklayınız..
Ölüm Yardımı İsteme Dilekçe Örneği indirmek için tıklayınız..
Ölüm Yardımı Hesaplama excel tablosu  indirin....
112 ek ders hesaplama excel tablosu indirmek için tıklayınız
Gorevden Uzaklastirilan veya Tutuklanan Memurlara maas odemesi 
Excel hesaplama bodrosu indirmek için tıklayınızzz.

Kefalet Reddiyat Tahakkuk Varakası Formu indirmek için tıklayınız..
Kefalet iadesi Üst yazı örneği indirmek için tıklayınız..
Kefalet iadesi hesaplama excel tablosu indirmek için tıklayınız..
Kefalet kesintisini  geri iade alma dilekcesi  için tıklayınız..
Kefalet Kimlik belgesi indirmek için tıklayınız..
Kefalet Bodrosu  indirmek için tıklayınız..
5510 sonrası ve öncesi fark bodrosu excel tb indirmek için tıklayınız
Harcama talimatı excel tablosu indir....
Arastirmaci maas hesaplama bodrosu indirmek için tıklayınız
Emeklilik Yolluğu hesaplama  programı indirmek için tıklayınız.
Milli egitim emekli yollugu hesaplama programı (AliNAKKAS) indir....
Ücretsiz Emekli ikramiyesi hesaplama  programı indirmek için  tıklayınız..
Emekli ikramiyesi  hesaplama  programı indirmek için tıklayınız.(M.SeyyidŞahin)
Sakatlik indirim hesaplama bodrosu indirmek  için tıklayınız..
Sakatlik indirimi yazisi indirmek için tıklayınız....
GeriyeDönük Aile ve Cocuk yardimi hesaplama Bodrosu indir
GeriyeDönük Aile  yardimi hesaplama Bodrosu indir...
GeriyeDönük Cocuk yardimi hesaplama Bodrosu indir..
Gelirvergisi_hesaplama_matrah_ve_kümlatif üzerinden indirmek için tıklayınız
Engelli Gelir Vergisi İade Cetveli hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız(AliAKKAŞ)....
Vekalet Ücreti bordrosu hesaplama excel indirmek için tıklayınız.....
Ekders  hesaplama excel tablosu indirmek için tıklayınız (aliNAKKAŞ)
Ekders Çizelgesi Kadrolu indirmek için tıklayınız(aliNAKKAŞ)
Ekders Çizelgesi Ücretli indirmek için tıklayınız(aliNAKKAŞ)
2014 Yılı Yeni  4C Maaş hesaplaması bodrosu indirmek için tıklayınız(T.Sümer)..... 
4C iş sonu Kıdem tazminatı (emeklilik) hesaplaması bodrosu indirmek için tıklayınız.....
işci maaş hesaplama bodrosu indirmek için tıklayınız.(M. KAYA)...
işci ikramiye(13 günlük) hesaplama bodrosu indirmek için tıklayınız...(M.KAYA).
Sürekli yolluk hesaplama programı Milli eğitim (B.Yayıkcı) indirmek için tıklayınız..
Yabancı dil tazminatı hesaplama programı Milli eğitim (B.Yayıkcı)indirmek için tıklayınız...
İşci Günlük Devam İzlenim Formu indirmek için tıklayınız.(M.KAYA)...
İşci Personel Nakil Bildirim Formu indirmek için tıklayınız.(M.KAYA)...
İşci Sicil Raporu Formatı  indirmek için tıklayınız.(M.KAYA)...
İşci Emeklilik hesaplaması ve Evrakları indirmek için tıklayınız.(M.KAYA)...
İşci Sendika İkramiyesi hesaplama bodrosu indirmek için tıklayınız.(M.KAYA)...
4C Maaş hesaplama(Toplu bodro) ve evrakları indirmek için tıklayınız(2014).....
 

Giyecek yardımı hesaplama bordrosu indirmek için tıklayınız..
Giyim yardım listesi indirmek için tıklayınız..
Giyecek yardımı Programı indirmek için tıklayınız..
Ek gösterge tablosu indir...

Engellilik indirimi Gelir vergisi farkı hesaplama programı(B.YAYIKÇI).xlszindir...
D.S.S (döner sermayeden maaş alan  personel) 1-14 günlük maaş farklarının ödeme emrini indirrr
Maktu olarak verilen Sürekli Görev Yolluğu (Maktu Yolluk ,Emeklilere,YedekSubay,Asker,Öğretmenlere) (B.Yayıkcı) indirmek için tıklayınız..
Mahkeme kararı uyarınca Yasal Geçikme Faizli Olarak Ödenmesi Gereken Sürekli Görev yolluğu FAİZLİ YOLLUK (B.Yayıkcı) indirmek için tıklayınız..
Danıştay 5.Dairesinin 17/11/1997 Tarih ve 1997/2612 Sayılı Kararı gereği verilecek olan Sürekli Görev Yolluğu (YEVMİYELİ YOLLUK) (B.Yayıkcı) indirmek için tıklayınız..
4C MATİK2 Maaş hesaplama programı indirmek için tıklayınız(O.Tufan).....
Teslim Tesellüm Tutanağı  indirmek için tıklayınız (M.KAYA)
Ödeme belgesi ve eki belgeler teslim tesellüm tutanağı excel (açıklamalı b.yayıkçı)indirmek için tıklayınız
Ödeme belgesi ve eki belgeler teslim tesellüm tutanağı excel indirmek için tıklayınız 
Hata veya noksanı bulunan ödeme belgesi ve eki belgeler listesi excel form indirmek için tıklayınız...
Devlet Personel Başkanlığı 4/C personel rehberi  için tıklayınız.......
Tabip dışı personelin sabit ek ödeme hesaplama tablosu(kıst) İNDİR
Mutemetlerin döner sermaye ek ödeme bordrolorunu kontrol etme amaçlı hesaplama tablosu(İNDİR)
Uzman ve pratisyen doktorların sabit ek ödeme gösterge oranı görmek için tıklayın.
Doktor sabit ek ödeme hesaplama tablosu Excel formüllü indirmek için tıklayın.
Doktor kıst sabit ek ödeme hesaplama tablosu Excel formüllü indirmek için tıklayın
Riskli Birimde Çalışanların Ek Ödeme Katsayılarının Hesaplanması Tablosu (Formüllü) İNDİR
Sözleşmeli Yönetici Ek Ödeme Hesaplama Tablosu(Formüllü) İNDİR
2013 yılı Toplu Döner sermaye yıllık mahsuplaşma hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız....
2013 yılı Tek Döner sermaye yıllık mahsuplaşma hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız....
2013 yılı Döner sermaye yıllık mahsuplaşma hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız.... 
Nöbet ve icap ücreti hesaplama excel programı indirmek için tıklayınız
Nöbet ve icap ücreti puan tablosu için tıklayınız 
Örnek 5510 Öncesi   Aylıksız izin GSS TEXT dosyası için tıklayınız(2014)...
Yeni 2014 Arastirmaci maas dondurma  tablosu indirmek için tıklayınız 
Saymanlıktan Sgk Ek Karşılık Prim Tahakkuk ödeme emri indirmek için tıklayınız....
 
2014 yılı Tek Döner sermaye Aylık mahsuplaşma hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız.... 
Sgk'dan Kesenekleri Geri isteme ile ilgili tüm belge ve bilgiler klasörünü indirmek için tıklayınız(örnek kişi borçları ve yazılar )...
 
2014 yılı Döner sermaye Aylık mahsuplaşma hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız....
D.S.S  Maaş hesaplama bodrosu  indirmek için tıklayınız..
D.S.S  Maaş Ödeme Emri indirmek için tıklayınız..
 
 

Takdir Teşekkür Hesaplama KENDİ YAPTIĞINIZ HESAPLAMA PROĞRAMLARINI VE TABLOLARINIZI BİZE GÖNDERİP YAYINLANMASINI SAĞLAYABİLİRSİNİZ(maasmutemet@gmail.com)
SİZDEN GELEN MAAŞ PROGRAMLARI BÖLÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ

BELGELER

 
 
 
 Doğum yardımı Hesapalama excel tablosu indirmek için tıklayınız..
 

5510  Öncesi  0 Hakediş Kişi Borcu Tablosunu indirmek için tıklayınız..

5510 Öncesi  Kısıtlı  Kişi Borcu  Tablosunu indirmek için tıklayınız.. 

5510 Sonrası  0 Hakediş Kişi Borcu Tablosunu indirmek için tıklayınız... 

5510 Sonrası Kısıtlı  Kişi Borcu Tablosunu indirmek için tıklayınız... 

 

 

 

 Emekli yolluğu hesaplama excel tablosu indirmek için tıklayınız....

 
 
 
5510 ÖNCESİ 5434 E TABİ PERSONELİN TERFİ BORDROSU(EXCEL FORMULLÜ) İNDİRMEK İÇİN TIKLAINIZ

5510 SONRASI PERSONELİN TERFİ BORDROSU(EXCEL FORMULLÜ) İNDİRMEK İÇİN TIKLAINIZ

KESENEK GÖNDERİM KONTROL EXCEL TABLOSU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


 5510 SONRASI VE 5510 ÖNCESİ EK BİR DÖNEM VE BİRDEN FAZLA DÖNEM(TEK KİŞİLİK)GÖNDERİM JAR DOSYASI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

EK 1 DÖNEM TOPLU KISIT VE TERFİ GÖNDERİM JAR DOSYASI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 5510 SONRASI VE 5510 ÖNCESİ AYLIKSIZ İZİNLİ KESENEK GÖNDERİM JAR DOSYASI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

 5510 SONRASI VE ÖNCESİ ASIL KESENEK GÖNDERİM JAR DOSYASI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


GERİYE DÖNÜK AİLE VE ÇOÇUK YARDIMI HESAPLAMA BORDROSU  İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ


SGK'DAN KESENEKLERİ GERİ İSTEME YAZI ÖRNEĞİ


GERİYE DÖNÜK SAKATLIK İNDİRİM BORDROSU HESAPLAMA  TABLOSU (EXCEL) İNDİR
SAKATLIK İNDİRİM TUTARININ YAZI İLE İSTENMESİ YAZI ÖRNEĞİ
Sağlık Bakanlığı İzin Talep Formu indirmek için Tıklayınız...
 
 
 
 
 

5510  Sonrası Kısıt maaş hesaplama excel bordrosu indirmek için tıklayınız
5510  Öncesi 5434  Kısıt maaş hesaplama excel bordrosu indirmek için tıklayınız
Hastaneler için sağlık Hizmetleri ve diğer bodro hizmetlerinin Katsayı ve gösterge tabloları

Sağlık Müdürlüğü ve halk sağlığı için sağlık Hizmetleri ve diğer bodro hizmetlerinin Katsayı ve gösterge tabloları

AKADEMİK VE İDARİ PERSONEL İÇİN MAAŞ HESAPLAMA PROĞRAMI (ÖMER EROĞLU)

Maaslarda Matrah ve  kumulatife  gore gelir vergisi excel hesaplama tablosu indirmek için tıklayınız
6245 nolu harcırah kanun sunumunu indirmek için tıklayınız
5018 sayılı kanun sunumu indirmek için tıklayınız

5510 sonrası 1-14 günlük katsayı farkı hesaplama çalışması indirmek için tıklayınız......

 
 
 

 
 
 
 

GEÇİCİ GÖREV YOLLUĞU İL DIŞI UÇAK İLE KONAKLAMA ÜCRETLİ
GEÇİCİ GÖREV FORMU TOPLU İL İÇİ OTOBÜS ÜCRETLİ
GEÇİCİ GÖREV FORMU TEK KİŞİ İL İÇİ TOPLU GÖREV
GEÇİCİ GÖREV FORMU TEK KİŞİ İL İÇİ
GEÇİCİ GÖREV FORMU İL İÇİ OTOBÜS İLE KONAKLAMASIZ
GEÇİCİ GÖREV FORMU İL DIŞI OTOBÜS İLE KONAKLAMA ÜCRETSİZ
GEÇİCİ GÖREV FORMU İL DIŞI OTOBÜS İLE KONAKLAMA ÜCRETLİ
GEÇİCİ GÖREV FORMU İL DIŞI KURUM ARACI İLE KONAKLAMASIZ
GEÇİCİ GÖREV FORMU İL DIŞI OTOBÜS İLE KONAKLAMA ÜCRETSİZ-1

Belgeleri indirme (google doc) yolu
Takdir Teşekkür Hesaplama KENDİ YAPTIĞINIZ HESAPLAMA PROĞRAMLARINI, TABLOLARINI BİZE GÖNDERİP YAYINLANMASINI SAĞLAYABİLİRSİNİZ(maasmutemet@gmail.com)
SİZDEN GELEN MAAŞ PROGRAMLARI BÖLÜMÜ İÇİN TIKLAYINIZ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsmin:
E-mail adresin:
Mesajınız:

 
 
 
 

KBS GİRİŞ
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=

İletişim :maasmutemet@gmail.com

                          YASAL  UYARI
Tüm site kapsamında bulunan bilgiler, kişileri genel anlamda bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.  Site kapsamında bulunan bilgilerin kullanım neticesinde doğacak zararlar, site ziyaretçisinin sorumluluğundadır.  Site içinde bulunan tüm içerik, başka internet sitelerinde veya yayın organlarında site yönetiminin izni olmadan kullanılamaz.  İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.  Site içeriğini kullanmak isteyen kişi veya kuruluşların, site yönetimine başvurmaları rica olunur.

maasmutemet.tr.gg
Yandex.Metrica